Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zarazić matematyką” ogólnopolski konkurs matematyczno-plastyczny

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Zarazić Matematyką” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”.
Technika wykonania pracy: plastyczna płaska w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej).
Format pracy A4 lub A3

Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie, prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a. etap I - szkolny,
b. etap II - finał ogólnopolski.

Każda placówka oświatowa może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę ucznia z każdej
kategorii wiekowej:
a. klasy I-IV
b. klasy V-VIII szkoły podstawowej
c. szkoły ponadpodstawowe.

Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie szkoły na stronie organizatorów
konkursu www.snm.edu.pl  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 r.
Rodzice (opiekunowie prawni uczniów) lub pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę
na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2 lub 3).

Również do 18 kwietnia należy dostarczyć do Organizatora prace konkursowe wraz z protokołem etapu szkolnego. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom, Organizator zastrzega sobie prawo korzystania z nich w realizowaniu statutowych celów Stowarzyszenia.

Zwycięską pracę z naklejoną na odwrocie kartką z danymi osobowymi (wzór w regulaminie konkursu), oświadczenie rodziców ucznia nominowanego do II etapu konkursu oraz protokół z I etapu konkursu należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

z dopiskiem: Konkurs „Zarazić Matematyką”

 

do pobrania:

Regulamin Konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 11 czerwca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny