powyżej 14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
17/12/2021
VI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“
ogólnopolski, 10-25 lat

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza VI ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Spójrz Okiem artysty – PAUL GAUGUIN“. Kilka uwag o konkursie od organizatorów: Już po raz szósty zachęcamy wszystkich pasjonatów sztuk plastycznych do zgłębienia tajników mistrzów tej dyscypliny. W tym roku proponujemy twórczą przygodę z PAULEM GAUGUIN, artystą zafascynowanym egzotyką i dzikością zamorskich krajów, tęskniącego za pier…

31/12/2021
Co się kryje pod obrazem filmowym - creative writing contest
ogólnopolski, szkoły ponadpodstawowe

CREATIVE WRITING CONTEST OGÓLNOPOLSKI TWÓRCZY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Głównym celem konkursu „Co się kryje pod obrazem filmowym’ jest poszerzanie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego, stymulujących wielokierunkowe, myślenie uczniów. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu w języku angielskim (250-300 słów) w jednej z następujących form: opowiadania, dialogu, artykułu w prasie, listu, który mógłby posłużyć za kanwę do stworzenia krótkiego fil…

01/03/2022
IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”.
międzynarodowy, 6-14 lat

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który ma na celu promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,  zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie…

07/01/2022
XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
ogólnopolski, 3-21 lat

Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat. Czas trwania Konkursu od 1 października 2021 do 7 stycznia 2022. Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika. Format prac A4 – 29,7 x 21cm….

10/12/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO - Parki Narodowe i rezerwaty przyrody”
ogólnopolski, 7-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego  w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci Zadanie ko…

27/02/2022
XIV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. "Świat w czasie pandemii"
woj. pomorskie , dzieci i młodzież (11-19 lat), nauczyciele

Organizatorem XIV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego jest SP nr 34 z Oddziałami w Gdyni. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wojewoda Pomorski,  Pomorski Kurator Oświaty, i Prezydent Miasta Gdyni. Celem konkursu jest rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów. Przedstawienie na fotografii zmieniającej się, we współczesnym świecie, rzeczywistości społeczno- kulturowej: konieczności utrzymani…

22/12/2021
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną" - edycja międzynarodowa
ogólnopolski, 7-19 lat

W Kaliszu w dniach 19-24 stycznia odbędzie się 44. edycja Schola Cantorum, festiwalu muzyki dawnej. Z tej okazji Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Jeśli muzyki nie można opisać słowami, to czy można ją przetłumaczyć na język barw i kształtów? Jak oryginalnie ująć temat, jakich środków plastycznego wyrazu użyć, by oddać świat muzyki średniowiecza, renesansu, baroku… Konkurs jest adresowany do …

15/07/2022
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Dla Dzieci i Młodzieży "Cysterski ślad w czterech porach roku"
ogólnopolski, 10-19 lat

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza dzieci i młodzież szkolną (od klasy 4 szkoły podstawowej) do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Konkurs rozpoczął się 15 października i potrwa do 15 lipca 2022 roku. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu miejsc i obiektów związanych z działalnością zakonu Cystersów w przeszłości i obecnie w postaci miejsc, ciekawych pod względem przyrodniczym, turystycznym i krajobrazowym (np. kościoły, cmentarze, kapliczki, figury, zabytki z ot…

15/02/2022
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Praca krojona na miarę moich możliwości”
ogólnopolski, klasy 1-8 szkół specjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół specjalnych oraz uczniów klas przysposabiających do pracy na terenie naszego kraju. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: I kategoria- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych II kategoria- uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych specjalnych III kategoria- uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice, inspirowanej wyobrażen…

15/03/2022
IV Konkurs Multimedialny "Reklama mojej szkoły"
ogólnopolski, 11-15 lat

REGULAMIN IV KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” Organizator: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem – Mazowieckiego Kuratora Oświaty; – Starosty Mińskiego; – Burmistrza Kałuszyna. Adresaci: Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego i chętni uczniowie z pozostałych województw. Cele konkursu: promowanie talentów młodzieży; aktywizacja twórcza uczniów; zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń mu…

1 2 3 4 5