Termin zgłoszeniaNazwa
07/02/2022
XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”
ogólnopolski, młodzież ze szkół podstawowych i średnich

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Włodzimierza Tetmajera „Obieranie ziemniaków”. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu Organizatorzy konkursu pozostawiają autorom. Pracę nale…

31/03/2022
XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”
ogólnopolski, 6-18 lat

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału  w ogólnopolskim konkursie plastycznym. TEMATY KONKURSOWE Kobieta i mężczyzna darem dla… 1. …rodziny – jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. „Pragnąłbym (…) aby rodzina była najcenniejszym skarbem ojczyzny”. (bł. Stefan Wyszyński). 2. …Kościoła – służymy na drodze powo…

Komentarze są wyłaczone