Inne konkursy

Termin zgłoszeniaNazwa
31/12/2023
VII Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink”
ogólnopolski, 7-14

VII Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink” Regulamin konkursu: Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język. Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i …

Komentarze są wyłaczone