Termin zgłoszeniaNazwa
03/06/2022
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Niech żyje Rock N'Roll"
ogólnopolski, 6-19

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza wszystkich bardzo serdecznie do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Niech żyje Rock N’ Roll”. W tym roku dzieci i młodzież zainspiruje  twórczość muzyczna zespołu Lombard. Warunki uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej pracy w obu kategoriach, można też brać udział tylko w…

31/05/2022
XXVI Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2022. Witraż - siła światła i koloru
województwo mazowieckie, IV-VIII klasa SP

XXVI Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY 2022. Witraż – siła światła i koloru” pod honorowym patronatem Starosty Sochaczewskiego i Wójta Gminy Młodzieszyn. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt dzia…

31/05/2022
„Dzieło Sztuki - kopia” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 7-15 lat

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, polegającym na wykonaniu kopii wybranego dzieła plastycznego. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 7 – 10 lat oraz 11 – 15 lat. Tematem pracy plastycznej jest znane dzieło sztuki od zarania dziejów do współczesności. Wybieracie obraz, który Was zainspirował, zaintrygował lub po prostu go lubicie i staracie się go odwzorować/ skopiować. Pamiętajcie, że ni…

31/08/2022
IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „PASJE I TALENTY ‘2022”
międzynarodowy, 9-20 lat

Konkurs organizowany jest przez Bielski Dom Kultury ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-20 lat, z całego świata. Tematem konkursu jest praca inspirowana muzyką oraz teatrem. Każdy uczestnik może wykonać max. 3 prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: akwarela, akryl, pastele suche i olejne, kolaż, grafika itp. w formacie min. A-3 (297x420mm) Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 9 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat. Termin nadsyłania pr…

31/05/2022
"Zawsze zielono, zawsze niebiesko" XXI Międzynarodowy Kokurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
międzynarodowy, do 19 roku życia

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie prac plastycznych będących artystyczną wypowiedzią uczestników na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim hasła tegorocznej edycji konkursu „SPOTKANIA”. Organizator konkursu: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Uczestnicy: dzieci i młodzież do 19 roku życia. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, np. malarstwo, grafika, collage, rysunek, rzeźba, ceramika, fotografia Format pracy n…

15/06/2022
"Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony” wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci
województwo warmińsko-mazurskie, 3-15 lat

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej.  Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie (rysunek, malarstwo, t…

30/06/2022
"Darujmy światu pokój" międzynarodowy konkurs plastyczny
międzynarodowy, 7-19 lat

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza uczestników w wieku 7-19 lat do udziału w XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój”. Konkurs ma charakter indywidualny, a każdy z jego uczestników może złożyć maksymalnie 2 prace plastyczne. Zasady uczestnictwa: 1. Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”. 2. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 3. Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formac…

30/06/2022
XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"
ogólnopolski, 5-18; kat. specjalna do 25 r.ż.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia zarówno z Polski jak i z zagranicy. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury oraz indywidualnie przez rodziców i opiekunów. Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice/technikach w tym form przestrzenny…

31/05/2022
IWASZKonkurs! - interdyscyplinarny konkurs artystyczny dla młodzieży w wieku 11-19 lat
województwo mazowieckie, 11-19

IWASZKonkurs! – interdyscyplinarny konkurs artystyczny dla młodzieży w wieku 11-19 lat Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ogłasza IWASZKonkurs! Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i rozpowszechnienie jej wśród młodego pokolenia, przy użyciu ilustracji, plakatu, fotografii, filmu lub audiobooka. Ten konkurs jest skierowany do Ciebie, jeżeli: – jesteś kreatywny i twórczy; – kochasz rysować, ilustrować, tworzyć grafikę, robić zdjęcia, nagrywać filmiki…

31/05/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce”
Ogólnopolski , 3-14 lat

Zmiana terminu przyjmowania prac: do 31 maja 2022 roku Ogólnopolski  Konkurs Plastyczno – Literacki   „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce” CELE KONKURSU: Kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności plastyczno – literackich dzieci i młodzieży. Doskonalenie form wypowiedzi pisemnej oraz form plastycznych. Organizatorem   konkursu  jest   Zespół   Szkolno  –  Przedszkolny   w  Żelazówce     w  osobach: mgr Małgorzata Gawlik, mgr Ewa Chmura. Zadanie  do  wykonania:  Przygotowanie …

10/06/2022
W mojej krainie fantazji - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych
ogólnopolski, przedszkolaki, 3-6 lat

