Konkursy graficzne

Termin zgłoszeniaNazwa
30/03/2023
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Biblioteka”
ogólnopolski, bez ograniczeń

Jak wygląda biblioteka Twoich marzeń? Czy podobna do tej, którą odwiedzasz i do której masz zawsze blisko? Biblioteka w Raciborzu świętuje w tym roku 75-lecie i z tej okazji ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Biblioteka”. Przesłane prace mogą przedstawiać zarówno rzeczywiste biblioteki, jak i te wymarzone. W konkursie plastycznym raciborskiej biblioteki mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: do lat 6, od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat,…

20/04/2023
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci "Przyjazna szkoła - szczęśliwe dzieci"
Ogólnopolski, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ pn. „MY JESTEŚMY RADOŚCIĄ”. Temat tegorocznej edycji: „Przyjazna szkoła – szczęśliwe dzieci”. Technika wykonywania prac plastycznych: malarstwo, pastel, grafika i inne płaskie techniki barwne. Format prac plastycznych: A3 Prace należy dostarczyć do Organizatora konkursu do dnia 20 kwietnia 2023 r. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na poniższy…

04/05/2023
"W odcieniach radości" Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 4-19 lat

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym W ODCIENIACH RADOŚCI. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna. TECHNIKA: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika FORMAT PRAC: minimum A3 Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2023 roku. Prace opisane w sposób podany w regulaminie Organizatorzy proszą by nadsyłać najlepie…

12/05/2023
"AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY" VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 5-26 lat

Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 5 do 26 lat. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: I KATEGORIA od 5-9 lat, II KATEGORIA od 10 – 13 lat, III KATEGORIA od 14 – 17 lat, IV KATEGORIA  od 18 – 26 lat Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A4 do 100 x 70 cm. Praca powin…

31/03/2023
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mój ulubiony polski sportowiec 2022 r." V edycja
Ogólnopolski, 10-15

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce w wieku 10-15 lat. Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu. Założenia organizacyjne: •    Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm)…

31/03/2023
XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE - Zamość 2023”
wojewódzki - lubelskie , 10-19 lat

Młodzieżowy Dom kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież  z województwa lubelskiego do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami  z województwa lubelskiego. Warunki konkursu: •    technika dowol…

28/04/2023
IX Małopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „ROWEREM PRZEZ KRAKÓW” 2023
woj. małopolskie, 3-14 lat

„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”. Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież z Małopolski do udziału w IX konkursie plastycznym „Rowerem przez Kraków”. Konkurs plastyczny „Rowerem przez Kraków” jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-14 lat mieszkających w Małopolsce: uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, uczestników zajęć w instytucjach kultury i osób indywidualnych. Celem konkursu jest wspieranie kreatywności dzieci i młodzieży, zachęcanie do akt…

19/05/2023
23 Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Człowiek w ruchu"
ogólnopolski, 5-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Człowiek w ruchu”. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 maja. Inspiracją dla konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności – zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają w…

30/04/2023
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane"
ogólnopolski, 10-15 lat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”. Konkurs przeprowadzany jest w 102. rocznicę urodzin wielkiego poety. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twór…

08/05/2023
XXI Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK”
woj. mazowieckie , 5-15 lat

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Bohaterowie naszych bajek”. Tematem konkursu są wiersze, bajki, baśnie, opowiadania, legendy z literatury klasycznej. Nie będą brane pod uwagę prace ilustrujące kreskówki oraz filmy z przesłaniem agresji i przemocy. TECHNIKA I FORMAT PRAC Technika prac dowolna, płaska: rysunek, malarstwo, collage, tkanina, wycinanka, grafika, techniki mieszane Format A4 – A1. Wi…

30/04/2023
Konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży “SZACHY DOLNOŚLĄSKIE
woj. dolnośląskie, 7-25 lat

