Termin zgłoszeniaNazwa
10/02/2020
MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY pn. „WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”
ogólnopolski, 13-19 lat

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 7) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą. Dopuszczalne formy prac obejmują: …

Komentarze są wyłaczone