Inne konkursy

Termin zgłoszeniaNazwa
10/03/2023
Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny Dla Dzieci pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”
ogólnopolski, uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej uczęszczający do świetlic szkolnych

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-4 szkoły podstawowej z całej Polski, którzy uczęszczają do świetlicy. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Prace na konkurs zgłasza szkoła/świetlica. Tematem prac konkursowych jest piękno. Piękno, jako szeroko roz…

30/03/2023
Ogólnopolski konkurs pięknego czytania w językach angielskim i niemieckim 2023
Ogólnopolski, 11-14 lat

ZASADY UCZESTNICTWA organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych; W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż 4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis C…

06/03/2023
III Międzyszkolne spotkanie z poezją krajów niemieckojęzycznych
województwo łódzkie, 11-19 lat

Konkurs skierowany jest do uczniów od klas czwartych do ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: Uczniowie klas od czwartej do szóstej szkoły podstawowej. Uczniowie klas od siódmej do ósmej szkoły podstawowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych. Szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje maksymalnie po dwóch „przedstawicieli”. Jako „przedstawicieli” rozumie się ucznia lub grupę recytatorską złożoną m…

Komentarze są wyłaczone