Konkursy malarskie

Termin zgłoszeniaNazwa
01/03/2022
IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”.
międzynarodowy, 6-14 lat

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który ma na celu promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,  zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie…

15/02/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”
ogólnopolski, klasy 1-8 szkół specjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół specjalnych oraz uczniów klas przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, inspirowanej wyobrażen…

31/01/2022
VI Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny " MY TOWN"
międzynarodowy, 6-14 lat

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie oraz Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie językow0-plastycznym „My town”. Konkurs ma formę dwuetapową: etap szkolny i etap międzynarodowy. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy w języku angielskim „My town”, prezentującej miasto uczestnika konkursu w formie pisemnej i graficznej. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska (gwasz, akryl, akwarela,…

31/01/2022
XVIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”
ogólnopolski, 4-19 lat

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku  oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku zapraszają dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje spotkania z folklorem”. Cel konkursu : – Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata – Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów – Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli – Popularyzacja plasty…

31/01/2022
"Wieczorny nastrój" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych w wieku 7-19 lat do udziału w konkursie plastycznym „Wieczorny nastrój”. Jest  to temat rozległy. Można zachwycić się pięknem przyrody, pokazać wspaniałą architekturę widzianą w świetle latarni,  pochylić się nad jakimś detalem oświetlonym blaskiem świecy, nawiązać do przeszłości kiedy to źródłem światła były pochodnie lub namalować nastrój przy ognisku. Liczymy na pomysłowość młodych twórców, na ich niebanalne spojrzenie na świat. T…

24/02/2022
Po co słoń trąbę ma? Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 6-15 lat

PO CO SŁOŃ TRĄBE MA? to hasło tego rocznej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego tematem jest dobrze nam znana i okazała sylwetka słonia. Nie ma chyba dziecka, które nigdy nie spotkało się ze Słoniem Trąbalskim czy Dumbo, albo osoby, która nie słyszała powiedzenia  jak słoń w składzie porcelany czy słoń komuś nadepnął na ucho, a piosenkę cztery słonie, zielone słonie… to chyba każdy już kojarzy. Jednym słowem wszystko co słoniowate, ma sprawić, że uczestnicy mogą podej…

01/02/2022
„MOJA PRZESTRZEŃ – MOJA WOLNOŚĆ” - XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny INNE SPOJRZENIE
MIĘDZYNARODOWY, 6-19 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Skierowany jest przede wszystkich do szkół i placówek oświatowych, lecz jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo. Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad…

18/03/2022
"Świat w oczach najmłodszych - Przyjaźń barwami malowana" - Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
Ogólnopolski, 3-9 ( dzieci nie starsze niż III kl. szkoły podstawowej)

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH” – „Przyjaźń barwami malowana” Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu „Świat w oczach najmłodszych” Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Nauczyciele, w tegorocznej edycji naszego konkursu zachęcamy Was do zaprezentowania w swoich pracach przyjaźni, pięknego uczucia kierowanego do drugiego człowieka lub ulubionego zwierzątka. Temat „Przyjaźń barwami m…

31/01/2022
5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Rzeka - dziedzictwo natury, kultury i tradycji"
ogólnopolski, dzieci i młodzież od 7 roku życia, dorośli

Dom Kultury w Łapach po raz piąty zaprasza chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, tradycji, kultury”. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika, inne techniki z wyjątkiem technik wykorzys…

31/01/2022
XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży "Magiczne okienko"
ogólnopolski, 5-15 lat

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w szesnastej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magiczne okienko”. Temat konkursu: „Bogowie i inne stworzenia w mitologii słowiańskiej” W tym roku sięgamy do  wierzeń naszych słowiańskich przodków. Mitologia słowiańska jest  bardzo barwna i inspirująca, pełna opowieści o rusałkach, wodnikach i innych demonach. Celem konkursu jest zdobywanie wiedzy o naszych przodkach,  poznawanie starych wierzeń oraz rozwijanie  wyobraźn…

31/01/2022
Wojewódzki konkurs dla dzieci i młodzieży "W wyobraźni – oczywiście. 2021. Moja podróż z pilotem Pirxem"
woj. śląskie, uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 im. św. Barbary w ZSP 4 w Katowicach, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Filii nr 16 oraz organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu W wyobraźni – oczywiście. 2021. Moja podróż z pilotem Pirxem serdecznie zapraszają uczniów klas I – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest inspirowanie do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku prozatorskiego Stanisława Lema – pisarza, myśliciela i futurologa – z okazji 100. rocznicy jego ur…

