Termin zgłoszeniaNazwa
20/10/2017
Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji
ogólnopolski, 7-19 lat

Cele konkursu: Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży. Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu. Temat konkursu: Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazan…

27/10/2017
Wojewódzki Konkurs Filmowo-Plastyczny "Superbohater w Akcji"
woj. podkarpackie, 2 - 18 lat

Dzień jak co dzień, dzieją się rzeczy pozornie zwykłe, ale tak naprawdę na każdym kroku spotykamy kogoś wyjątkowego. Kogoś kto zasługuje na miano… Superbohatera! Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Superbohater w akcji. Konkurs filmowo-plastyczny”. Niech wielkie rzeczy, które dzieją się w Państwa domach, na Waszych osiedlach, w szkołach, sklepach bądź na ulicach zostaną docenione! Niech Wasza kreatywność i fantazja przelana zostanie na papier …

28/02/2018
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM - KWIATY POD OCHRONĄ”
ogólnopolski, od 4 roku życia - dzieci, młodzież,dorośli

Już po raz trzeci Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach/ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kwiatowym konkursie plastycznym. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci (od 4 roku życia), młodzież i dorośli. Prace będą oceniane w siedmiu kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7 –  9, 10 – 12, 13 – 16, 17 – 19, 20 +. Osobną kategorią konkursową są prace wykonane przez uczniów placówek o kształceniu specjalnym (nie zalicza się tu klas integr…

23/10/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczy "Mapa Polski" dla uczniów klas 3 SP
ogólnopolski, 3 klasa SP

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-przyrodniczego „Mapa Polski”  1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku Koordynatorzy: Renata Prusik,  p. Agnieszka Trętowska Cele: kształtowanie wyobraźni plastycznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach; popularyzowanie wiedzy geograficznej o mapie Polski. Uczestnicy: uczniowie klas 3 szkoły podstawowej Tematyka konkursu: Tematyka konku…

31/01/2018
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Baśnie, naturalnie!" 2017
ogólnopolski, szkoła podstawowa i gimnazjum

Szkoły MIKRON zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Baśnie, naturalnie!”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do wybranej baśni. Dzieci i młodzież biorący udział w konkursie mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej baśni. Do pracy należy załączyć krótkie streszczenie interpretowanego utworu. Technika wykonania pracy: Uczestnicy konkursu przedstawiają, w formie fotografii, kompozycję płaską, wykonaną na k…

01/12/2017
IX Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka
międzynarodowy, 3-21 lat

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku. Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i rec…

15/12/2017
Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Okiem artysty–Salvador Dali“
ogólnopolski, od 10 do 25 lat

Po raz drugi proponujemy spojrzeć „Okiem artysty“ i tym razem chcielibyśmy aby twórcą, którego działalności należy baczniej się przyjrzeć i zainspirować nią, był Salvador Dali. Malarz, grafik, scenograf, rzeźbiarz, twórca obiektów ready-mades, projektant, ilustrator i fotograf. Poruszał się również w świecie filmu, teatru i mody. Twórczy, ekscentryczny kreator w swoich pracach odnosił się do snów, wizji, symboli tworząc z niezwykłą precyzją warsztatową i w absolutnie realistyczny sposób intrygujące przedsta…

15/11/2017
„Świat mojej wyobraźni” – Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat
ogólnopolski, 5-16 lat

Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze – Sobieszowie zaprasza dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Świat mojej wyobraźni”. 3. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świat mojej wyobraźni” ma na celu inspirowanie młodych ludzi do prezentowania otoczeniu własnej osobowości poprzez twórczość, jej celem jest też ułatwianie zdobywania wiedzy o sobie samym, wyrażania siebie, utrwalanie wzorc…

31/10/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków "Jesienne parasole"
ogólnopolski, 3-6 lat

Przedszkole Niepubliczne „KUJAWIACZEK” organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pod hasłem „JESIENNE PARASOLE”. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat. Z jednego przedszkola można zgłosić na konkurs do 2 prac z każdej kategorii wiekowej. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace wraz z wypełnioną metryczką (według wzoru podanego w regulam…

31/10/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny "MOJA PANI Z PRZEDSZKOLA" / "MÓJ NAUCZYCIEL"
Ogólnopolski, przedszkola i klasy 1-3 SP

