Termin zgłoszeniaNazwa
15/03/2016
Projekt: Przyjaciel zwierząt
ogólnoposki, 3-6 lat

PROJEKT PRZYJACIEL ZWIERZĄT Projekt adresowany jest do przedszkoli na terenie całego kraju. Celem nadrzędnym jest kształcenie w dzieciach odpowiedzialności za losy zwierząt i całej przyrody. Przystępując do projektu zadaniem każdego przedszkola będzie wykonanie i udokumentowanie działań na rzecz zwierząt. ORGANIZATORZY: Przedszkole nr 27 „Skrzaty” 51-670 Wrocław ul. Dembowskiego 37 Liga Ochrony Przyrody okręg we Wrocławiu Biblioteka publiczna CELE PROJEKTU: obserwacja życia zwierząt; kształ…

15/03/2016
VI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne "Świat dinozaurów"
ogólnopolski, 5-24 lata

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zaprasza do udziału w ogólnopolskim biennale plastycznym. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku 5-24 lat. Tematyka biennale: świat dinozaurów Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i komputerowa, collage, ceramika. Na konkurs nie można zgłaszać prac wykonanych w technikach nietrwałych, wyklejanych kaszą, makaronami, plasteliną itp. Format prac: prace płaskie maksymalnie 100×70 cm, ceramika 80×80 cm Ka…

28/02/2016
Czytanie na dywanie - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym
ogólnopolski, 3-6 lat

Przedszkole nr 12 w Mielcu zaprasza dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego „Czytanie na dywanie”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów literatury dziecięcej. Postać z wiersza, utworu dla dzieci poznanego w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Utwór ma być przeczytany na spotkaniu z osobą znaną i lubianą w lokalnym środowisku (np. polityk,  przed…

04/03/2016
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Kolory szarości" - PIĘKNO I BRZYDOTA W SZAROŚCI
ogólnopolski, 5-16 lat

Gimnazjum w Sierakowie zaprasza do udziału w 12 edycji konkursu „Kolory szarości”. Konkurs ma za zadanie popularyzować techniki monochromatyczne wśród najmłodszych twórców. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 5-8 lat 9-12 lat 13-16 lat Technika wykonania prac: – rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel – powinien być utrwalony), – malarstwo,…

20/05/2016
ELBLĄG PRZYJAZNY ŚRODOWISKU 2016 - konkurs plastycznej twórczości dzieci i młodzieży
miasto Elbląg, 4-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu zaprasza dzieci i młodzież z elbląskich szkół i przedszkoli do udziału w XV edycji konkursu plastycznego „Elbląg przyjazny środowisku”. Wiek uczestników konkursu 4-19 lat Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika (zabronione jest tworzenie prac z wykorzystaniem plasteliny i materiałów spożywczych) Format: arkusz A2; A3; A4 Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora autora p…

18/03/2016
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie"
międzynarodowy, 6-19 lat

Konkurs organizowany jest od 2002 r.  i co roku bierze w nim udział kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego. W dotychczasowych trzynastu edycjach zgłoszono 33757 prac plastycznych z Polski oraz z 50 państw Europy, Azji, Afryki, Australii i Ameryki Północnej. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościac…

15/03/2016
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym”
ogólnopolski, od 4 roku życia

Gimnazjum nr 1 w Polkowicach zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kwiat dziełem doskonałym”. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace inspirowane obserwacją świata kwiatów. Technika wykonania pracy – dowolna plastyczna, za wyjątkiem prac stworzonych przy użyciu materiałów sypkich i nietrwałych. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Format prac A4-A2, w przypadku prac przestrzennych 40x40x40 cm. Na konkurs można również z…

01/05/2016
Przyroda. VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczno- Fotograficzne Dzieci i Młodzieży
ogólnopolski, 6-21 lat

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół wszelkiego typu, górna granica wieku to 21 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne i fotograficzne. Technika wykonania oraz format prac: Prace plastyczne: …

23/02/2016
Ziemia jest jedna – „Zwierzęta udomowione“
woj. dolnośląskie, 4-25 lat

MDK Śródmieście we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat, z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej. XIII odsłona konkursu poświęcona jest zwierzętom udomowionym. Technika wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut) Format prac: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50 x 70cm, rzeźba – format nie przekraczający 30 x 30 x 30cm N…

01/03/2016
Międzynarodowy Konkurs Plastyczno- Literacki o bł. Bolesławie
międzynarodowy, od 6 roku życia

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie plastyczno-literackim. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Temat konkursu: „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas” W   dookreśleniu   tematu   konkursu   mogą   być   pomocne   cytaty   bł. Bolesławy: „Nazaret – cisza, miłość   i rozmodlenie”, „Święta Rodzina jest   naszym   wzorem,   potrzeba   nam…

