Termin zgłoszeniaNazwa
17/12/2021
VI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“
ogólnopolski, 10-25 lat

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza VI ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“. Kilka uwag o konkursie od organizatorów: Już po raz szósty zachęcamy wszystkich pasjonatów sztuk plastycznych do zgłębienia tajników mistrzów tej dyscypliny. W tym roku proponujemy twórczą przygodę z PAULEM GAUGUIN, artystą zafascynowanym egzotyką i dzikością zamorskich krajów, tęskniącego za pier…

10/12/2021
"Bombka Bożonarodzeniowa" ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
ogólnopolski, 7-15 lat

BOMBKA BOŻONARODZENIOWA Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Bombka Bożonarodzeniowa”. CELE KONKURSU: – Kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia – Rozwijanie kreatywności uczniów i ich wyobraźni przestrzennej. – Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej. REGULAMIN KONKURSU: Temat: Bombka Bożonarodzeniowa. Technika: Dowolna. Format: Kompozycja…

01/03/2022
IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”.
międzynarodowy, 6-14 lat

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który ma na celu promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,  zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie…

07/01/2022
XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
ogólnopolski, 3-21 lat

Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat. Czas trwania Konkursu od 1 października 2021 do 7 stycznia 2022. Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika. Format prac A4 – 29,7 x 21cm….

10/12/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO - Parki Narodowe i rezerwaty przyrody”
ogólnopolski, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego  w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci Zadanie ko…

22/12/2021
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" - edycja międzynarodowa
ogólnopolski, 7-19 lat

W Kaliszu w dniach 19-24 stycznia odbędzie się 44. edycja Schola Cantorum, festiwalu muzyki dawnej. Z tej okazji Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Jeśli muzyki nie można opisać słowami, to czy można ją przetłumaczyć na język barw i kształtów? Jak oryginalnie ująć temat, jakich środków plastycznego wyrazu użyć, by oddać świat muzyki średniowiecza, renesansu, baroku… Konkurs jest adresowany do …

15/02/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”
ogólnopolski, klasy 1-8 szkół specjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół specjalnych oraz uczniów klas przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, inspirowanej wyobrażen…

05/01/2022
VII Ogólnopolski konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ”
ogólnopolski, 7 - 16 lat

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zorzy polarnej oraz związkami środowiska przyrodniczego z życiem człowieka oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tradycji oraz dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie legend, mitów, bajek i opowieści o Aurora Borealis. Konkurs ma charakter indywidualny (prace zbiorowe nie będą oceniane), otwarty i bezpłatny. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. …

31/01/2022
VI Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny " MY TOWN"
międzynarodowy, 6-14 lat

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie oraz Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie językow0-plastycznym „My town”. Konkurs ma formę dwuetapową: etap szkolny i etap międzynarodowy. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy w języku angielskim „My town”, prezentującej miasto uczestnika konkursu w formie pisemnej i graficznej. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska (gwasz, akryl, akwarela,…

10/12/2021
"Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
ogólnopolski, 7-14 lat

„Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową” Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci szkolnych I. Główne założenia konkursu.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208 Sosnowiec. Konkurs rozpoczyna się 10.11.2021 r. i trwać będzie do 10.12.2021 r. Temat prac konkursowych: „Mój pomysł na ozdobę bożonarodzeniową”. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 1-8. II. Cele konkursu: Kształtowania wyobraźni dzieci p…

31/01/2022
XVIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM”
ogólnopolski, 4-19 lat

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku  oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku zapraszają dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje spotkania z folklorem”. Cel konkursu : – Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, rodzimą oraz innych krajów świata – Rozwijanie wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie na piękno folkloru różnych narodów – Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli – Popularyzacja plasty…

31/01/2022
"Wieczorny nastrój" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych w wieku 7-19 lat do udziału w konkursie plastycznym „Wieczorny nastrój”. Jest  to temat rozległy. Można zachwycić się pięknem przyrody, pokazać wspaniałą architekturę widzianą w świetle latarni,  pochylić się nad jakimś detalem oświetlonym blaskiem świecy, nawiązać do przeszłości kiedy to źródłem światła były pochodnie lub namalować nastrój przy ognisku. Liczymy na pomysłowość młodych twórców, na ich niebanalne spojrzenie na świat. T…

28/02/2022
„Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, uczniowie klas III

Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza uczniów klas III szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy przedstawiającej ulubioną postać z utworów Marii Konopnickiej Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna Format: dowolny Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 3 prace. Termin zgłaszania prac na konkurs: 28 lutego 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju Niepodle…

24/02/2022
Po co słoń trąbę ma? Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 6-15 lat

PO CO SŁOŃ TRĄBE MA? to hasło tego rocznej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego tematem jest dobrze nam znana i okazała sylwetka słonia. Nie ma chyba dziecka, które nigdy nie spotkało się ze Słoniem Trąbalskim czy Dumbo, albo osoby, która nie słyszała powiedzenia  jak słoń w składzie porcelany czy słoń komuś nadepnął na ucho, a piosenkę cztery słonie, zielone słonie… to chyba każdy już kojarzy. Jednym słowem wszystko co słoniowate, ma sprawić, że uczestnicy mogą podej…

17/12/2021
Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka
ogólnopolski, 7-19 lat

Rzecznik Praw Dziecka ponownie ogłasza konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów w Polsce. Tematem prac konkursowych są prawa dziecka w Polsce. Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac dowolny. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dwie kategorie dla szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, a jedna dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 20…

01/02/2022
„MOJA PRZESTRZEŃ – MOJA WOLNOŚĆ” - XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny INNE SPOJRZENIE
MIĘDZYNARODOWY, 6-19 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Skierowany jest przede wszystkich do szkół i placówek oświatowych, lecz jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo. Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad…

07/01/2022
"Bożonarodzeniowy spacerek po Paryżu" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych
ogólnopolski, 3-6 lat

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu  pt. „Bożonarodzeniowy spacerek po Paryżu” Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną płaską przedstawiających zwyczaje lub dania bożonarodzeniowe we Francji. Prace oraz załącznik nr 1 należy przesłać do dnia 7.01.2022r. (liczy się stempel pocztowy na kopercie) na adres: Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w …

18/03/2022
"Świat w oczach najmłodszych - Przyjaźń barwami malowana" - Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
Ogólnopolski, 3-9 ( dzieci nie starsze niż III kl. szkoły podstawowej)

XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH” – „Przyjaźń barwami malowana” Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu „Świat w oczach najmłodszych” Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Nauczyciele, w tegorocznej edycji naszego konkursu zachęcamy Was do zaprezentowania w swoich pracach przyjaźni, pięknego uczucia kierowanego do drugiego człowieka lub ulubionego zwierzątka. Temat „Przyjaźń barwami m…

08/12/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "Magia Świąt Bożego Narodzenia"
ogólnopolski, 3-10 lat

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz Przedszkole Miejskie nr 14 zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci – wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Na konkurs można zgłaszać prace indywidualne lub zbiorowe. Praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić …

17/12/2021
V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO"
Ogólnopolski, 6-16 lat

Muzeum  Krakowa  oraz Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, zapraszają uczniów w wieku od 6 do 16 lat do ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej wydarzenia, osoby lub zabytki związane z Bractwem Kurkowym i jego historią. Wiek uczestników konkursu: od 6 do 16 lat Jury  powołane  przez  Organizatora  przyzna:  I,  II,  III  miejsca  w kategoriach wiekowych: I   kategoria- klasa I-III II  kategoria- klasa IV-VI III…

1 2 3

Komentarze są wyłaczone