Konkursy edukacyjne

Termin zgłoszeniaNazwa
07/02/2020
"Pomóżmy ptakom przetrwać zimę" Zbiórka karmy dla ptaków
dla województwa mazowieckiego, 6 - 15 lat

Konkurs grupowy, którego celem jest zebranie dużej ilości karmy dla ptaków. Zebrana karma zostanie wykorzystana do dokarmiania ptaków przez szkolnych wolontariuszy oraz przekazana do Ptasiego Azylu przy warszawskim ZOO jako wsparcie działalności tej organizacji. Celem akcji konkursowej jest kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków w okresie zimowym oraz kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących dokarmiania ptaków zimą; kształtowanie opiekuńczej postawy wobec przyrody; st…

31/01/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Ekologiczny "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  Ekologiczno – Plastycznego „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” (zwany dalej: „Konkursem”). Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” jest Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie (zwana „Organizatorem”). Tem…

Komentarze są wyłaczone