Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
31/01/2021
V Międzynarodowy Konkurs Jezykowo-Plastyczny "MY TOWN"
międzynarodowy, 6-14

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kraju i za granicą Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy 1-3 (6-9 lat) II kategoria – klasy 4-8 (10-14 lat) Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach. •    I etap szkolny – ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac oraz przesłanie ich na adres organizatora konkursu. •    II etap międzynarodowy – zakwalifikowanie prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnie…

04/12/2020
XIV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „... i mój świat się zatrzymał ...”
woj. dolnośląskie , 10-19 lat

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz  innych  placówek oświatowych i kulturalnych województwa dolnośląskiego(dopuszczane są prace spoza województwa). Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe: kategoria I –klasy IV-VI szkół podstawowych kategoria II –klasy VII-VIII szkół podstawowych kategoria III –szkoły ponadpodstawowe Każda  szkoła  (placówka)  po  przeprowadzeniu  wstępnej  weryfikacji  może  nadesłać dowolną liczbę prac …

11/12/2020
XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”
ogólnopolski, 7-19 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel. Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie. Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami, świętami typowo polskimi takimi jak np: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, M…

07/05/2021
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY" VI EDYCJA
ogólnopolski, 7-26 lat

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 7 do 26 lat. I KATEGORIA od 7-9 lat, II KATEGORIA od 10 – 13 lat, III KATEGORIA od 14 – 17 lat, IV KATEGORIA  od 18 – 21 lat, V KATEGORIA od 22-26 lat, Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno – intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwo…

16/12/2020
4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.
ogólnopolski, od 7 roku życia

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury oraz dorosłych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20+ Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii. Można także zgłaszać się indywidualnie. Każdy …

05/12/2020
XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”
międzynarodowy, 13-25 lat

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza młodzież w wieku 13 – 25 lat do udziału w konkursie fotograficznym. Zadanie konkursowe: – wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów; lub – fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa. Warunki konkursu: – każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dow…

15/02/2021
„Szkoła z klimatem” ogólnopolski konkurs dla uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych
ogólnopolski, uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu  jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawow…

1 2 3