Konkursy fotograficzne

Termin zgłoszeniaNazwa
30/04/2021
V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "DECYDUJĄCY MOMENT" 2021
ogólnopolski, 12-24 lata

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier – Bressona. „Decydujący moment” Cartier -Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość. Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie – tak przypadkowe, jak i przewidywalne. WARUNKI KONKURSU: Organizator konkursu: …

22/04/2021
I Miedzynarodowy Konkurs biblijno-fotograficzny
międzynarodowy, 15-17 lat

Konkursy skierowane są do młodzież szkolnej w wieku od 15 do 18 lat, uczącej się w Polsce jak i za granicą, ale posługującej się językiem polskim. Każdy z uczestników może wziąć udział w obu konkursach, albo wybrać tylko jeden. Konkurs fotograficzny: Zadaniem     uczestnika     konkursu     jest     wykonanie     fotograficznej     ilustracji     do     wybranego tematu/wydarzenia biblijnego. Bezpośrednią inspiracją dla tego pomysłu są obrazy biblijne mistrzów malarskich z epoki średniowiecza czy …

31/05/2021
XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "Przyroda w kolorach - Kwiaty. Inspiracje"
międzynarodowy, 3-21 lat

Młodzieżowy Dom Kultury z ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat do udziału w konkursie plastycznym „Przyroda w kolorach”. Temat tegorocznej edycji: Kwiaty. Inspiracje Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo,  rysunek,  ceramika,  collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.). Format prac dowolny. .Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych). …

01/06/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży "Laboratorium Lema"
woj. warmińsko-mazurskie, od 15 roku życia

Rok 2021 został ustanowiony rokiem Stanisława Lema. Z tej okazji Lidzbarski Dom Kultury ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem „Laboratorium Lema”. Konkurs   skierowany  jest   do   :   młodzieży w wieku   15-20   lat ze    szkół   ponadpodstawowych   oraz do osób dorosłych – uczestników  zajęć plastycznych w Placówkach Kultury. Konkurs ma zasięg wojewódzki, adresowany jest do  mieszkańców Warmii i Mazur. Swoje wizje możecie zrealizować dowolną techniką: malarstwo, kolaż, fotografia, grafika ko…

16/04/2021
Regionalny Konkurs Fotograficzny "Moje miejsce na ziemi - mój dom, mój region"
Regionalny (powiat słupki, m. Słupsk, bytowski, lęborski, sławieński, koszaliński), 12-15 lat

REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI – MÓJ DOM, MÓJ REGION” SZCZEGÓŁY KONKURSU Tematyką Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” jest ukazanie w formie fotografii np. krajobrazu / przyrody / architektury związanej z miejscem zamieszkania uczestnika konkursu (miasta, wsi, regionu). Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu słupskiego (w tym miasta Słupsk) oraz powiatów ościennych (bytowskiego, koszaliński…

16/07/2021
XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE „RADOŚĆ”
ogólnopolski, bez ograniczeń

Zapraszamy do udziału w trzynastej już edycji konkursu fotograficznego „KREATYWNE ZABRZE”. W tegorocznej odsłonie, ze względu na specyfikę czasu pandemii, na temat przewodni proponujemy hasło „Radość”, prowokując uczestników do zwrócenia uwagi na pozytywne emocje towarzyszące nam każdego dnia. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: I – Miasto Zabrze oraz II – Open. Jak co roku czekamy na ciekawe fotografie, ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze. Konkurs trwa do 16 lipca 2021 r. (termin s…

21/05/2021
Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Fotograficzny pt. „Matematyka migawką uchwycona"
wojewódzki - województwo śląskie, 10-15

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego pt. „Matematyka migawką uchwycona” Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej. Cele konkursu: Podniesienie poziomu świadomości uczniów o różnych obliczach matematyki i uwiecznianie jej w kadrze; Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania matematyki w sporcie, turystyce, rekreacji oraz zdrowym i aktywnym trybie życia; Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości…

15/09/2021
Kapliczki i zabytki sakralne Karpat - cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 10-21 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury w wieku 10-21 lat. Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe – szkoły ponadpodstawowe (średnie i wyżej) Uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 autorskich prac. Tematyka prac powinna dotyczyć elementów kultury sakralnej Karpat oraz Podkarpacia w scenerii czterech pór roku. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą prezentować przykłady dawne…

15/08/2021
Konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”
ogólnopolski, bez ograniczeń

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne i Zamojski Dom Kultury ogłaszają konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, prace będą oceniane z podziałem na dwie kategorie: dzieci i młodzież oraz dorośli. Tematyka prac dowolna. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia, fotografie mogą być wcześniej prezentowane, zgłaszane do innych konkursów. Wymagania techniczne: zdjęcia w postaci plików cyfrowych, plik .jpg, max.5 MB, 300 …

10/09/2021
XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”
ogólnopolski, do 21 roku życia

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów fotografii w wieku do 21 lat i rozgrywany jest w dwóch kategoriach: -I kategoria –do 16 lat, -II kategoria –od 17 do 21 lat. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w  dowolnej  technice fotograficznej (serie zdjęć będą traktowane jako całość). Prace zgłaszane na konkurs muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć. W celu zgłoszen…

29/04/2021
Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny "(Pod)różne historie" - "O podróżach w pandemii"
ogólnopolski, 8-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach. W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników. Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszyst…

03/05/2021
VIII Wojewódzki konkurs fotograficzno-plastyczny "Światło i cień - kontrasty"
woj. wielkopolskie , 12-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat z woj. wielkopolskiego do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2 (technika dowolna: ołówek, kredka, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne  i komputerowe, kolaż, itp.)  lub fotograficznej w formacie A4 lub A3. Temat tegorocznej edycji konkursu: KONTRASTY. W poszukiwaniu inspiracji rozej…

25/04/2021
XX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2021
ogólnopolski, do 21 lat

Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, należy do najważniejszych krajowych przeglądów twórczości młodego pokolenia, skierowanych do dzieci i młodzieży w kat. do 15 i do 21 lat interesującej się fotografią. Głównym jego celem jest promocja twórczości młodych twórców – amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Organizatorzy szczególnie zachęcają do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz po…

25/05/2021
"Wyjątkowy pomnik przyrody" wojewódzki konkurs fotograficzny
woj. dolnośląskie, uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica- Myślibórz organizuje konkurs fotograficzny pn „Wyjątkowy pomnik przyrody”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Zadanie konkursowe: praca zgłaszana na konkurs musi być związana z prawnie chronionym tworem przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,historycznej lub krajobrazowej. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę. Zdjęcie powinno przeds…

Komentarze są wyłaczone