Termin zgłoszeniaNazwa
03/03/2023
V Interdyscyplinarny Konkurs Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin "Historyczne miejsca, historyczne postacie Jerzy Nowosielski w Lublinie”
Ogólnopolski , 6-15

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat historii miasta Lublina, jego mieszkańców w kontekście roku 2023 jako roku Jerzego Nowosielskiego Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: a) plastycznej (dowolna technika plastyczna – format minimum A4, dozwolone …

26/03/2023
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą"
międzynarodowy, uczniowie szkół średnich

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze współorganizatorami zaprasza uczniów szkół średnich z terenu Polski, Szwecji i Litwy do udziału w międzynarodowym konkursie historycznym. Prace zgłaszane na konkurs muszą być napisane w języku polskim lub angielskim. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna. Tematyka prac: I. Prace pisemne : 1. Pomoc szwedzka p…

15/03/2023
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”
ogólnopolski, klasy 4 - 8

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie zaprasza uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego oraz chętnych uczniów z innych województw do udziału w ogólnopolskim konkursie multimedialnym. Zadanie konkursowe:  przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły oraz przesłanie karty zgłoszeniowej. Film można stworzyć indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych (aktorzy występujący w filmie nie wliczają się do tej liczby). Nauczyciel pełni rolę …

Komentarze są wyłaczone