Termin zgłoszeniaNazwa
19/11/2019
3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”
Ogólnopolski, 7-19 lat

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów. Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury. Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – …

11/12/2019
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty–Van Gogh“
ogólnopolski, 10-25 lat

Vincent van Gogh to twórca – bohater czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Okiem artysty“. Pełen ekspresji, dynamizmu i wyczuwalnej pasji, impastowy styl holenderskiego malarza, odzwierciedlał jego emocje, przeżycia, wewnętrzne rozterki i prezentował ogromny talent. Bogate faktury, często uzyskane poprzez wyciskanie farb prosto z tuby, nietypowe perspektywy, silne kontury, intensywne kontrasty barwne, pewna deformacja rysunku podkreślały dynamiczną i skomplikowaną osobowość twórcy. Bez wzgl…

15/12/2019
Akcja Mural - odkryj w sobie muralowca!
ogólnopolski, klasy 3-6 szkoły podstawowej

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie na najlepszą grafikę prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Pracę konkursową uczestnicy przygotowują w drużynach 3-30 osobowych. W konkursie mogą brać udział całe klasy lub grupy uczniów, np. należące do kółka plastycznego. Uczestnicy konkursu muszą chodzić do tej samej szkoły podstawowej. Pracę koordynuje nauczyciel. Udział zespołu w konkursie wymaga rejestracji na stron…

22/11/2019
Konkurs plastyczny "OBRONA GŁOGOWA W 1109 ROKU"
-, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Organizatorem konkursu plastycznego OBRONA GŁOGOWA W 1109 ROKU jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Na konkurs należy składać prace plastyczne, których tematem przewodnim będzie obrona Głogowa w 1109 roku, na przykład obraz batalistyczny lub rodzajowy z oblężonego grodu. Możliwa jest m.in. inspiracja wystawą stałą „Obrona Głogowa w 1109 roku” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Technika wykonania prac…

15/11/2019
Międzyświetlicowy konkurs plastyczny ,,FIGLARNY MIŚ''
ogólnopolski, 7-14 lat

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY ,,FIGLARNY MIŚ” Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu. Cele konkursu: – zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną; – rozwinięcie dziecięcej wyobraźni; – promowanie twórczych dokonań młodych artystów; – upowszechnienie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia; – przybliżenie dzieciom historii Pluszowego Misia; – inicjowanie zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy: Uczni…

20/12/2019
OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI , ZERÓWEK I KLAS I-III „JUMP”
ogólnopolski, 3-9 lat

REGULAMIN W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3-9 lat: z przedszkoli, zerówek oraz klas I-III z całej Polski. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac. Prace mogą być również zgłaszane indywidualnie, przez rodziców. Dzieci pracują indywidualnie. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych : 3-4 lata , 5-6 lat oraz 7-9 lat. Praca polega na wykonaniu książeczki, składającej się z dwóch części – część I – słowniczek obrazkowy, część II wiersz (przedszkola i zerówk…

18/11/2019
"Jesienne duszki i leśne skrzaty" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 3-11 lat

Konkurs, organizowany po raz jedenasty przez MDK Dom Harcerza w Krakowie, adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz 4-6). Tematyka prac konkursowych: Jesienne duszki i leśne skrzaty Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka) warunkiem koniecznym jest wykorzystanie w pracach „darów jesieni” oraz innych skarbów przyrodniczych. Praca nie może być przestrzenna, na konkurs należy zgłaszać prace płaskie i płaskorzeźby, maksymalnie 7 …

15/11/2019
XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Miniatura Bożonarodzeniowa w Kartkach Świątecznych i Ceramice - Boże Narodzenie za 100 Lat"
ogólnopolski, do 15 roku życia

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miniatura Bożonarodzeniowa w Kartkach Świątecznych i Ceramice – Boże Narodzenie za 100 Lat” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy zaprasza do przygotowania prac dotyczących Bożego Narodzenia za 100 Lat –  składanych kartek świątecznych i/lub kafla (płaskorzeźba) oraz ozdoby choinkowej (forma przestrzenna) z ceramiki. Jak wyglądałyby kartki świąteczne i ozdoby choinkowe, które przywędrowały do nas z dalekiej przyszłości? Byłyby proste i skromne, czy raczej wykorz…

15/11/2019
KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT STATUETKI "PRZYJACIEL MDK"
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach jest miejscem, gdzie od wielu lat dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje i talenty m.in. wokalne, taneczne, instrumentalne, przyrodnicze, dziennikarskie, plastyczne. W 2019 roku MDK obchodzi 45-lecie działalności oświatowej i kulturalnej. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt statuetki ,, Przyjaciel MDK”. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach adres: ul. Harcerska 1 41 – 600 Świętochłowice. Cel…

