Termin zgłoszeniaNazwa
31/05/2015
List do Franciszka - konkurs literacko-plastyczny
ogólnopolski, 6-12 lat

Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Ojca Świętego Franciszka i zilustrowanie go własnoręcznym obrazkiem. List powinien być samodzielnie napisany przez dziecko, w przypadku dzieci niepiszących lub słabopiszących dopuszczalna jest pomoc rodziców. Objętość listu- do 1800 znaków, strona A4. Ilustracja do listu powinna się znaleźć na osobnej kartce A4. Obie prace należy na odwrocie opisać według następującego wzoru: Autor: Klasa: Nazwa i adres placówki: I…

31/05/2015
Wojewódzki konkurs plastyczny „Krew ratuje życie”
woj. lubelskie, 6-19 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z woj. lubelskiego. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego. Osoby niepełnosprawne mogą nadsyłać prace bez ograniczenia wiekowego. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Prace muszą zawi…

16/06/2015
Jak wygląda muzyka? - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki i uczniów 1-3 klasy szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jak wygląda muzyka”. Na prace czekamy od 1 kwietnia do 16 czerwca br.! Praca powinna być wykonana na kartce papieru formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. Do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można użyć dowolnych materiałów. Pracę należy na…

29/05/2015
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „OCEAN – ŚWIAT PODWODNEJ PRZYGODY”
ogólnopolski, 3-6 lat

Przedszkole Publiczne nr 21 w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat z terenu całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Technika wykonania prac – dowolna plastyczna (malarstwo, rysunek, collage, witraż itp) Format prac: A4-A3 Temat konkursu: Ocean – świat podwodnej przygody. Interpretacja tematu dowolna. Prace na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę, z jednego przedszkola można zgłosić do 10 prac. Na odwrocie pracy należy zamieścić wypełnion…

29/05/2015
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Człowiek w ruchu"
ogólnopolski, 5-19 lat

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Praca powinna przedstawiać człowieka w ruchu – mogą to być różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.) Organizatorzy konkursu zapraszają do stosowania zaskakujących i nowych rozwiązań,  do przekazania w swych pracach radości, żywiołowości i prezentacji własnego świata barw i form plastycznych. Wymagania techniczne: – format nie większy niż A3 – technika wykon…

10/06/2015
Moja Przygoda w Muzeum (woj. warmińsko-mazurskie)
woj. warmińsko-mazurskie, 5-19 lat

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moja Przygoda w Muzeum”. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie w dowolnej technice prac, które stanowiłyby oryginalną, artystyczną interpretację wrażeń z wizyty w muzeum. Wśród proponowanych przez organizatora form znajdują się malarstwo, grafika, rysunek i inne formy płaskie…

15/06/2015
Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moje pasje i fascynacje"
ogólnopolski, 6-16 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:  0 – 3 klasa, 4-6 klasa, gimnazjum. Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek, batik, kolaż. Format prac: A3 Prace nie mogą być oprawione, zrolowane ani wykonane z materiałów nietrwałych. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Na odwrocie należy umieścić czytelne informacje o autorze: tytuł pracy imię i nazwisko (pismem drukowanym) wiek…

30/06/2015
Darujmy światu pokój 2015 - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
międzynarodowy, 7-19 lat

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić do dwóch prac. Technika wykonania prac: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłącz…

15/06/2015
Konkurs plastyczny "Łowcy baterii"
ogólnopolski, 6-12 lat

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i wychowanków szkół przyszpitalnych, szkół specjalnych itp. Na konkurs można zgłaszać prace przygotowane indywidualnie lub grupowo, przedstawiające dobre praktyki w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami. W konkursie indywidualnym uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy plastycznej (format prac A4, technika wykonania rysunek/plakat, komiks, kolaż/wycinanka). Z jednej placówki można zgłosić do 30 prac indywidualnych. Prace przygotowane w grupach powinny mie…

30/06/2015
MAMA TATA I JA - międzynarodowy konkurs plastyczny
międzynarodowy, od 3 do 7 lat

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 1 grupa – dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat 2 grupa – dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat Dziecko ma za zadanie wykonać pracę plastyczną płaską, w dowolnej technice (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, flamastrami itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu: MAMA TATA i JA. Format prac A4 lub A3. Uczestnicy konkursu wpłacają kwotę 2 EURO lub równowartość za każdą pracę ty…

12/06/2015
WOJEWÓDZKI KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH "MOJE WAKACJE BĘDĄ BEZPIECZNE"
woj. podkarpackie, 5-6 lat

  REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRAC PLASTYCZNYCH DLA DZIECI 5-6 LETNICH POD HASŁEM „MOJE WAKACJE BĘDĄ BEZPIECZNE”   Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku.   Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 21 Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów Nauczyciele odpowiedzialni: Anna Więcek-Gruca, Natalia Zawadzka   …

25/09/2015
Międzynarodowy konkurs plastyczny "Europejskim szlakiem gotyku ceglanego"
międzynarodowy, 8-19 lat

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat z terenu Polski, Niemiec i Danii. Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki architektury Europejskiego Szlaku Ceglanego. Lista miast znajdujących się na szlaku – w Danii: Haderslev – w Niemczech: Anklam, Bad Doberan, Brandenburg, Buxtehude, Frankfurt nad Odrą, Greifswald, Güstrow, Lüneburg, Neubrandenburg, Neukloste…

30/06/2015
Cztery pory roku na Mazurach
woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, 5-14 lat

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na konkurs można  nadsyłać prace indywidualne, wykonane w technikach plastycznych płaskich (malarstwo, rysunek, grafika tradycyjna, wyklejanie). Format prac A4-A2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Na odwrocie należy przykleić wypełnioną metryczkę (wzór w regulaminie poniżej). Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. Szkoła Artyst…

08/06/2015
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”
ogólnopolski, 3-6 lat

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Bezpieczne wakacje”. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, format prac A4. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata oraz 5-6 lat. Każde przedszkole może zgłosić do czterech indywidualnych prac (po dwie z każdej grupy wiekowej) do dnia 8 czerwca 2015 roku na adres: Przedszkole w Bukowie Śląskiej Bukowa Śląska 7b 46-100 Namysłów Prace należy opisać w sposób poda…

01/06/2015
Miasto w formie - konkurs plastyczny
ogólnopolski, 5-19 lat

Centrum Sztuki Galeria El zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych. Tematyka prac ma dotyczyć rzeźb (form przestrzennych) znajdujących się w Elblągu. Organizatorzy zachęcają do przyjrzenia się zwłaszcza obiektom powstałym podczas kolejnych edycji Biennale. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie. Wymiary prac nie powinny przekraczać 100×70 cm. D…

12/06/2015
Dziwozwierz - konkurs plastyczny dla dzieci
woj. opolskie , 7-10 lat

Konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,  z terenu województwa opolskiego. Tematyka prac powinna dotyczyć odniesień świata fantazji do świata natury. Technika wykonania prac: rysunek lub malarstwo. Format prac minimum A3, max B1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną i dotychczas nie publikowaną pracę. Prace należy nadsyłać do 12 czerwca 2015 r. na adres Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac plastycznych w Galerii Ane…

30/09/2015
Konkurs plastyczny "Historia dla dzieci"
ogólnopolski, 4-12 lat

Organizatorem konkursu plastycznego „Historia dla dzieci” jest Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor z siedzibą w Krakowie, sponsorem głównym jest firma Unicut (www.madeinnh.pl). Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej najmłodszych w dziedzinie plastyki, zainteresowanie historią Polski oraz rozbudzanie pasji historycznych i artystycznych. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-12 lat. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę. Tematyka prac musi być zwią…

10/10/2015
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Portret"
ogólnopolski, 6-18 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu całej Polski. Przeprowadzany będzie w pięciu grupach wiekowych: 6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-15 lat oraz 16-18 lat. Technika wykonania prac: dowolna płaska, bez użycia materiałów sypkich. Format prac A4 lub A3. Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi: – tytuł pracy – imię i nazwisko autora – adres placówki zgłaszającej pracę lub prywatny adres, numer telefonu, e-mail – imię i nazwisko nauczyciela lub …

14/06/2015
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków
ogólnopolski, 3-6 lat

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Żyrafki” zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie wykonują pracę plastyczną na temat „Żyrafka i przyjaciele” dzieci w wieku 5-6 lat wykonują pracę plastyczną na temat „Świat oczami żyrafy”. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, płaska. Format prac A4 Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Pierwsza selekcja prac na…

03/06/2015
Konkurs na ilustrację do utworu Marii Konopnickiej
międzynarodowy, 6-16 lat

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg międzynarodowy. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz  uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego z Polski i z zagranicy. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji do wybranych utworów Konopnickiej. Technika wykonania prac: rysunek ,malarstwo, grafika wa…

1 2

Komentarze są wyłaczone