Konkurs na grafikę komputerową

Termin zgłoszeniaNazwa
30/04/2021
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - KRÓLEWSKA GRA SZACHY
ogólnopolski, 4-25 lat

MDK Śródmieście we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-25 lat do udziału w konkursie plastycznym. Temat konkursu: Królewska Gra – Szachy. Kilka uwag o konkursie od organizatorów: „Szachy są jak ocean, gdzie się mrówka napije i słoń wykąpie“ – przysłowie hinduskie Organizatorzy oczekują prac, przedstawiających przy pomocy środków plastycznych MAGIĘ „KRÓLEWSKIEJ GRY“, której historia sięga prawie 2000 lat. Wystawa pokonkursowa składająca się z prac nagrodzonych i wyróżnionych towarzyszyć będ…

26/04/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny "Konstytucja 3 maja"
woj. lubelskie, 10 - 18 lat

Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja” organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Konstytucja  uchwalona  3  Maja  1791  r. była  pierwszą  w  Europie  i  drugą  na  świecie  spisaną konstytucją, regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych. Organizatorem konku…

30/04/2021
I Ogólnopolski konkurs literacki, muzyczny i plastyczny o Kazimierzu Wielkim
ogólnopolski, uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 30 im Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych w całym kraju do udziału w V MIĘDZYSZKOLNYM i I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE O KAZIMIERZU WIELKIM pod patronatem STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz FUNDACJI REPATRIA – KULTURA I SZTUKA. Konkurs ma na celu przybliżenie postaci króla Kazimierza Wielkiego, rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozbudzanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży. …

01/06/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży "Laboratorium Lema"
woj. warmińsko-mazurskie, od 15 roku życia

Rok 2021 został ustanowiony rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji Lidzbarski Dom Kultury ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem „Laboratorium Lema”. Konkurs   skierowany  jest   do   :   młodzieży w wieku   15-20   lat ze    szkół   ponadpodstawowych   oraz do osób dorosłych – uczestników  zajęć plastycznych w Placówkach Kultury. Konkurs ma zasięg wojewódzki, adresowany jest do  mieszkańców Warmii i Mazur. Swoje wizje możecie zrealizować dowolną techniką: malarstwo, kolaż, fotografia, grafika ko…

31/05/2021
XXII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY - Toruń 2021
międzynarodowy, do 19 roku życia

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież do 19 roku życia do udziału w międzynarodowym biennale grafiki. Tematyka prac: dowolna Technika wykonania prac: tradycyjne techniki graficzne oraz grafika komputerowa Format prac: nie większy niż 100×70 cm Prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych: – do 7 lat – 8-10 lat – 11-13 lat – 14-16 lat – 17-19 lat Prace konkursowe należy nadesłać do 31 maja 2021 roku na adres: Galeria i Ośrodek Plastycznej T…

19/04/2021
"Między obrazem a literą" - Konkurs literniczy
województwo śląskie, 12-15 lat

Zakomponuj litery z nazwy zwierzęcia, tak aby były wpisane w jego kształt. Konkurs jest adresowany do młodzieży z klas 6-8 szkoły podstawowej. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki własne (zdjęcie pracy/skan lub w formacie graficznym pdf, jpg). Format: A4   Prace powinny być opisane w tytule pliku: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szk…

07/07/2021
Moja Przygoda w Muzeum - XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży "Dlaczego tęsknię za Muzeum?"
międzynarodowy, 5-18 (25) lat

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała  hasło  przewodnie:„Dlaczego  tęsknię  za  Muzeum?” W ten sposób Organizator konkursu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, umożliwia wzięcie  udziału  w konkursie  również  tym  uczestnikom,  którzy  z  różnych  przyczyn  (zamknięcie  instytucji,  lockdown, kwarantanna, izolacja itp) nie mogli osobiście odwiedzić Muzeu…

25/04/2021
"DBAM O ZIEMIĘ" - Ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej
ogólnopolski, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zaprasza uczniów z klas I – III do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Dbam o Ziemię”. Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony Ziemi, dbanie o otaczające nas środowisko, przedstawienie piękna przyrody i jej bogactwa oraz rozwijanie własnej wyobraźni, kreatywności i oryginalności pomysłów. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pracy techniką grafiki komputerowej – np. w programie …

22/04/2021
Warszawa jest klawa – ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
ogólnopolski, klasy 4-8 szkoły podstawowej

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) do udziału w konkursie. Uczestnikiem może być cała klasa wraz z opiekunem klasy, który dokonuje zgłoszenia projektu do konkursu. Jedna klasa może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, a jeden opiekun klasy może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Projekt może być przygotowany indywidualnie przez uczniów klasy, przy czym w takim przypadku  powinien zostać zebrany w całość i w takiej formie powinien zostać przesłany Organizato…

16/04/2021
XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”
woj. lubelskie, Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. Warunki konkursu: •    technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa; •    prace muszą zawierać wyraźną r…

03/05/2021
VIII Wojewódzki konkurs fotograficzno-plastyczny "Światło i cień - kontrasty"
woj. wielkopolskie , 12-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat z woj. wielkopolskiego do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2 (technika dowolna: ołówek, kredka, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne  i komputerowe, kolaż, itp.)  lub fotograficznej w formacie A4 lub A3. Temat tegorocznej edycji konkursu: KONTRASTY. W poszukiwaniu inspiracji rozej…

Komentarze są wyłaczone