Termin zgłoszeniaNazwa
06/03/2020
IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song”
międzynarodowy, 6-19 lat

Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World song” to wyjątkowe muzyczne spotkanie utalentowanych ludzi w różnym wieku i z różnych krajów. To festiwal, na którym prócz profesjonalnej artystycznej prezentacji liczy się dialog, wspólnie spędzony czas. Również w tym roku nie zabraknie warsztatów wokalno-integracyjnych. Festiwal przyczynia się do umiędzynarodowienia Sosnowca, a także szerokiego krzewienia kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży. Prócz doskonalenia warsztatu muzycznego uczestnicy mają okazję do …

29/02/2020
VI MAŁY FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ - dla województwa łódzkiego
województwo łódzkie, 7-14 lat

Organizatorami festiwalu są Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Partnerami festiwalu są Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie, Alliance Française w Łodzi oraz wydawnictwa: Nowela, Edukator. VI Mały Festiwal Piosenki Francuskiej ma zasięg wojewódzki i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, klas I – VIII.  Celem festiwalu jest: – przegląd talentów i zainteresowań uczniów szkół podstawowych, – spotkanie się nauczycieli, dzieci uczących si…

28/02/2020
XII Festiwal Patriotyczny w Pamiątce (konkursy: Literacki, Muzyczny, Recytatorski, Plastyczny)
woj. mazowieckie , 3-19 lat

Festiwal ma na celu: propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie tradycji narodowych, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży. Temat wiodący dla konkursów literackiego i plastycznego to dwudziestolecie międzywojenne. Festiwal jest przeznaczony dla szkół i placówek przedszkolnych województwa mazowieckiego, dopuszczamy udział placówek polonijnych i polskich z zagranicy. Festiwal jest bezpłatny.  Festiwal ma dwa etapy: szkolny i wojewó…

12/04/2020
XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki KUMAK
ogólnopolski, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w 18 Ogólnopolskim Konkursie Piosenki KUMAK. Konkurs adresowany jest do solistów wokalistów. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. Zgłoszony repertuar nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: • eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowe…

Komentarze są wyłaczone