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we Wrocławiu oraz Dolnośląski Związek Szachowy zapraszają dzieci i młodzież z dolnośląskich placówek oświatowych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym i filmowym „Szachy dolnośląskie”. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 1. Dzieci w wieku 7– 9 lat 2. Dzieci w wieku 10-13 lat 3. Dzieci w wieku 14 – 16 lat 4. Młodzież w wieku 17 – 25 lat W dobie dominującego zainteresowania dzieci i młodzieży technologiami elektronicznymi …

05/05/2023
XIV Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „POEZJA W OBRAZACH”
ogólnopolski, 7-19 lat

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków domów kultury i innych placówek oświatowych do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest m.in. upowszechnianie czytelnictwa, a szczególnie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości, empatii oraz przedstawianie obrazu poetyckiego, jego nastroju różnorodnymi środkami plastycznymi. Prace…

07/04/2023
„Ogród piękna, dobra i radości” - Międzynarodowy Przegląd Plastyczny dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 5-18 lat

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Prezydent Nowego Sącza zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym „Ogród piękna, dobra i radości”. Tematem tegorocznej edycji są „Wianki i zielniki”. Przegląd ma charakter konkursu i jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat. Do udziału zapraszamy: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, wychowanków Domów Kultury, a także indywidualnych autorów prac. Można dostarczyć dowolną ilość prac. Techn…

10/05/2023
10. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2023 „NAJLEPSZY PRZYJACIEL TO JA”
ogólnopolski, 5-16 lat

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zabierz mnie tam wyobraźnią”. W tym roku temat przewodni to „Najlepszy przyjaciel to ja” i zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu tego hasła. Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m. in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych etc. w wieku 5-16 lat. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną p…

31/03/2023
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Moja Miniatura Wielkanocna”
ogólnopolski, 6-15 lat / klasy 1-8 szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim wielkanocnym konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie miniatury na kartce formatu 10*15 cm dowolną techniką płaską (malarstwo, rysunek, grafika). W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe oraz grafiki komputerowe. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Obejmuje następujące grupy wiekowe: I grupa             – kl…

08/05/2023
"Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" - międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
międzynarodowy, 7-19 lat

Organizatorem konkursu jest Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM w Kaliszu. Konkurs plastyczny towarzyszy 45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowemu Festiwalowi Zespołów Muzyki Dawnej. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych: •    do lat 12, •    od 13 do 16 lat, •    powyżej lat 16. Technika wykonania prac: mal…

30/06/2023
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzi i miasto"
ogólnopolski, 16-22 lat

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza młodzież i dorosłych w wieku 16-22 lat do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Młodzi i miasto”. Tematem konkursu jest człowiek w relacji z przestrzenią. Może to być okazja do spojrzenia na miasto jako pejzaż, scenografię ale też jako tło życia dla młodego człowieka z jego świeżym spojrzeniem, odwagą w wyrażaniu siebie. Konkurs ma charakter indywidualny a jego uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace A3 w wybranej technice – malarstwo, rysunek lub g…

12/05/2023
Ogólnopolski konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
ogólnopolski, 3-18 lat

Organizatorem konkursu jest Zakopiańskie Centrum Kultury. Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie na dziecięcy plakat 54 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest „Pasterstwo i jego rola w kulturze regionalnej”. Wiek uczestników konkursu: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe n…

21/04/2023
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Śląsk oczami dzieci i młodzieży”
woj. śląskie, 6-14 lat

Istotnym celem Konkursu jest ukazanie Śląska jako ważnej części dziedzictwa historycznego naszego regionu. Przedstawienie postaci Wojciecha Korfantego i jego zaangażowania w przyłączenie Śląska do Polski, w 150 rocznicę jego urodzin. Śląsk słynie obecnie przede wszystkim z wydobycia węgla i rozwoju przemysłu ciężkiego ale także charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geograficznym i krajobrazowym. Występują tu zarówno góry, tereny wyżynne, jak i nizinne. Obejmują one Beskid Śląski, Żywiecki, Pogórze Besk…

30/06/2023
XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "Darujmy światu pokój".
międzynarodowy, 7-19 lat

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii. Oświęcimskie Centr…

1 2

Komentarze są wyłaczone