Inne konkursy

Termin zgłoszeniaNazwa
30/04/2020
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY MOJA KSIĄŻKA
Ogólnopolski, 7- 19 lat

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „MOJA KSIĄŻKA” Zeszłoroczna edycja naszego konkurs spotkała się z ciepłym przyjęciem  i dużym zainteresowaniem uczestników, instruktorów, również spoza województwa śląskiego. Widząc potrzebę podtrzymywania takiej tematyki, dającej młodym twórcom pełną swobodę wypowiedzi artystycznej, rozszerzamy zasięg konkursu. W drugiej edycji zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z całej Polski. Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ksi…

29/02/2020
V Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej
ogólnopolski, 8-25 lat

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zapraszają dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych (od klasy 4 wzwyż), ponadpodstawowych, uczniów uczęszczających do szkół plastycznych oraz wychowanków Młodzieżowych Domów Kultury do udziału w ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej . Górna granica wieku dla uczestników to 25 lat. ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH: – Praca zgłoszona na biennale może być wykonana przez jedne…

18/03/2020
III Konkurs Multimedialny "Reklama mojej szkoły"
ogólnopolski, 11-15 lat

REGULAMIN III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” Organizator: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem – Mazowieckiego Kuratora Oświaty; – Starosty Mińskiego; – Burmistrza Kałuszyna. Adresaci: Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego Cele konkursu: promowanie talentów młodzieży; aktywizacja twórcza uczniów; zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiej…

28/02/2020
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „Magia zamknięta w papierze”, temat edycji: „PRZYGODA W KOSMOSIE”
ogólnopolski, przedszkolaki, klasy 1-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „Magia zamknięta w papierze” pod Patronatem Galicyjskiej Grupy Origami Temat IX edycji: „PRZYGODA W KOSMOSIE”   ORGANIZATORZY: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach   CELE KONKURSU: rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości inte…

10/04/2020
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny dla dzieci i młodzieży „EKO – ZABAWKA”
ogólnopolski, 6-15 lat

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: •    6-9 lat, •    10-12 lat, •    13-15 lat. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii. Zadanie konkursowe: zaprojektowanie i wykonanie zabawki …

19/03/2020
Ogólnopolski Konkurs "Ekologiczna Marzana"
ogólnopolski, 7-10 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie „Ekologicznej Marzanny”, czyli Marzanny wykonanej z surowców wtórnych, czyli odpadów nadających się do recyklingu. Marzanna musi być pracą przestrzenną. Nie jest konieczne umieszczanie Marzanny na kiju. Maksymalny wymiar marzanny – 1m x 1m x 1m. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek ucznia, adres szkoły/placówki, telefon oraz mail opiekuna pracy. W Konkursie mo…

Komentarze są wyłaczone