Termin zgłoszeniaNazwa
28/02/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Kwiat dziełem doskonałym - kwiaty polne i leśne"
ogólnopolski, od 4 roku życia

Gimnazjum w Polkowicach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu twórczości plastycznej. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli. Prace będą oceniane przez jury w następujących kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne (4-6 lat) klasy I – III szkół podstawowych klasy IV – VI szkół podstawowych klasy I – III gimnazjów szkoły średnie i od 19 lat wzwyż Temat konkursu to kwiaty polne i leśne. Technika wykonania prac dowolna, z wyłączen…

28/04/2017
II Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. "Książka do czytania uczestniczącego"
Ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

II Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. „Książka do czytania uczestniczącego” Cele konkursu: – promowanie twórczości powstałej ze współpracy dziecka z dorosłym: nauczycielem, terapeutą, rodzicem, opiekunem prawnym, – pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji; – ukazanie możliwości porozumiewania się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (AAC). Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do I, II i III klasy szkoły podstawowej każde…

15/04/2017
IX OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE „KOT”
ogólnopolski, 5-24 lata

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-24 lata do udziału w ogólnopolskim biennale plastycznym. Tematyka prac poświęcona ma być kotom, a wśród proponowanych przez organizatorów tropów interpretacji tematu znajdują się następujące: Kot na przestrzeni wieków- w wielu kulturach miał znaczenie symboliczne, metafizyczne i  religijne. Jego kult istnieje nadal w wielu krajach.Kot i jego charakter – mimo wrażenia zwierzęcia domowego, jest drapieżni…

01/03/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Łapy, pióra i rymów cała fura"
Ogólnopolski, 3-12 lat

    Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie, ul. Ledóchowskiej 10 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce Zespół Szkół w Świdrach   ogłaszają dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski   OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY „Łapy, pióra i rymów cała fura” Celem konkursu jest rozbudzanie  wśród uczniów zainteresowania postacią i poezją Ludwika Jerzego Kerna. Regula…

10/03/2017
XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie"
międzynarodowy, 6-19 lat

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”. „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” /Antoine de Saint-Exupéry-Mały Książę/ Drodzy uczestnicy Konkursu! Zapraszam  Was do udziału w piętnastej edycji naszego Konkursu, o temacie przewodnim: „Barwy dzieciństwa”. Każdy z Was – podobnie jak Mały Książę – wyrósł  z jakiejś konkretnej „planety”: z „planety” własnej…

05/05/2017
VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017
ogólnopolski, 3-21 lat

Młodzieżowy Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 ogłasza VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017. Tematem tegorocznej edycji jest „Świat wielkich i małych kotów”. Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej – malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, fotografia, technika własna i inne. Format pracy dowolny Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pra…

08/04/2017
XXIII Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny pt. „Olimpijski spokój”
ogólnopolski, 6-16 lat

XXIII Ogólnopolski  konkurs  literacko – plastyczny pt. „Olimpijski spokój” Patronat Honorowy: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Organizator  Konkursu: Prezes Klubu Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie – Andrzej Rębowski Cel Konkursu: W rywalizacji sportowej o zwycięstwie czy osiągnięciu bardzo dobrego wyniku decyduje przygotowanie zawodnika tzw. forma sportowa. Składa się na nią przygotowanie fizyczne, fizjologiczne, biomechaniczne i biochemiczne. W obecnych czasach w rywalizacji spor…

27/02/2017
XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat 2017”
międzynarodowy, 5-20 lat

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży „Mój Świat”. W 2017 roku motywem przewodnim jest „Pejzaż”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat. Technika wykonania prac dowolna, format prac dowolny. Prace muszą być czytelnie opisane: imię, nazwisko i wiek autora, imię i …

01/03/2017
III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚCIEŻKI ŻYCIA I DROGA DO ŚWIĘTOŚCI BŁ. BOLESŁAWY LAMENT
międzynarodowy, powyżej 8 lat

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród, organizuje już po raz ósmy, a po raz trzeci na skalę międzynarodową, konkurs plastyczno – literacki na temat    bł. Bolesławy Lament. Myślą przewodnią  konkursu są słowa: „Wszystko na większą chwałę Bożą” jako  nadrzędna dewiza i duchowy fundament życia bł. Bol…

28/02/2017
Ogólnopolski konkurs językowo-plastyczny "Rodzina" edycja 2016/2017
ogólnopolski, 7-18 lat

MDK Dom Harcerza w Krakowie zaprasza do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu językowo-plastycznego. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: – klasy 1-3 szkoły podstawowej – klasy 4-6 szkoły podstawowej – gimnazja – licea Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, organizatorzy podkreślają, że ważne jest wykor…

