Termin zgłoszeniaNazwa
30/06/2022
XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"
ogólnopolski, 5-18; kat. specjalna do 25 r.ż.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia zarówno z Polski jak i z zagranicy. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury oraz indywidualnie przez rodziców i opiekunów. Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice/technikach w tym form przestrzenny…

30/05/2022
Ogólnopolski konkurs dla dzieci "Dobry Obywatel"
ogólnopolski, 3-10 lat

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: – przedszkole – szkoła podstawowa Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy Konkursowej przedstawiającej „Dobrego Obywatela” – techniką dowolną: – z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – stworzenie materiału wideo, grafiki komputerowej, …

Komentarze są wyłaczone