15/11/2019
"Portret" wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych
woj. śląskie, od 3 roku życia

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku ogłasza wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Portret”. PORTRET -przedstawienie osoby: ujęcie głowy, półpostaci lub całej postaci tak, by powstały wizerunek obejmował również cechy osobowości, nastrój, uczucia, emocje, myśli, pasje, zawód… Może to być portret zbiorowy. Konkurs będzie rozpatrywany w pięciu kategoriach  wiekowych: I kategoria – przedszkola II kategoria – klasy I – III III kategoria – klasy IV – VI IV kategoria – kla…

31/01/2020
"WARSZAWA MOJA STOLICA" XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ogólnopolski, 4-19 lat

Pałac Młodzieży w Warszawie zaprasza młodych twórców do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Warszawa moja stolica”. Tematyka prac ma być związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp. Wiek uczestników: 4-19 lat Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych. Warunki techniczne: • malarstwo na papierze, rysunek, collage – format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm • malarstwo na sz…

15/11/2019
"Anioły są takie..." ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 4-21 lat

Do 15 listopada 2019 roku można nadsyłać prace na ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły są takie…” Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-21 lat. Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Każda placówka może przesłać na konkurs dowolną ilość prac. Zadanie konkursowe: własna wizja Anioła, wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie. Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowy…

10/02/2020
II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzno Plastyczny "Chwyć Byka za Rogi"
Ogólnopolski, 7-14 lat

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno-ortograficznym. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: – uczniowie klas I-III – uczniowie klas IV-VIII Młodsi uczestnicy mają za zadanie zaprojektować zakładkę ortograficzną do książki w dowolnej technice plastycznej, ich koleżanki i koledzy z klas 4-8 mają za zadanie stworzyć plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające…

30/11/2019
Odkryj lektury na nowo - wojewódzki konkurs polonistyczno-artystyczny
woj. mazowieckie, 12-15 lat

Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO” adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie konkursowe polega na wybraniu utworu (lub jego fragmentu) z kanonu lektur dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i przełożenie go na dowolny środek ekspresji ( np. obraz, komiks, taniec, film, piosenka, teledysk, muzyka, gra planszowa, dowolna forma literacka ). Praca ma więc łączyć pogłębioną znajomość lektury z jej osobistym i twórczym odczytaniem. Konkurs zost…

22/11/2019
XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne okienko", temat: "Jak tu nie kochać pszczół"
ogólnopolski, 5-15 lat

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magiczne okienko”. Tematem tegorocznej edycji jest „Jak tu nie kochać pszczół”. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace. Prace nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku szkolnym 2017/2018. Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek. Uwaga, NIE BĘDĄ oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły itp. Format A3 lub A2 Prac…

25/11/2019
XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"
woj. lubelskie, 7-18 lat

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSÓW: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie. CELE KONKURSÓW: kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej, rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia, wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej, promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prez…

15/11/2019
"Zrozumieć niepełnosprawność" V ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, 7-18 lat

Celem konkursu jest kształtowanie kreatywnej, pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki, itp.). Format prac A4 lub A3. Kryteria oceny prac: – twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie tematu, – widoczna samodziel…

15/11/2019
Gęsinowy konkurs plastyczny "Lecą gąski do książki"
woj. kujawsko-pomorskie, do 18 roku życia

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, do 18 roku życia. W konkursie oceniane będą prace plastyczne dzieci wykonane dowolną techniką płaską, której motywem przewodnim będzie gęś. Prace laureatów znajdą się w książce kucharskiej z przepisami na dania z gęsiny, której wydanie organizatorzy planują w przyszłym roku. Maksymalny format pracy to A3. Prace konkursowe należy dostarczać od 4 do 15 listopada na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego plac Teatralny 2 87-100 Toru…

28/02/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: "Przedszkolak poznaje Polskę" edycja III
ogólnopolski, 3-6 lat

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Przedszkolak poznaje Polskę” Edycja III Organizator: Przedszkole Miejskie nr 12 im Marii Konopnickiej w Mielcu. 2. Adresat konkursu: dzieci z przedszkoli całej Polski, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Cele konkursu: Warunki uczestnictwa: Poznanie ciekawych miejsc z terenu całej Polski(związanych z historią,  przyrodą, krajobrazem itp) rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności, …

09/12/2019
XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
międzynarodowy, 3-25 lat

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. …

1 2 3

Komentarze są wyłaczone