Konkursy fotograficzne

Termin zgłoszeniaNazwa
22/03/2019
XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019
międzynarodowy, bez ograniczeń wiekowych

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2019. Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotogra…

31/03/2019
"Poznajmy się" - ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
ogólnopolski, dzieci i młodzież szkolna

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Technika wykonania pracy dowolna – projekty mogą zostać przygotowane w formie wybranej przez realizatorów, na przykład w formie filmu, prezentacji s…

30/04/2019
XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO” TORUŃ 2019
międzynarodowy, 4-19 lat

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat do udziału w dwudziestej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, która będzie wyrazem artystycznej wypowiedzi uczestnika konkursu na dowolny temat, ze szczególnym uwzględnieniem świata przyrody, a przede wszystkim motywu OGRODU. Ogród jako kontakt z naturą, jako przestrzeń zabawy, rozrywki i odpoczynku. …

15/04/2019
Czytam – otwarty konkurs fotograficzny promujący czytelnictwo
bez ograniczeń, bez ograniczeń

Zamojski Dom Kultury oraz Zamojskie Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza zapraszają wszystkich fotografujących, bez względu na wiek, do udziału w konkursie fotograficznym promującym czytelnictwo. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby bez względu na wiek, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udz…

15/04/2019
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY "ZWIERZAKI-SŁODZIAKI" 2019
woj. śląskie, 3-14 lat

Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek). Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach  i miejscach (w środowisku naturalnym, a także zwierząt hodowlanych i domowych). REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „ZWIERZAKI – SŁODZIAKI” 2019 PATRONATY HONOROWE: Prezydent Miasta…

29/03/2019
XIX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019
ogólnopolski, do 21 roku życia

MDK Białystok zaprasza do udziału w XIX Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz młodzieży z placówek wychowania pozaszkolnego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: – do ukończonych 15 lat – do ukończonych 21 lat Każdy autor może zgłosić do konkursu do 4 zdjęć. Zestawy zdjęciowe (do 3 prac …

02/05/2019
Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Przyroda w kolorach" - NA RATUNEK PRZYRODZIE
międzynarodowy, 3-21 lat

Młodzieżowy Dom Kultury Grunwaldzka 5 w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym „Przyroda w kolorach”. Tematem tegorocznej edycji jest „Na ratunek przyrodzie” Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia i inne). Format prac jest dowolny. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs. W konkursie oceniane są w…

24/04/2019
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Świat w biało - czerwonych barwach"
ogólnopolski, klasy I-III szkoły podstawowej

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Świat w biało – czerwonych barwach” przeznaczony dla uczniów klas I-III. Prace mogą przedstawiać SYMBOLE NARODOWE w różnych ujęciach, uroczystości (państwowe, miejskie, szkolne, rodzinne), imprezy sportowe, tradycje, przedstawienia, zaaranżowane kompozycje lub scenki, ludzi, zabawy ruchowe, nasze zainteresowania, społeczności lokalne, portrety. Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii. Fotografie własne (autorskie) wykonane w kolorze, lecz bez …

17/05/2019
„Kochaj życie – nie zostawiaj go na drodze" - wojewódzki konkurs fotograficzny dla młodzieży
woj. śląskie, 16-19 lat

„Kochaj życie – nie zostawiaj go na drodze” to tytuł konkursu adresowanego do uczniów szkół licealnych oraz uczestników kół zainteresowań o profilu fotograficznym, Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Kultury. Tematem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 1.04.2019 r. do 17.05.2019 r. opublikować swoje prace: jedno lub maksymalnie 5 zdjęć. Fotografie mogą przedstawiać historię wymyśloną lub rzeczywistą, związaną z tematyką konkursu. Pracę kon…

24/04/2019
III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Artform 2019” - "Małe dzieła - wielka Sztuka"
6-19 lat, bez ograniczeń wiekowych

Tytuł  tego  przedsięwzięcia  wskazuje,  że  nie  ograniczamy  fantazji  jego  potencjalnych uczestników:  mogą  prezentować  świat  swojej  całkowicie  nieskrępowanej,  niesamowitej wyobraźni.  Pragniemy  jednak,  by  ów  świat  został  „zamknięty”  na  niewielkiej  przestrzeni  i dlatego  w  tytule  pojawiły  się  słowa  „małe  dzieła”.  Wierzymy,  że  będą  to  dzieła  małe  tylko przestrzennie,  a młodzi Twórcy wykażą się talentami, które sprawią, iż powstanie naprawdę wielka Sztuka. Konkurs  adresow…

06/05/2019
2. Ogólnopolski Konkurs na Dziecięcą Książkę Artystyczną
ogólnopolski, 11-15 lat

Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi materiałami. Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię. W tym roku po raz pierwszy proponujemy temat przewodni konkursu – Podróże „Podróż przecież nie zaczyna się w momenc…

Komentarze są wyłaczone