Szkoła Podstawowa w Woźnikach zaprasza dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Temat prac: przedszkolaki: Moja pani z przedszkola dzieci szkolne: mój nauczyciel Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu portretu nauczyciela/przedszkolanki. Technika wykonania prac dowolna płaska plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania  w ramie po…

10/01/2018
„Orzeł Biały – nasza duma” – ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, klasy 4-7 SP, szkoły ponadpodstawowe

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Konku…

27/10/2017
Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości”
ogólnopolski, 6-18 lat

Po raz jedenasty MDK Świdnica zaprasza do udziału w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rok 2017 Sejm ustanowił rokiem m.in. Piłsudskiego i Kościuszki. Uczczenie Józefa Piłsudskiego ma związek ze 150. rocznicą urodzin „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. A 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki to powód przypomnienia jego wkładu w walkach o niepodległość. Tradycyjnie organizatorzy pragną też przypomnieć postać Mieczysława Kozara – Słobódzkiego, patrona …

20/10/2017
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "WAKACJE"
ogólnopolski, 5-20 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: 5-13 lat – praca „Wakacje moich marzeń” 14-20 lat – „Pocztówka z wakacji” Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie oraz za pośrednictwem szkół. Warunki techniczne: I – „WAKACJE MOICH MARZEŃ” – uczestnicy:   5 -13 lat Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych 5 -7 lat, 8 -10 lat, 11-13 lat Format prac:   A4, …

30/11/2017
Ogólnopolski świetlicowy konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater baśniowy"
ogólnopolski, klasy I-VII szkoły podstawowej

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych o tematyce baśniowej. Prace należy wykonać na formacie A3 dowolną techniką płaską. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej: klasy I-III, klasy IV-VII). Warunki uczestnictwa – uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu („Mój ulubiony bohater baśniowy”); – każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę; – konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do …

29/10/2017
Otwarty konkurs plastyczny na temat muzyki
ogólnopolski, 3-16 lat

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-16 lat do udziału w XXVI Otwartym Konkursie Plastycznym „KALENDARZ GOK 2018”. Mottem konkursu są słowa Jimmy’ego Page’a „Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie”. Organizatorzy konkursu czekają na prace przedstawiające emocje towarzyszące wykonywaniu lub słuchaniu różnych form muzyki lub śpiewu w doświadczeniu indywidualnym lub zbiorowym. Technika wykonywanych prac: dowolna technika plastyczna płaska …

03/11/2017
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „SŁOŃCE, WODA I PRZYGODA”
ogólnopolski, przedszkola i szkoły podstawowe

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „SŁOŃCE, WODA I PRZYGODA” pod hasłem: „MAŁE I DUŻE MORSKIE PODRÓŻE” Cele: – rozbudzenie zainteresowań tematyką morską i wodną, – poznawanie przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zjawisk atmosferycznych w różnych szerokościach geograficznych świata, – rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, oryginalne ujęcie tematu, – inspiracja do poszukiwania nowych technik plastycznych. Zasady konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół p…

17/11/2017
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywem Światła w Kartkach Świątecznych i Ceramice"
ogólnopolski, 0-15 oraz 7-19 lat

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywem Światła w Kartkach Świątecznych i Ceramice” W tym roku organizatorzy zapraszają do przygotowania prac dotyczących Bożego Narodzenia w formie kartek świątecznych i/lub lampionów czy kominków świątecznych z ceramiki z motywem światła jako głównym tematem tegorocznego konkursu. Jak wygląda świąteczne światło, światło Bożego Narodzenia …? Czy w ogóle można je zobaczyć? Jeśli tak, to jak widzisz to światło? – czy jest ostre, przyt…

19/11/2017
XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ"
międzynarodowy, 6-19 lat

Już po raz piętnasty Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach ma zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych. Cele konkursu: – rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży, – poszukiwanie twórczych rozwiązań, – rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w przyrodzie, – wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki dan…

10/11/2017
Małopolski Konkurs Plastyczny „DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN”
woj. małopolskie, szkoła podstawowa

III EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN” Organizatorem III Edycji Małopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie. I. Cele konkursu: – prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych, – motywowanie uczniów do nauki języka ni…

20/11/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - VII edycja
ogólnopolski, 7-20 lat

Wdecki Park Krajobrazowy zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „W harmonii z przyrodą”. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Technika wykonania prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu. Na konkurs nie można zgłaszać prac przestrzennych. Format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Każda z placówek może przesłać na konkurs maks…

1 2 3 4

Komentarze są wyłaczone