31/01/2022
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży "Anioł XXI wieku"
ogólnopolski, przedszkola i szkoły wszystkich typów

Konkurs plastyczny „Anioł XXI wieku” Jak dzieci wyobrażają sobie Anioła XXI wieku? Kim są Anioły? Jaką rolę pełnią? – to główny temat XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioł XXI wieku”, który co roku cieszy się dużą popularnością. Prace malarskie a także rzeźby napływają z całej Polski, a wybór najpiękniejszych nie jest łatwy. Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu, mogą w nim wziąć udział dzieci z placówek wychowania pozaszkolnego, z placówek kulturalnych, przedszkoli, szkół podst…

13/03/2022
VI Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Tajemniczy ogród - NOC"
ogólnopolski, 6-19 lat

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Konkurs plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Tajemniczy ogród za dnia tętni życiem, które wcale nie zamiera wraz z nastaniem nocy. O czym szumi wiatr w posrebrzonych księżycowym światłem koronach drzew? Co czai się w mroku kwiatowych rabatów? Jakie kolory ma świat w świetle księżyca? Kto już zasnął a kto dopiero teraz wychodzi ze swojej kryjówki? Pod rozgwieżdżonym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spac…

08/04/2022
"Państwowa Straż Pożarna za 30 lat" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Temat prac konkursowych: Państwowa Straż Pożarna za 30 lat Technika wykonania prac: plastyczna płaska – farby, kredki, ołówek i flamastry. Format pracy: A3. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem o zaakceptowaniu regulaminu należy przesłać pocztą na adres: KOMENDA GŁÓWNA  PAŃSTWOWEJ STRA…

01/03/2022
Ogólnopolski konkurs na plakat "Moja przestrzeń"
ogólnopolski, młodzież ze szkół ponadpodstawowych 14-19 lat

Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu w odpowiedzi na tegoroczny temat: “Moja przestrzeń”. Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu. Założenia: Przestrzeń mieści w sobie wiele definicji. Może to być miasto, najbliższa okolica, obszar objęty jakimiś granicami lub bez nich. Przestrzeń może istnieć lub nie. Możemy ją widzieć lub doświadczać innymi zmysłami. Mówi się o przestrzeni na słowa, własne poglądy. Co m…

28/01/2022
"WARSZAWA MOJA STOLICA" XXXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży
ogólnopolski, 6-19 lat

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Uczestnika do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel. Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, zabytki, parki, mosty, teatry, pomniki, kościoły, miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski. Technika i format prac -malarstwo na papierze, rysunek, collage/format A2/420mm x 594mm lub A…

04/02/2022
Małopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "PADA PADA ŚNIEG"
woj. małopolskie , 3-9 lat

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu woj. małopolskiego – dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych. Z jednej placówki można zgłosić do 5 prac z grupy lub z klasy. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest zima. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna – malarstwo, rysunek, wydzieranka, collage – pod warunkiem wykorzystania elementów przypominających śnieg: lignina, wa…

16/02/2022
Nie bądź obojętny. XXIV edycja międzynarodowego konkursu plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los"
międzynarodowy, 11-21 lat

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-21 lat. CELE KONKURSU: 1.    Szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. 2.    Upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada. 3.    Wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali…

14/02/2022
III Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Olek Doba – kajakiem przez Atlantyk”
wojewódzki - woj. wielkopolskie , 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zaprasza do udziału w 3 edycji konkursu plastycznego. Zajrzyjcie do wnętrza swojej wyobraźni, która przeniesie Was na wody oceanu Atlantyckiego. To właśnie tam płynął samotnie nasz wielkopolski rodak, podróżnik i znany kajakarz – Aleksander Doba. Trzykrotnie przemierzył Atlantyk kajakiem, który sam zaprojektował. O swoich przygodach opowiadał podczas licznych spotkań i festiwali podróżniczych. Za swoje osiągnięcia zdobył wiele nagród, w 2015 roku został wybrany przez…

30/04/2022
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJA KSIĄŻKA”
ogólnopolski, 7 - 19 lat

Ostatnia edycja konkursu z 2020 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony uczestników. Widzimy potrzebę podtrzymywania tematyki i formy konkursu, dającej młodym twórcom pełną swobodę wypowiedzi artystycznej. Wobec powyższego ogłaszamy III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „MOJA KSIĄŻKA”. Waszym zadaniem jest stworzenie książki autorskiej czyli niezwykłej, unikatowej, takiej z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie powinna być zwyczajny…

1 2

Komentarze są wyłaczone