konkursy dla przedszkolaków

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
14/07/2022
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE „Sto”
ogólnopolski, 0-99

Zapraszamy do udziału w czternastej edycji konkursu fotograficznego „KREATYWNE ZABRZE”. W tegorocznej odsłonie na temat przewodni proponujemy hasło „Sto”. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: I – Miasto Zabrze – prace wykonane na terenie Zabrza –  oraz II – Open – fotografie wykonane w dowolnym miejscu. Jak co roku czekamy na ciekawe fotografie, ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze. Prace można zgłaszać drogą tradycyjną i elektroniczną, w obu przypadkach należy pamiętać o dostarcz…

23/10/2022
KATAR 2022- XXXI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
woj. kujawsko-pomorskie, bez ograniczeń wiekowych

Każdy film to nowa historia, historia opowiedziana obrazem… Jeżeli tworzysz filmy i chcesz pokazać je na dużym ekranie, zapraszamy do udziału w konkursie KATAR Film. Zaprezentujemy światu Wasze fabuły, dokumenty, filmy eksperymentalne i animowane. Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową. …

15/08/2022
VIII Ogólnopolski konkurs Fotograficzny: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle
ogólnopolski, bez ograniczeń

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotoamatorów. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego. Na fotografiach nadsyłanych na konkurs powinien być widoczny zabytkowy obiekt oraz sportretowana na jego tle osoba, bądź grupa osób. Tłem portretu może być zarówno olśniewający pałac, …

31/05/2022
"Zawsze zielono, zawsze niebiesko" XXI Międzynarodowy Kokurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
międzynarodowy, do 19 roku życia

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie prac plastycznych będących artystyczną wypowiedzią uczestników na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim hasła tegorocznej edycji konkursu „SPOTKANIA”. Organizator konkursu: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Uczestnicy: dzieci i młodzież do 19 roku życia. Technika wykonania prac dowolna plastyczna, np. malarstwo, grafika, collage, rysunek, rzeźba, ceramika, fotografia Format pracy n…

15/06/2022
"Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony” wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci
województwo warmińsko-mazurskie, 3-15 lat

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej.  Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie (rysunek, malarstwo, t…

05/06/2022
Ogólnopolski Literacki Konkurs dla uczniów szkół podstawowych "Zawierszowani"
Ogólnopolski , 9-13

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Zadaniem uczniów jest interpretacja dowolnego wiersza Tadeusza Różewicza. Wymagania formalne: jeden uczeń można dokonać interpretacji tylko jednego wiersza, interpretacja wiersza nie powinna liczyć więcej niż dwie strony wydruku komputerowego, format Word, czcionka 12 – Times New Roman, z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie pięć prac, prace muszą być wykonane samodzielnie.   Organizatorzy c…

30/06/2022
XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"
ogólnopolski, 5-18; kat. specjalna do 25 r.ż.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia zarówno z Polski jak i z zagranicy. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury oraz indywidualnie przez rodziców i opiekunów. Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice/technikach w tym form przestrzenny…

31/05/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce”
Ogólnopolski , 3-14 lat

Zmiana terminu przyjmowania prac: do 31 maja 2022 roku Ogólnopolski  Konkurs Plastyczno – Literacki   „Kartka z życzeniami na 10 lecie ZSP w Żelazówce” CELE KONKURSU: Kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności plastyczno – literackich dzieci i młodzieży. Doskonalenie form wypowiedzi pisemnej oraz form plastycznych. Organizatorem   konkursu  jest   Zespół   Szkolno  –  Przedszkolny   w  Żelazówce     w  osobach: mgr Małgorzata Gawlik, mgr Ewa Chmura. Zadanie  do  wykonania:  Przygotowanie …

10/06/2022
W mojej krainie fantazji - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych
ogólnopolski, przedszkolaki, 3-6 lat

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SPORTART zaprasza dzieci z przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym „W mojej krainie fantazji”. Z jednego przedszkola można zgłosić maksymalnie trzy prace plastyczne. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej w formacie A4-A3, dowolną techniką plastyczną (bez materiałów sypkich). Temat pracy: W mojej krainie fantazji Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki 5-6 latki Ostateczny termin zgłasza…

30/09/2022
„Uliczki, kamieniczki, zakamarki” ogólnopolski konkurs plastyczny
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Miejski Dom Kultury w Lublińcu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym z okazji urodzin miasta. Lubliniec to miasto z wielowiekową tradycją, jak głosi legenda w 1272 roku książę Władysław Opolski wielokrotnie przybywający na te tereny w celach łowieckich wypowiedział słowa ,,Lubi mi się tu być”. Stąd pochodzi nazwa Lublińca, a słowa władcy są aktualne do dzisiaj. Lubimy swoje miasto, lubimy tu być, cieszymy się kiedy przyjeżdżają do nas gości…

1 2