15/04/2017
Wojewódzki konkurs plastyczny "Za to kocham moją Mamę" 2017
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Młodzieżowy Dom Kultury w Poznaniu zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w konkursie plastycznym „Za to kocham moją Mamę”. Tematyka konkursu – Indywidualna próba przedstawienia w ilustracji lub portrecie cech charakterystycznych postaci ludzkiej – mamy – ustalenia jej miejsca w najbliższym otoczeniu. Prace powinny nawiązywać w swojej tematyce do indywidualnych cech każdej mamy i jej spojrzenia na otaczający świat w kontekście codziennego życia oraz zainteresowań. Technika wykonania prac: rysunek…

17/07/2017
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Obrazki z dawnej wsi – zajęcia wiejskie" 2016/2017
ogólnopolski, 5-19 lat

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2016/2017 Obrazki z dawnej wsi – zajęcia wiejskie   1. Organizator Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Upowszechniania, tel. 67 211-07-89, oswiata@muzeum.pila.pl 2. Cel konkursu zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum …

03/03/2017
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH PT. „ZIMOWY PEJZAŻ”
województwo śląskie, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Zapraszamy do udziału dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych z Województwa Śląskiego uczęszczające na zajęcia do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej przyrodę zimą.   I Organizator konkursu: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach mgr Urszula Cieślik oraz nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch.   Dane organizatora Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Powstańców Śląskich 41 44-186 Gierałtowice tel. (32) 3…

10/04/2017
4 Ogólnopolski konkurs plastyczny "ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ" 2017
ogólnopolski, od 6 roku życia

MOK Głowno zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z domów kultury, pracowni plastycznych i placówek specjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, powyżej 20 lat Hasłem tegorocznej IV edycji konkursu jest „Portret w kolorze uśmiechu” a zadanie konkursowe polega na wykonaniu płaskiej ilustracji tego hasła przedstawiającej plasty…

31/03/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Praca górnika i energetyka - oczami dziecka"
ogólnopolski , 4-12 lat

Już po raz czwarty Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Jaworznie ma przyjemność zaprosić do udziału w Konkursie Plastycznym „Praca górnika i energetyka –  oczami dziecka”. W tym roku swoim zasięgiem po raz pierwszy obejmujemy całą Polskę. Jest to konkurs skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy 1-3 oraz klasy 4-6. Tematyka prac konkursowych: „Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”. Format prac wyłączni…

17/03/2017
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Świat bez barier”
ogólnopolski, od 4 roku życia

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Świat bez barier” HASŁO KONKURSU: Dmuchawce, latawce, wiatr… POD HONOROWYM PATRONATEM POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Komisji Edukacji Narodowej W WAŁBRZYCHU STOWARZYSZENIE „BEZ BARIER” CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób n…

30/04/2017
Zawsze zielono, zawsze niebiesko - międzynarodowy konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 2017
międzynarodowy, 4-19 lat

Organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „HARMONIJNA RÓŻNORODNOŚĆ” Technika wykonania prac dowolna (w tym malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba, fotografia, a także dokumentacja fotograficzna akcji plastycznych, happeningów, instalacji, performance czy prac przestrzennych). Maksymalny for…

24/02/2017
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Smok Obibok i Jego Przyjaciele” 2017
ogólnopolski, 4-12 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy indywidualnej pracy plastycznej,  przedstawiającej własną wizję Smoka Obiboka i jego przyjaciół. Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna – graficzne, malarskie i rysunkowe, płaska lub przestrzenna. Format prac płaskich min. A3, przestrzennych min. 15 cm.   Konkurs jest płatny i samofinansujący się, koszt udziału jednego dziecka w konkursie to 3 zł. Prace na konkurs zgłasza nauczyci…

01/03/2017
IX Warszawski Konkurs Plastyczny „Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”
miasto Warszawa, 6-12 lat

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera zaprasza uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych do udziału konkursie plastycznym. Prace konkursowe powinny nawiązywać do bogactwa ilustratorskiego Jana Marcina Szancera. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego tekstu – „Przedwiośnia” Marii Terlikowskiej lub fragmentu „Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery – przy użyciu środków plastycznych stosowanych przez Jana Marcina Szancera. REGULAMIN Organizator konkursu: Szkoła P…

01/03/2017
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Sztuka smaku - kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kultulotwórczy wymiar"
ogólnopolski, 4-20 lat

Spożywanie posiłków – jedzenie jest koniecznością nas wszystkich, jest potrzebą ciała, jednak filozofia smaku postawiła posiłek w rzędzie sztuk kulinarnych. Przeżywanie sztuki jest potrzebą wyższego rzędu, jest strawą duchową, które jedynie sztuki kulinarne mogą unaocznić. W ujęciu kosmologicznym, jemy po to, aby przeżyć – żyjemy po to, aby przeżywać. Interpretacja plastyczna zmysłu smaku i proponowane tematy: sceny biesiadne wokół stołu (np.: uroczystości świąteczne, urodzinowe, ale też zwykły obiad, ś…

1 2 3

Komentarze są wyłaczone