Termin zgłoszeniaNazwa
26/09/2019
XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"
międzynarodowy, 3-19 lat

Wstańcie, chodźmy – zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanat Bielski oraz Fundacja Mater zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, którego hasło brzmi w tym roku: „Wstańcie, chodźmy”. Konkurs adresowany jest do dzieci…

31/10/2019
XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Architektura Mojego Regionu
Ogólnopolski, Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 19 lat

Tematem konkursu jest architektura powiatu otwockiego powstała przed II Wojną Światową. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, z terenu całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: – kat. I – uczestnicy w wieku 10-11 lat – kat. II – uczestnicy w wieku 12-14 lat – kat. III – uczestnicy w wieku 15-16 lat – kat. IV – uczestnicy w wieku 17-19 lat Technika wykonania prac – dowolna plastyczna, umożliwiająca zawieszenie na ścianie, płaska lub pó…

31/10/2019
XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy kalendarz"
międzynarodowy, 6-19 lat

Już po raz siedemnasty Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach ma zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą  jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych. Jak zawsze proszą o pasję i artystyczne wizje przelane na papier w sposób, który nas zaskoczy i oczaruje. Idea stworzenia kalendarza ilustrowanego pracami dzieci zarówno z różnych zakątków Świata, jak i kręgów kulturowych, sprawd…

19/11/2019
3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”
Ogólnopolski, 7-19 lat

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów. Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury. Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – …

10/10/2019
ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ - ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 5-12 lat

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Temat konkursu: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej” Podtematy: dobro, wiara, rodzina. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna Format pracy A3 Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Każdy ucze…

06/10/2019
Konkurs z meekhańskiego pogranicza - cosplay, grafika, slogan
ogólnopolski, młodzież i dorośli

Wydawnictwo Powergraph zaprasza do udziału w konkursie związanym z cyklem Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Opowiadania i powieści autorstwa Roberta M. Wegnera podawane są wielokrotnie jako przykład polskiej prozy na światowym poziomie, czego dowodzą też liczne nagrody, jakimi uhonorowano cykl Meekhański. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, przy czym osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w konkursie. Kategorie konkursowe: Cosp…

27/09/2019
Wakacyjna przygoda - wojewódzki konkurs plastyczny
woj. kujawsko-pomorskie, przedszkola i szkoły podstawowe

Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Celem planowanego zadania jest ukazanie przez dzieci w najciekawszy sposób spędzonych wakacji, a także popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format pracy A4-A3 Prace należy dostarczyć osobiście do Działu Animacji Kultury WDK lub przesłać na adres: Wąbrzeski Dom Kultury,…

27/09/2019
"Wolny czas - bezpieczny czas" wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny
woj. świętokrzyskie , 7-19 lat

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury już po raz siódmy zapraszają  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Wolny czas – bezpieczny czas”. Prace plastyczne i fotograficzne można nadsyłać do 27 września 2019 roku. Konkurs ma zasięg wojewódzki i adresowany jest do uczniów szkół woj. świętokrzyskiego. Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, natomiast część fotograficzna do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodst…

30/09/2019
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ph. Cztery pory roku w oczach dziecka- wakacyjne wspomnienia
ogólnopolski, 6-16 lat

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego do udziału w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Cztery pory roku w oczach dziecka”. Tematem tegorocznej edycji są WAKACYJNE WSPOMNIENIA. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska (preferowane techniki plastyczne to: rysunek i malarstwo – kredki, farby plakatowe, akwarele, farby olejne, pastele sucha i olejna). Każda praca powinna zawi…

09/10/2019
Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”
woj. śląskie, uczniowie szkół podstawowych

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas O-VIII ze szkół województwa śląskiego. Tematyka prac konkursowych związana jest z setną rocznicą Powstań Śląskich. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Wraz z pracą należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (kartę należy nakleić na odwrocie pracy). Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: I gru…

11/12/2019
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty–Van Gogh“
ogólnopolski, 10-25 lat

Vincent van Gogh to twórca – bohater czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Okiem artysty“. Pełen ekspresji, dynamizmu i wyczuwalnej pasji, impastowy styl holenderskiego malarza, odzwierciedlał jego emocje, przeżycia, wewnętrzne rozterki i prezentował ogromny talent. Bogate faktury, często uzyskane poprzez wyciskanie farb prosto z tuby, nietypowe perspektywy, silne kontury, intensywne kontrasty barwne, pewna deformacja rysunku podkreślały dynamiczną i skomplikowaną osobowość twórcy. Bez wzgl…

30/09/2019
VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne IKONY POPKULTURY - PORTRET ARTYSTY I JEGO LEGENDY
ogólnopolski, 10-26 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-26 lat. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat 14-17 lat 18-26 lat Organizatorem konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu. WARUNKI KONKURSU: Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łączenie technik, także formy przestrzenne (ceramika, szkło) Format: max 70 x 100 dla prac płaskich i 50×50 …

30/09/2019
"Malowanie muzyką" ogólnopolski konkurs plastyczny dla szkół podstawowych, poświęcony twórczości Victora Younga
ogólnopolski, szkoły podstawowe

Burmistrz Miasta Mława oraz Fundacja For Art zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju. Jego tematem przewodnim jest twórczość znanego na całym świecie kompozytora Victora Younga, w którego życiorysie przewija się wątek mławski. Celami konkursu są popularyzacja i promocja artystyczna twórczości Victora Younga, a także aktywizacja uczniów polskich placówek oświatowych. Zostanie on przeprowadzony w dwóch kategoriac…

04/10/2019
Konkurs "Moja ulubiona postać bajkowa"
ogólnopolski, 6-13 lat

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie „Moja ulubiona postać bajkowa”. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: – 6-9 lat – uczestnicy mają za zadanie przygotować pracę plastyczną – 10-13 lat – prace literackie w dowolnym gatunku (opowiadanie, opis, wiersz przedstawiające bajkową postać i np. jej przygodę). Praca plastyczna: technika wykonania dowolna plastyczna płaska, format A4. Praca nie może być zgłaszana w formie elekt…

31/10/2019
„Lodówka wymyślona na nowo – rozwiązanie przyszłości” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
Ogólnopolski, 7-10

Konkurs „Lodówka  wymyślona na nowo – rozwiązanie przyszłości” adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs jedną pracę. Z jednej szkoły można zgłosić dowolną ilość prac. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na problem marnotrawienia żywności oraz odpowiednie jej przechowywanie. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie oraz przesłanie w podanym przez Organizatora terminie, projektu lodówki przyszłości. Organizator konkursu …

Komentarze są wyłaczone