Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
30/03/2023
Ogólnopolski konkurs pięknego czytania w językach angielskim i niemieckim 2023
Ogólnopolski, 11-14 lat

ZASADY UCZESTNICTWA organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych; W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż 4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis C…

05/05/2023
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z cyklu "Zmysły - sztuka widzenia: patrzę i widzę"
ogólnopolski, 7-25 lat

Wzrok jest bardzo ważnym zmysłem. Dzięki niemu możemy poznawać świat, zbierać większość informacji o otoczeniu. Nie tylko pomaga nam orientować się społecznie w świecie, który przesycony jest obrazami, multimediami, czy piktogramami, ale pełni także dużą rolę w życiu kulturalnym. Pozwala nam podziwiać piękno natury, jest niezbędny w odbiorze sztuk wizualnych. Równie ważny jest w tworzeniu. Patrząc w oczy drugiego człowieka, możemy odczytać jego emocje, zapamiętać ulotne chwile i zatrzymać je w kadrz…

30/04/2023
I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny AUTOPORTRET 2023
ogólnopolski, 12-24 lat

W całej historii sztuk wizualnych nie ma bodaj bardziej eksploatowanego tematu jak portret, a trudna do ogarnięcia ilość wykonanych przez stulecia portretów w rozmaitych technikach, konwencjach czy wariantach stylistycznych nie przeszkadza twórcom aby ten dorobek wciąż pomnażać. Ta niezmienna potrzeba portretu podparta jest odwieczną tęsknotą człowieka do stworzenia swego rodzaju „zastępczości” względem modela, która zdaje się być główną jego funkcją. Zastępczość ta, mieści w sobie nie tylko chęć przekazywa…

04/06/2023
Ogólnopolski Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży "Zawierszowani"
ogólnopolski, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zawierszowani” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Zadaniem uczniów jest interpretacja dowolnego wiersza Urszuli Kozioł. Organizatorzy nie narzucają sztywnych ram interpretacji. Chcemy, by lektura poezji wyzwoliła w dzieciach szczere przeżycia emocjonalne, a przede wszystkim na dłużej wprowadziła Ich w barwne, poetyckie światy. Wymagania formaln…

05/04/2023
XV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”
Ogólnopolski, Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół w Polsce.

Zapraszamy do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, ja…

31/05/2023
Pan Żubr we własnej osobie
ogólnopolski, do 18 r.ż

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat siedlisk i gatunków chronionych w Karpatach oraz ich ochrony, wśród użytkowników portalu. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Świat Karpat”, realizowanego od 1.01.2022 – 31.03.2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”. Zasady uczestnictwa: W Konkursie może wziąć udział każda osoba, z wyjątkiem pracowników Stowarzyszenia Ekopsychologia oraz ich najbliższych rodzin. …

09/05/2023
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Śladami żydowskiej historii i kultury”
woj. podlaskie , 11-26 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Białegostoku i województwa podlaskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami żydowskiej historii i kultury”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić także uczestnicy indywidualni. Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie i sfotografowanie śladów bytności Żyd…

24/04/2023
IV Ogólnopolski konkurs malarski dla dzieci i młodzieży „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA’’
ogólnopolski, 6-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie malarskim „Podróż dookoła świata”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży działających w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych. Organizatorzy dopuszczają również zgłoszenia indywidualne. Wiek uczestników 6-19 lat. Technika i forma prac: – malarstwo, tradycyjne techniki malarskie(bez grafiki komputerowej), – format prac: A3, Konkurs nie obejmuje prac…

31/03/2023
IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Manufaktura słowa"
Wojewódzki, 15-19

IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Manufaktura słowa” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie literackim. Tematyka prac jest dowolna. Uczestnik zgłasza do konkursu: do 3 utworów poetyckich lub 1 utwór prozatorski (do 4 000 znaków bez spacji). Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, należy przesyłać, jako załącznik w formacie pliku tekstowego (oznaczonego w nagłówku pseudonimem) na adres konkur…

20/04/2023
IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca"
Wojewódzki, 12-19

IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca” Sprawdź siebie w konfrontacji z innymi! Oto wyjątkowa szansa dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby wyciągnąć wiersze z szuflady i spróbować swoich sił przed profesjonalnym jury, składającym się z młodych twórców, krytyków, wydawców oraz nauczycieli-instruktorów. Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy wysłać jeden utwór poetycki na adres konkursy@mdk2.pl do 20 dnia każdego miesiąca zgodnie z wymogami regulaminu dostępn…

10 11 12 13