Termin zgłoszeniaNazwa
15/03/2022
IV Konkurs Multimedialny "Reklama mojej szkoły"
ogólnopolski, 11-15 lat

REGULAMIN IV KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” Organizator: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem – Mazowieckiego Kuratora Oświaty; – Starosty Mińskiego; – Burmistrza Kałuszyna. Adresaci: Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego i chętni uczniowie z pozostałych województw. Cele konkursu: promowanie talentów młodzieży; aktywizacja twórcza uczniów; zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń mu…

01/02/2022
„MOJA PRZESTRZEŃ – MOJA WOLNOŚĆ” - XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny INNE SPOJRZENIE
MIĘDZYNARODOWY, 6-19 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „INNE SPOJRZENIE” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Skierowany jest przede wszystkich do szkół i placówek oświatowych, lecz jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo. Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację dzieci i młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad…

21/01/2022
II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski
ogólnopolski, bez ograniczeń wiekowych

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, organizują II Ogólnopolski Konkurs  „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą. Motto konkursu – cytat Ignacego Jana Paderewskiego: „Każdy człowiek powinie…

31/01/2022
Poznaj moje hobby - wojewódzki konkurs na film
woj. pomorskie, 7-19 lat

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Zadanie konkursowe: nagranie krótkometrażowego filmiku (3-5 min.), dotyczącego uczniowskiego hobby promującego ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego. Organizatorem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. Prezentacja hobby powinna być indywidualna i samodzielna. Przy nagraniu filmu uczniowie mogą korzystać z pomocy osób trzecich, jednak filmik nie może być dziełem profesjonalisty. Prace będą ocen…

Komentarze są wyłaczone