Termin zgłoszeniaNazwa
25/09/2015
Międzynarodowy konkurs plastyczny "Europejskim szlakiem gotyku ceglanego"
międzynarodowy, 8-19 lat

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat z terenu Polski, Niemiec i Danii. Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki architektury Europejskiego Szlaku Ceglanego. Lista miast znajdujących się na szlaku – w Danii: Haderslev – w Niemczech: Anklam, Bad Doberan, Brandenburg, Buxtehude, Frankfurt nad Odrą, Greifswald, Güstrow, Lüneburg, Neubrandenburg, Neukloste…

30/09/2015
Konkurs plastyczny "Historia dla dzieci"
ogólnopolski, 4-12 lat

Organizatorem konkursu plastycznego „Historia dla dzieci” jest Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor z siedzibą w Krakowie, sponsorem głównym jest firma Unicut (www.madeinnh.pl). Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej najmłodszych w dziedzinie plastyki, zainteresowanie historią Polski oraz rozbudzanie pasji historycznych i artystycznych. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-12 lat. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę. Tematyka prac musi być zwią…

10/10/2015
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Portret"
ogólnopolski, 6-18 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu całej Polski. Przeprowadzany będzie w pięciu grupach wiekowych: 6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-15 lat oraz 16-18 lat. Technika wykonania prac: dowolna płaska, bez użycia materiałów sypkich. Format prac A4 lub A3. Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi: – tytuł pracy – imię i nazwisko autora – adres placówki zgłaszającej pracę lub prywatny adres, numer telefonu, e-mail – imię i nazwisko nauczyciela lub …

30/09/2015
Konkurs Międzynarodowy - TAKĄ CIĘ KOCHAM MOJA POLSKO.
ogólnopolski, od 3 roku życia

Konkurs adresowany jest do wszystkich, będzie przeprowadzany w sześciu grupach wiekowych: – Przedszkola – Szkoła podstawowa, klasy I – III – Szkoła podstawowa, klasy IV – VI – Gimnazjum – Szkoła ponad gimnazjalna – Dorośli (powyżej 18 roku życia) Konkurs ma zasięg międzynarodowy, może brać w nim również udział Polonia. Kategorie artystyczne: – plastyka (technika wykonania prac dowolna: malarstwo, fotografia, grafika komputerowa, wyklejanki, itp) – muzyka – literatura – inne prace, nie pasują…

15/10/2015
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków "EKO-LUDEK" (woj. świętokrzyskie)
woj. świętokrzyskie , 5-6 lat

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat, z terenu woj. świętokrzyskiego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej „EKO-LUDEK Sławny Człowiek”. Praca ma mieć wymiary nie większe niż 50x50cm i powinna być wykonana z materiałów nadających się do recyklingu (papier, butelki PET, folie, tworzywa sztuczne itp). Dzieci wykonują prace w zespołach 3 osobowych. Każda grupa może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Prace przyjmowane są do 15 października 2015 r. Zespół Świętokrz…

01/10/2015
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Taniec jest wokół nas!"
międzynarodowy, od 7 roku życia

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Taniec jest wokół nas!” Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 7-13 lat młodzież 14-18 lat dorośli powyżej 18 roku życia Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do dwóch prac. Tematyka prac musi być związana z tańcem. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika (zakaz zgłaszania prac wykonanych z użyciem plasteliny lub materiałów sypkich) …

02/10/2015
Wakacyjny konkurs fotograficzno- rysunkowy "Lato w lesie"
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Towarzystwo Przyjaciół Lasu zaprasza dzieci i młodzież z terenu całej Polski do udziału w wakacyjnym konkursie. Dzieci z przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej (dotyczy roku szkolnego 2015/2016) organizator zaprasza do udziału w konkursie rysunkowym. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy przedstawiającej wakacyjną przygodę związaną z lasem. Dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizator przygotował konkurs fotograficzny. Zadaniem konk…

13/09/2015
Wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 5-20 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Tematem konkursu są wakacje, a sam konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 5-12 lat zapraszamy do wykonania pracy pt. „Wakacje moich marzeń”. Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, collage Format prac: A4 i A3 młodzież w wieku 13-20 lat zapraszamy do wykonania pracy „Pocztówka z wakacji” Technika: rysunek, malarstwo, grafika tradycyjna, col…

09/10/2015
Ogólnopolski konkurs plastyczny SPOTKANIE Z MARTWĄ NATURĄ
ogólnopolski, od 7 roku życia

Wieluński Dom Kultury  w Wieluniu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym , który adresowany jest do dzieci od I klasy szkoły podstawowej, młodzieży i osób dorosłych. Głównym celem konkursu jest  zgłębianie tematyki martwej natury i  konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych w różnych okresach rozwoju człowieka.  Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział dzieci od I klasy szkoły podstawowej, młodzież oraz dorośli. Konkurs będzie przeprowadzany w pię…

07/09/2015
Konkurs plastyczny „To dla mnie ważne"
miasto Gliwice, 6-19 lat

W związku z jubileuszowymi obchodami 25-lecia Samorządności, Fundacja „Maszkety” oraz Miasto Gliwice serdecznie zapraszają uczniów gliwickich szkół do udziału w konkursie plastycznym pn. „To dla mnie ważne – 25 lat samorządności w Gliwicach”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do stworzenia własnych, ważnych opowieści o otaczającym ich świecie, ich marzeniach i doświadczeniach, jak również spotkaniu z nieodległą historią miasta, w którym żyją. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiek…

14/09/2015
Konkurs plastyczny „Moje polskie EURO – zaprojektuj monetę lub banknot”
powiat olsztyński, 6-12 lat

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych, dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu olsztyńskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moje polskie EURO – zaprojektuj monetę lub banknot”, zorganizowanym w ramach 13. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody. Zgłosze…

Komentarze są wyłaczone