Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
25/10/2019
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Drogi przyszłości”
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Drogi Przyszłości”. Celem konkursu jest także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi. Technika wykona…

22/11/2019
Konkurs plastyczny "OBRONA GŁOGOWA W 1109 ROKU"
-, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Organizatorem konkursu plastycznego OBRONA GŁOGOWA W 1109 ROKU jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Na konkurs należy składać prace plastyczne, których tematem przewodnim będzie obrona Głogowa w 1109 roku, na przykład obraz batalistyczny lub rodzajowy z oblężonego grodu. Możliwa jest m.in. inspiracja wystawą stałą „Obrona Głogowa w 1109 roku” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Technika wykonania prac…

25/10/2019
III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI"
Wojewódzki, ale mile widziane prace z całej Polski, 7 - 14 lat

III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI” Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych woj . zachodniopomorskiego, ale prace uczestników z innych województw także będą brane pod uwagę przy ocenie. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Technika wykonania prac dowolna z wyjątkiem plasteliny i materiałów sypkich. Format prac A3 Prace należy opisać w sposób podany w regulaminie konku…

12/11/2019
"Gdybym był malarzem" 29 wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci
woj. kujawsko-pomorskie, 6-15 lat

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym „Gdybym był malarzem”. Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo, w pierwszym etapie uczestnicy nadsyłają swoje prace na adres organizatora. Ostateczny termin nadsyłania prac w tym etapie mija 12 listopada 2019 roku. Do etapu finałowego zaproszonych zostanie 30 autorów najciekawszych prac. W finale uczestnicy wykonają pracę malarską na zadany temat (organizat…

31/10/2019
„Lodówka wymyślona na nowo – rozwiązanie przyszłości” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
Ogólnopolski, 7-10

Konkurs „Lodówka  wymyślona na nowo – rozwiązanie przyszłości” adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs jedną pracę. Z jednej szkoły można zgłosić dowolną ilość prac. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na problem marnotrawienia żywności oraz odpowiednie jej przechowywanie. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie oraz przesłanie w podanym przez Organizatora terminie, projektu lodówki przyszłości. Organizator konkursu …

28/10/2019
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL-Ach!" edycja III
ogólnopolski, 11-15 i 15-19

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju już po raz trzeci zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Biłgorajski oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj. Trzecia edycja konkursu nosi tytuł: „Sztukmistrz życia”. Prace powinny dotyczyć świata młodych ludzi, ich inspiracji i marzeń. Mają pokazywać dążenia do stawania się l…

11/12/2019
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty–Van Gogh“
ogólnopolski, 10-25 lat

Vincent van Gogh to twórca – bohater czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Okiem artysty“. Pełen ekspresji, dynamizmu i wyczuwalnej pasji, impastowy styl holenderskiego malarza, odzwierciedlał jego emocje, przeżycia, wewnętrzne rozterki i prezentował ogromny talent. Bogate faktury, często uzyskane poprzez wyciskanie farb prosto z tuby, nietypowe perspektywy, silne kontury, intensywne kontrasty barwne, pewna deformacja rysunku podkreślały dynamiczną i skomplikowaną osobowość twórcy. Bez wzgl…

31/10/2019
Konkurs filmowy „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem” 2019
bez ograniczeń, młodzież i dorośli

Konkurs jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu,  tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej. Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się filmem, nie będących uczniami ani absolwentami szkół filmowych, nie zajmujących się zawodowo pisaniem recenzji filmowych ani projektowaniem graficznym. FILM Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia” filmowych portretów własnych”,  oraz p…

25/10/2019
SZTUKA POLSKA NIE-PODLEGŁA? Konkurs graficzny
ogólnopolski, od 16 roku życia

NIEPODLEGŁOŚĆ to przede wszystkim symbol – symbol WOLNOŚCI. W myśl tej idei Centrum Kultury Agora od 5 lat organizuje konkurs graficzny na najciekawszą interpretację artystyczną hasła WOLNOŚĆ. Poszukujemy prac odważnych i nieszablonowych, nowoczesnego i świeżego odczytania  pojęć takich jak: patriotyzm, niepodległość, ojczyzna, demokracja. Ten symbol to także wolność artystyczna, dająca prawo do formułowania poglądów na wszelkie tematy. Sztuka jest i zawsze była w pewnym sensie niepodległa i jednocześnie…

20/10/2019
“DAJ AĆ JA POBRUSZĘ A TY POCZYWAJ” KONKURS NA KAFEL CERAMICZNY I MOZAIKOWY
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Fundacja Sztukupuku zaprasza do udziału w konkursie ceramicznym. Jeśli lepisz w glinie lub robisz mozaiki – ten konkurs jest dla Ciebie. Z okazji 750 lecia wpisu do Księgi Henrykowskiej wspólnie stwórzmy mural w Ziębicach. Inspiracją niech będzie fraza “Daj, ać ja pobruszę a Ty poczywaj” – pierwsze zapisane zdanie w języku polskim. Chcemy Was zapytać – kim jestem? czego oczekuję ? co się zmieniło? jaka/jaki jestem ? Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich i…

1 2 3 4 5 6 7