Termin zgłoszeniaNazwa
31/07/2016
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Obrazki z dawnej wsi" - W wiejskiej chacie
ogólnopolski, 5-19 lat

Muzeum Okręgowe w Pile zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, tematem konkursu jest wiejska chata: wystrój, wyposażenie, meble i sprzęty – znajdujących się na terenie skansenu. Warunkiem koniecznym uwzględnienia pracy konkursowej jest to, aby dotyczyła ona obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Prace również mogą powstać na podstawie zdjęć o skansenie, które są zamieszczane na stronie internetowej Muzeum. Prace ocenia…

30/06/2016
XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój"
międzynarodowy, 7-19 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy świtu pokój” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat i zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie o…

30/06/2016
VI Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „RODZINA DALEKA I BLISKA”
woj. lubuskie, 5-20

Pracownia Plastyczna ogłasza konkurs „Rodzina daleka i bliska” Regulamin VI Regionalnego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „RODZINA DALEKA I BLISKA” Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel/fax 95/722 85 75, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl, www.mdk.gorzow.pl Cele konkursu: 1 przybliżenie tradycji pokoleniowych, 2 uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec wielokulturowości, 3 kultywowanie polskiego dziedzictwa naro…

07/10/2016
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY "MOJE RODZINNE WAKACJE"
ogólnopolski, 5-6 lat

Konkurs dla dzieci i ich rodziców – zadanie konkursowe polega stworzeniu pracy fotograficznej „Moje rodzinne wakacje”. Organizatorzy konkursu dopuszczają, by zdjęcie przedstawiające rodzinę zostało wykonane przez dorosłego, natomiast zadaniem dziecka jest stworzenie ramki do tego zdjęcia. Technika wykonania i format pracy dowolne. W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych w całej Polsce. Z jednej placówki można zgłosić na konkurs do 5 prac. Kryteria oceny pracy: Zgodność tematyki …

15/07/2016
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna"
ogólnopolski, 4-13 lat

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska (w tym wyklejanki i kolaże). Format pracy A4, w orientacji poziomej. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wieko…

15/09/2016
"Ziemia pod innym Słońcem" - konkurs plastyczny dla młodzieży
ogólnopolski, 12-19 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, gimnazjalistów (kategoria konkursowa „junior”) oraz uczniów szkół średnich (kategoria wiekowa „student”). Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Celami Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, o Słońcu i pogodzie kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich badań i budowy urządzeń kosmicznych do badania Słońca o…

22/10/2016
Co lubią zwierzęta (domowe)? - wojewódzki konkurs plastyczny
woj. lubuskie - część południowa , 3-10 lat

Biblioteka Norwida oraz  Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie – Filia w Olbrachtowie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym Co lubią zwierzęta (domowe)? To wyjątkowy konkurs, który potrwa do 22 października i ma służyć edukacji empatycznej oraz refleksji dotyczącej relacji ludzie-zwierzęta. Konkurs adresowany jest do dzieci młodszych (3 – 10 lat) z południowej części województwa lubuskiego. Ich zadaniem będzie wyko…

26/09/2016
Międzynarodowy konkurs plastyczny "Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"
międzynarodowy, 3-19 lat

Przez ostatnią dekadę konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum w Bielsku Podlaskim. Początkowo niewielka inicjatywa o zasięgu powiatowym, z czasem zyskała większe grono sympatyków obejmując swoim zasięgiem diecezję drohiczyńską, a od 2010 roku całą Polskę. W 2016 roku organizatorzy konkursu: Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjal…

30/06/2016
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Czym jest dla Ciebie Przedsiębiorczość?"
ogólnopolski, 3-6

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: Czym dla Ciebie jest Przedsiębiorczość ma na celu: – propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości wśród dzieci na pierwszym etapie edukacji, – kształtowanie postaw przedsiębiorczych, – rozbudzanie ciekawości i kreatywności przez kontakt ze sztuką plastyczną. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z całej Polski. Przedmiot konkursu: Praca plastyczna płaska w formacie do A4 wykonana dowolną techniką plastyczną. Każdy uczestnik może zgło…

31/08/2016
Regionalny konkurs plastyczny "Kafel"
Krotoszyn i powiat krotoszyński , 6-16 lat

WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY I EDYCJA ZDUNY – MIASTO SŁYNĄCE Z KAFLI OD 1858 ROKU… TEMAT PRZEWODNI: KAFEL (projekt pieca lub kominka, aranżacja wnętrza, projekt kafla, historia zdunowskiej kaflarni) Organizator Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae ul. Jana Kazimierza 19d.2, 70-620 Szczecin ul. Kolejowa 16, 63-760 Zduny Uczestnicy Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym z Powiatu Krotoszyńskiego (szkoła podstawowa/gimnazjum). Opis Konkurs jest organizowany w ramach promocj…

14/10/2016
"Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza" - regionalny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
powiat wałbrzyski i kłodzki , 11-18 lat

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, klas I – III gimnazjów oraz klas I – III/IV szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha. Zadanie polega na plastycznym ukazaniu piękna Gór Stołowych. Technika wykonania prac: – rysunkowa (ołówkiem, tuszem, kredkami, pisakami, węglem, pastelami), – malarska (farby plakatowe, akrylowe, olejne, tempery, akwarele). Format prac A3 lub A2. Wszystkie prace należy o…

20/07/2016
To co kocham w jesieni - konkurs na projekt okładki książki "Jesień plecień – album wierszy jesiennych dla dzieci"
ogólnopolski, do 10 roku życia

KONKURS Wydawnictwo MBBOOKS zaprasza Biblioteki  szkolne i publiczne do udziału w Konkursie na projekt okładki książki autorstwa Margarett Borroughdame  „Jesień plecień – album wierszy jesiennych dla dzieci”. Konkurs dedykowany jest dla dzieci w każdym wieku, ale nie starszych niż te, które w roku szkolnym 2015/2016 ukończyły edukację w III klasie szkoły podstawowej. CEL KONKURSU Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci do współtworzenia „prawdziwej” publikacji, zbudowanie łącznika, w ramach proces…

Komentarze są wyłaczone