Termin zgłoszeniaNazwa
03/03/2023
V Interdyscyplinarny Konkurs Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin "Historyczne miejsca, historyczne postacie Jerzy Nowosielski w Lublinie”
Ogólnopolski , 6-15

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat historii miasta Lublina, jego mieszkańców w kontekście roku 2023 jako roku Jerzego Nowosielskiego Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: a) plastycznej (dowolna technika plastyczna – format minimum A4, dozwolone …

26/03/2023
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą"
międzynarodowy, uczniowie szkół średnich

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze współorganizatorami zaprasza uczniów szkół średnich z terenu Polski, Szwecji i Litwy do udziału w międzynarodowym konkursie historycznym. Prace zgłaszane na konkurs muszą być napisane w języku polskim lub angielskim. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna. Tematyka prac: I. Prace pisemne : 1. Pomoc szwedzka p…

30/03/2023
Ogólnopolski konkurs pięknego czytania w językach angielskim i niemieckim 2023
Ogólnopolski, 11-14 lat

ZASADY UCZESTNICTWA organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych; W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż 4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis C…

Komentarze są wyłaczone