Konkursy literackie

Termin zgłoszeniaNazwa
22/04/2021
XIX Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…”literacki, teatralny, muzyczny, taneczny, plastyczny
OJEWÓDZTWO LUBELSKIE, od 6 roku życia

Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie…” ma charakter integracyjny, adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (ogólnodostępnych i specjalnych), placówek kulturalno- oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na zalecenia i nakazy związane z Covid-19,  XIX edycja zostanie przeprowadzona w formie on-line. Głównym założeniem organizatorów jest wcielenie w życie myśli C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało oka…

30/04/2021
„Jestem z Mazowsza – to powód do dumy” konkurs literacko-plastyczny
woj. mazowieckie, 7-19 lat

Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących się i mieszkających na Mazowszu. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub…

30/04/2021
I Ogólnopolski konkurs literacki, muzyczny i plastyczny o Kazimierzu Wielkim
ogólnopolski, uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 30 im Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych w całym kraju do udziału w V MIĘDZYSZKOLNYM i I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE O KAZIMIERZU WIELKIM pod patronatem STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz FUNDACJI REPATRIA – KULTURA I SZTUKA. Konkurs ma na celu przybliżenie postaci króla Kazimierza Wielkiego, rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozbudzanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży. …

22/04/2021
Warszawa jest klawa – ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
ogólnopolski, klasy 4-8 szkoły podstawowej

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) do udziału w konkursie. Uczestnikiem może być cała klasa wraz z opiekunem klasy, który dokonuje zgłoszenia projektu do konkursu. Jedna klasa może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, a jeden opiekun klasy może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Projekt może być przygotowany indywidualnie przez uczniów klasy, przy czym w takim przypadku  powinien zostać zebrany w całość i w takiej formie powinien zostać przesłany Organizato…

10/05/2021
III Ogólnopolski Konkurs Aforystyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, międzynarodowy, 10 - 15 lat

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym dla dzieci i młodzieży MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA Motywem przewodnim III edycji konkursu są polscy żołnierze spod Monte Cassino jako wzór niezłomnej postawy w obliczy przeciwności losu. CELE KONKURSU – Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej. – Promowanie młodych talentów li…

30/04/2021
"MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA" - VII Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski , 6-14 lat

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz przyszkolnych  oddziałów przedszkolnych (oddziały zerowe). Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom informacji o znaczeniu i okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz roli bibliotek w życiu młodego człowieka. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane i…

29/04/2021
Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny "(Pod)różne historie" - "O podróżach w pandemii"
ogólnopolski, 8-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach. W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników. Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszyst…

Komentarze są wyłaczone