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SPORTART zaprasza dzieci z przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym „W mojej krainie fantazji”. Z jednego przedszkola można zgłosić maksymalnie trzy prace plastyczne. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej w formacie A4-A3, dowolną techniką plastyczną (bez materiałów sypkich). Temat pracy: W mojej krainie fantazji Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki 5-6 latki Ostateczny termin zgłasza…

30/09/2022
„Uliczki, kamieniczki, zakamarki” ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Miejski Dom Kultury w Lublińcu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym z okazji urodzin miasta. Lubliniec to miasto z wielowiekową tradycją, jak głosi legenda w 1272 roku książę Władysław Opolski wielokrotnie przybywający na te tereny w celach łowieckich wypowiedział słowa ,,Lubi mi się tu być”. Stąd pochodzi nazwa Lublińca, a słowa władcy są aktualne do dzisiaj. Lubimy swoje miasto, lubimy tu być, cieszymy się kiedy przyjeżdżają do nas gości…

03/06/2022
"PTASI HOTEL", "DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA" - Ogólnopolski konkurs ekologiczno-artystyczny dla dzieci
ogólnopolski, 0 do 15 lat

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat przyrody – naszych ptasich sąsiadów, ich potrzeb, sposobów ich wspierania. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz do podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych w dwóch kategoriach: „PTASI HOTEL” i „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA”. Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z innymi uczestnikam…

31/05/2022
Świat oczami młodych - konkurs na projekt murala
Ogólnopolski, przedszkola, szkoły

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do konkursu na projekt ekomuralu „Świat oczami młodych”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ekomuralu na różnorodności biologicznej oraz wskazaniu ściany, na której ma powstać. Najlepsze projekty dostaną dofinansowanie na realizację. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest skierowany do szkół wszelkiego typu, ośrodków kultury, bibliotek, przedszkoli oraz uczelni, a także innych placówek o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym. Placówka może wziąć …

15/06/2022
Wojewódzki konkurs plastyczny „Mama, tata i ja”
woj. kujawsko-pomorskie, 3-15 lat

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Mama, tata i ja”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego, a jego celem jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego rodzinę (Organizator dopuszcza pomoc rodziców przy tworzeniu plakatu). Format i technika pracy dowolne. Prace należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury ul. Wolności 47, 87-20…

01/06/2022
„Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich
ogólnopolski, 6-19 lat

W tym roku Dzień Dziecka będzie wyjątkowy. Razem z polskimi dziećmi mogą go w naszym kraju obchodzić setki tysięcy dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka postanowił ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach: a) kl…

15/06/2022
"Zielona przyszłość" ogólnopolski konkurs plastyczny dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
ogólnopolski, młodzież

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego myślą przewodnią jest ochrona środowiska Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi uczestnikom na to, że przyroda pozostaje w ciągłej wzajemnej interakcji z człowiekiem. Żyjąc w jej obrębie, mamy na nią duży wpływ i tylko od nas zależy czy wykorzystamy go z korzyścią dla środowiska i nas samych. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego …

27/06/2022
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Paleta wyobraźni” 2022
ogólnopolski, 4-13 lat

Pałac Młodzieży w Katowicach zaprasza dzieci w wieku od 4 do 13 lat – uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Paleta wyobraźni”. Tematyka prac: dowolna Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska, umożliwiająca ekspozycję w antyramach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika) z wyłączeniem grafiki komputerowej i malarstwa na szkle i blejtramach. Prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjm…

30/05/2022
Ogólnopolski konkurs dla dzieci "Dobry Obywatel"
ogólnopolski, 3-10 lat

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: – przedszkole – szkoła podstawowa Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy Konkursowej przedstawiającej „Dobrego Obywatela” – techniką dowolną: – z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – stworzenie materiału wideo, grafiki komputerowej, …

10/06/2022
Wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Tata mój bohater”
woj. kujawsko-pomorskie, 3-14 lat

Z  okazji zbliżającego się Dnia ojca zapraszamy dzieci do udziału w Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Tata – mój bohater”. Zadaniem małych artystów jest ukazanie postaci „taty” jako bohatera dnia codziennego. Jak go na co dzień postrzegacie? Kim jest dla Ciebie? Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? Bo nie da się ukryć, że postać taty jest bardzo ważna w życiu każdego z nas. Organizatorem konkursu jest Wąbrzeski Dom Kultury. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szk…

Komentarze są wyłaczone