Termin zgłoszeniaNazwa
22/04/2021
XIX Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…”literacki, teatralny, muzyczny, taneczny, plastyczny
OJEWÓDZTWO LUBELSKIE, od 6 roku życia

Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…” ma charakter integracyjny, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (ogólnodostępnych i specjalnych), placówek kulturalno- oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na zalecenia i nakazy związane z Covid-19,  XIX edycja zostanie przeprowadzona w formie on-line. Głównym założeniem organizatorów jest wcielenie w życie myśli C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało oka…

16/04/2021
DANCE MA SENS 2021 - międzyszkolny konkurs tańca
woj. mazowieckie, 11-19 lat

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus im. Roberta Schumana w Warszawie. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2021 -organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła poprzez nauczyciela-opiekuna uczestnika. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: 4-8 szkoły podstawowej (oddziel…

Komentarze są wyłaczone