Konkursy literackie

Termin zgłoszeniaNazwa
20/04/2023
IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca"
Wojewódzki, 12-19

IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca” Sprawdź siebie w konfrontacji z innymi! Oto wyjątkowa szansa dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby wyciągnąć wiersze z szuflady i spróbować swoich sił przed profesjonalnym jury, składającym się z młodych twórców, krytyków, wydawców oraz nauczycieli-instruktorów. Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy wysłać jeden utwór poetycki na adres konkursy@mdk2.pl do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z wymogami regulaminu dostępn…

31/03/2023
IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Manufaktura słowa"
Wojewódzki, 15-19

IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Manufaktura słowa” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie literackim. Tematyka prac jest dowolna. Uczestnik zgłasza do konkursu: do 3 utworów poetyckich lub 1 utwór prozatorski (do 4 000 znaków bez spacji). Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, należy przesyłać, jako załącznik w formacie pliku tekstowego (oznaczonego w nagłówku pseudonimem) na adres konkur…

14/02/2023
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”
ogólnopolski, dzieci i młodzież szkolna

Już po raz dziewiętnasty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Tym razem będziemy opisywać dzieło młodopolskiego pejzażysty Stanisława Kamockiego „Z mojego pokoju” ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Zadanie polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Temat…

28/02/2023
Dokończ historię... - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny dla Młodzieży
ogólnopolski, klasy 7-8 SP oraz uczniowie szkół średnich

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny ” Dokończ historię…”  – zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych ulubionych postaci ze szkolnych lektur. Fikcyjnych lub historycznych. Może Julia i Romeo pobrali się? Mają dzieci? A Wokulski … Honorowy Juror Konkursu – pisarka Iwona Kienzler Daj się ponieść wyobraźni! Organizatorem konkursu jest XVI Liceum Ogólnokształcące Specjal…

03/03/2023
V Interdyscyplinarny Konkurs Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin "Historyczne miejsca, historyczne postacie Jerzy Nowosielski w Lublinie”
Ogólnopolski , 6-15

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat historii miasta Lublina, jego mieszkańców w kontekście roku 2023 jako roku Jerzego Nowosielskiego Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: a) plastycznej (dowolna technika plastyczna – format minimum A4, dozwolone …

26/03/2023
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą"
międzynarodowy, uczniowie szkół średnich

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze współorganizatorami zaprasza uczniów szkół średnich z terenu Polski, Szwecji i Litwy do udziału w międzynarodowym konkursie historycznym. Prace zgłaszane na konkurs muszą być napisane w języku polskim lub angielskim. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna. Tematyka prac: I. Prace pisemne : 1. Pomoc szwedzka p…

04/06/2023
Ogólnopolski Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży "Zawierszowani"
ogólnopolski, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zawierszowani” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Zadaniem uczniów jest interpretacja dowolnego wiersza Urszuli Kozioł. Organizatorzy nie narzucają sztywnych ram interpretacji. Chcemy, by lektura poezji wyzwoliła w dzieciach szczere przeżycia emocjonalne, a przede wszystkim na dłużej wprowadziła Ich w barwne, poetyckie światy. Wymagania formaln…

25/02/2023
Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny "(Pod)różne historie" 2023
ogólnopolski, 11-26 lat

Tematem konkursu jest podróż we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowana sensu stricte jako wyprawa, zwiedzanie jak i wędrówka symboliczna, podróż przeżyta w wyobraźni. Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 11-26 lat z terenu całej Polski. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach, fotograficznej i literackiej. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: – I kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – II kategoria: uczniowie klas VII – VIII …

06/03/2023
XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej
ogólnopolski, kl. IV-VIII szkół podstawowych

Polski Komitet Olimpijski ma przyjemność ogłosić kolejną edycję organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego. Na opowiadania napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych czekamy do 6 marca 2023 roku. Teksty młodych pisarzy powinni opisywać jedną z poniższych kwestii: własne doświadczenie sportowe, fabularyzację losów znanych sportowców, ideę fair play i szacunku dla innych, radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą, tradycję sportową w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym…

01/03/2023
"SŁOWA TISCHNERA" Ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Krakowie. Do udziału Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski. Zadanie konkursowe: Odnieś się do cytatu: „A czymże jest piękno? Na to pytanie nikt jeszcze nie odpowiedział. Ale wiadomo jedno: ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie wszystko przemija. Wiosna i młodość, i woda w potoku, ale piękno wiosny i piękno młodości, i piękno potoków nie przemija, bo je …

27/03/2023
OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem Hasło XXIII edycji: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”
ogólnopolski, 6-19 lat

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. TEMAT KONKURSOWY „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Czy przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku? Zaprezentuj temat w wybranej przez siebie formie literackiej, plastycznej lub słowno-muzycznej. Sięgnij zarówno do swoich własnych przemyśleń i przeżyć, jak również do idei znanych z lite…

03/03/2023
VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "CZYTANIE JEST PRZYGODĄ "
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z kl. I – VIII z terenu całej Polski. Tematy prac konkursowych: 1.    Każda książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę i każda ma serce. Napisz list do Kornela Makuszyńskiego, w którym podziękujesz mu za książkę, która zrobiła na Tobie największe wrażenie. 2.    Czy Kornel Makuszyński miał rację, że „nie byłoby radości bez smutku”? W swojej pracy odwołaj s…

Komentarze są wyłaczone