31/05/2016
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-19 lat

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski organizowany jest z okazji jubileuszu Chrztu Polski 966-2016. Konkurs będzie prowadzony dwuetapowo, wstępna selekcja prac zostanie przeprowadzona w szkołach. Do etapu ogólnopolskiego szkoły przekazują po jednej, najlepszej pracy, w każdej z kategorii wiekowych. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: – klasy 1-3 szkoły podstawowej – klasy 4-6 szkoły podstawowej – gimnazja – szkoły …

15/02/2016
I Pomorski Konkurs Plastyczny "Tajemniczy ogród"
województwo pomorskie, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

„Mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem.” (Claude Monet). Początek świata, miejsce tajemnicze z którego pochodzi wszelkie życie od wieków fascynowało ludzkość. Na całym świecie powstawały i wciąż powstają ogrody, których twórcy pragną odzwierciedlić odwieczną harmonię przyrody, niezwykłość barw i kolorów oraz przemianę pór roku. Wielu malarzy podejmowało temat ogrodu: jako dokumentację konkretnych miejsc, tło dla scen rodzajowych lub fantastyczne wizje przyrody. Jak wygląda Twój tajemniczy ogród?…

15/04/2016
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Poezja w obrazach"- poetów polskich 2016
ogólnopolski, 7-19 lat

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy opartej na poezji polskich poetów. Technika wykonania prac: dowolna płaska plastyczna- malarstwo, rysunek, grafika (za wyjątkiem grafiki komputerowej), techniki mieszane itp. Format prac: A2, A3. W przypadku grafik format dowolny. Kategorie wiekowe: 7-9 lat 10-12 lat 13-15 lat 16-19 lat Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną…

18/03/2016
Konkurs plastyczny "Portret władcy"
miasto Kraków , 10-16 lat

Zamek Królewski na Wawelu i Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłaszają konkurs plastyczny na karykaturę jednego z wybranych władców Polski. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych oraz do młodzieży gimnazjalnej z Krakowa. Zadaniem konkursowym jest wykonanie humorystycznego wizerunku wybranego polskiego króla – przedstawionego z charakterystycznym atrybutem i w typowym ubiorze z epoki, pamiętając o tym, aby zgodnie z regułami karykatury wyolbrzymić lub zaakcentować szczegó…

29/02/2016
Konkurs plastyczno- techniczny "Odblaskowy gadżet"
woj. wielkopolskie , do 6 roku życia

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców lub nauczycieli. Zadaniem konkursowym jest wykonanie – przy pomocy rodzica lub nauczyciela – dowolnego gadżetu odblaskowego, który będzie można wykorzystać w życiu codziennym. Gadżet musi być autorskim pomysłem, dotychczas nie publikowanym. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, płaska lub przestrzenna. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs dowolną ilość prac, ale jeden uczestnik może otr…

15/02/2016
„Samochód marzeń 2016” konkurs plastyczny
ogólnopolski, do ukończenia 16 roku życia

Toyota Motor Corporation zaprasza dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie „The 10th Toyota Dream Car Art Contest”. Pierwszą, krajową częścią konkursu jest „Samochód marzeń 2016”. Wymagania techniczne: format 270–300 mm x 420–450 mm (A3) Orientacja prac w pionie lub w poziomie. Technika wykonania pracy: – narysowana lub namalowana kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami, – wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła, – plastycznie przedstawiająca wizer…

14/02/2016
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY "PIÓREM I PĘDZLEM"
ogólnopolski, 9-12 lat

Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno- Literackim „Piórem i pędzlem…”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej nawiązującej do tematu konkursu. Edycja plastyczna – każdy z uczestników może zgłosić na konkurs do 5 prac, wykonanych dowolną techniką w formacie A3 Edycja literacka-  każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden wiersz. Prace należy opisać w sposób podany w regulaminie konkursu i dostarczyć do organizatora (pra…

31/07/2016
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Obrazki z dawnej wsi" - W wiejskiej chacie
ogólnopolski, 5-19 lat

Muzeum Okręgowe w Pile zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, tematem konkursu jest wiejska chata: wystrój, wyposażenie, meble i sprzęty – znajdujących się na terenie skansenu. Warunkiem koniecznym uwzględnienia pracy konkursowej jest to, aby dotyczyła ona obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Prace również mogą powstać na podstawie zdjęć o skansenie, które są zamieszczane na stronie internetowej Muzeum. Prace ocenia…

15/02/2016
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Jana Kasprowicza”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy ilustrującej wybrany wiersz Józefa Czechowicza lub Jana Kasprowicza. Technika wykonania pracy dowolna, malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i komputerowa, malarstwo na szkle, t…

05/03/2016
Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Wielkanocne zwierzątko" 2016
woj. dolnośląskie, 6-19 lat

MDK Lubin zaprasza dzieci i młodzież ze szkół województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej i formie, której tematyka związana jest ze zwierzętami będącymi symbolami świąt wielkanocnych. Organizatorzy zachęcają do przesyłania prac przestrzennych. Wymagania techniczne – prace przestrzenne, technika wykonania dowolna, minimalna wysokość 15 cm – prace płaskie, technika wykonania prac grafika, malars…

1 2 3

Komentarze są wyłaczone