Termin zgłoszeniaNazwa
28/04/2017
II Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. "Książka do czytania uczestniczącego"
Ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

II Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. „Książka do czytania uczestniczącego” Cele konkursu: – promowanie twórczości powstałej ze współpracy dziecka z dorosłym: nauczycielem, terapeutą, rodzicem, opiekunem prawnym, – pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji; – ukazanie możliwości porozumiewania się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (AAC). Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do I, II i III klasy szkoły podstawowej każde…

05/05/2017
VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017
ogólnopolski, 3-21 lat

Młodzieżowy Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 ogłasza VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017. Tematem tegorocznej edycji jest „Świat wielkich i małych kotów”. Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej – malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, fotografia, technika własna i inne. Format pracy dowolny Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pra…

17/07/2017
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Obrazki z dawnej wsi – zajęcia wiejskie" 2016/2017
ogólnopolski, 5-19 lat

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2016/2017 Obrazki z dawnej wsi – zajęcia wiejskie   1. Organizator Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Upowszechniania, tel. 67 211-07-89, oswiata@muzeum.pila.pl 2. Cel konkursu zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum …

30/04/2017
Zawsze zielono, zawsze niebiesko - międzynarodowy konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 2017
międzynarodowy, 4-19 lat

Organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „HARMONIJNA RÓŻNORODNOŚĆ” Technika wykonania prac dowolna (w tym malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba, fotografia, a także dokumentacja fotograficzna akcji plastycznych, happeningów, instalacji, performance czy prac przestrzennych). Maksymalny for…

25/06/2017
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum" 2017
międzynarodowy, 5-18 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum. Konkurs ten od lat organizuje Muzeum Okręgowe w Toruniu, zapraszając do udziału dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Uczestnicy projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i …

29/04/2017
Opowieści z morskich fal - Gdynia za... 50 lat. Pomorski konkurs plastyczny
woj. pomorskie, 10-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością z woj. pomorskiego do udziału w kolejnej odsłonie konkursu plastycznego „Opowieści z morskich fal”. W tym roku temat konkursu brzmi „Gdynia za… 50 lat”. Tematyka prac konkursowych powinna być marynistyczna lub urbanistyczna- futurystyczny krajobraz Gdyni, pomorskiego wybrzeża i zabudowy miasta, sposobów ko…

30/04/2017
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE „MOJA MAMA, MAMUSIA, MAMUNIA…”
ogólnopolski, 6-19 lat

Cele konkursu: – rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, – popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych, – promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości, – rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu, – stworzenie warunków do publicznych kontaktów oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.   Warunki uczestnictwa:   W konkursie mogą brać udział dzieci,…

19/05/2017
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "Portret artysty"
woj. podlaskie, 7-19 lat

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie popularyzującym życie i twórczość profesora Andrzeja Strumiłły z okazji ogłoszenia roku 2017 rokiem artysty w województwie podlaskim. Andrzej Strumiłło – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, organizator plenerów rzeźbiarskich mieszka w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie. Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby to uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami i…

30/06/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 3-19 lat

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji obchodów 800 lecia miasta. Temat konkursu: Śladami historii Piotrkowa Trybunalskiego… lub swojego miasta. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, a także do przedszkolaków. Technika wykonania prac: – malarstwo (technika dowolna) – rysunek (czarno-biały, kolorowy lub walorowy) …

12/05/2017
17 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu"
ogólnopolski, 5-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w konkursie „Człowiek w ruchu”. Inspiracją dla prac są zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Technika wykonania: wyłącznie techniki płaskie, malarstwo, rysunek i grafika. Format prac max. A3. Jeden autor może nadesłać jedną pracę. Jeden nauczyciel może przedstawić maks. 20 prac swoich podopiecznych. Prac konkursowych nie należy oprawi…

30/04/2017
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci do lat 12 "CUDA BOŻEGO STWORZENIA"
ogólnopolski, do 12 roku życia

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 12. Prace będą oceniane w 4 kategoriach: – dzieci do lat 6 – dzieci do lat 9 – dzieci do lat 12 – dzieci z niepełnosprawnością, do lat 12 Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania Św. Jana Pawła II, patrona Fundacji Skarbowości, którego otaczająca przyroda fascynowała w sposób szczególny, czemu dawał często wyraz w swoich wypowiedziach oraz poezji. Pragniemy, aby Dzieci w otaczającym ich świecie przyrody dostrzegły pierwiastek niezwykłości i poprzez prace plastyc…

05/05/2017
Autoportret czyli portret własny - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 10-20 lat

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno – intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu, w formie autoportretu. Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewną…

05/05/2017
Barwy Smoka - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
-, 5-18 lat

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowaną  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawą pt. „Za Wielkim Chińskim Murem”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Chin, ukazanie piękna chińskiego krajobrazu i specyfiki tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zak…

30/06/2017
XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój"
międzynarodowy, 7-19 lat

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat – do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, r…

31/05/2017
„Zaproszenie do Skoczowa” - konkurs literacko-plastyczny
ogólnopolski, 6-16 lat

Biblioteka Publiczna w Skoczowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Zaproszenie do Skoczowa”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, mogą brać w nim udział uczestnicy z całej Polski. Konkurs ma na celu m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii, geografii i kultury miasta. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oryginalnego zaproszenia do Skoczowa. Zaproszenie może przedstawiać ciekawe miejsca związane z miastem, zwyczaje, mieszkańc…

22/05/2017
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku w oczach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane”
ogólnopolski, 6-16 lat

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz trzeci do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym, poświęconym pięknu otaczającego nas świata. Pragniemy dowiedzieć się od Was, jak spędzacie czas na powietrzu, co Was cieszy, którą porę roku najbardziej kochacie. Może macie magiczne miejsca, które odwiedzacie z przyjaciółmi i do których zawsze wracacie z sentymentem? O tym wszystkim opowiecie nam własnymi pracami, na które czekamy do 22 maja 2017 roku. REGULAMIN I Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawo…

19/05/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "COŚ ZIELONEGO"
ogólnopolski, 6-16 lat

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także dzieci i młodzież ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa i gimnazjum) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Temat konkursu: COŚ ZIELONEGO Zieleń kojarzy się z życiem, przyrodą, spokojem, zieleń to symbol nadziei, harmonii, wolności i szczęścia czyli wszystkim tym czego chcemy i czego pragniemy…

05/05/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Jestem Przyjacielem Przyrody”
ogólnopolski, 5-10 lat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jestem Przyjacielem Przyrody” Szkoła Podstawowa w Przygłowie  – Oddział Przedszkolny zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Przyjacielem Przyrody” Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 5-6 lat oraz 7-10 lat. Cele konkursu: – rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci; – rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;…

28/04/2017
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ORIGAMI WŚRÓD WIERSZY”
woj. śląskie, dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach CELE KONKURSU: upowszechnianie poezji wśród dzieci, rozwijanie umiejętności interpretacji plastycznej wiersza, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości, integrowanie środowiska, kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności odczytywania r…

12/05/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Rowerem przez Kraków"
Ogólnopolski, 3-13 lat

„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”. Z okazji Święta Cyklicznego zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem przez Kraków” W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3 do 13 lat, uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli lub uczestnicy Klubów Kultury Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej Krakowa. Techniki dozwolone: …

1 2 3

Komentarze są wyłaczone