Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
29/02/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny „20 lat Harry'ego Pottera w Polsce”
ogólnopolski, dzieci, młodzież, rodziny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zaprasza wszystkich fanów Harry’ego Pottera do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, organizowanym z okazji 20 lecia obecności książek o młodym czarodzieju na polskim rynku. Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych: • kategoria I –do lat 6 • kategoria II –od 7 do 10 lat • kategoria III –od 11 do 14 lat • kategoria IV –powyżej 15 lat • kategoria V –rodzinna (prace wykonane przez dzieci, k…

18/03/2020
III Konkurs Multimedialny "Reklama mojej szkoły"
ogólnopolski, 11-15 lat

REGULAMIN III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” Organizator: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie pod patronatem – Mazowieckiego Kuratora Oświaty; – Starosty Mińskiego; – Burmistrza Kałuszyna. Adresaci: Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego Cele konkursu: promowanie talentów młodzieży; aktywizacja twórcza uczniów; zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiej…

15/03/2020
XXVII ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“ - CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA - ŚRODOWISKO
ogólnopolski, 4-25 lat

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży: XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“. W tym roku tematem konkursu jest: CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA – ŚRODOWISKO Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z terenu całej Polski, wiek uczestników od 4 do 25 lat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizatorzy nie przy…

20/02/2020
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny z okazji 63. urodzin Misia Uszatka pod hasłem „Mój Przyjaciel Miś Uszatek”
Międzynarodowy, 5-6 lat

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z okazji 63. urodzin Misia Uszatka pod hasłem „Mój Przyjaciel Miś Uszatek” w ramach Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc Bajek”. Organizatorem konkursu jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Konkurs został objęty Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Fundacji „ABCXXI — Cała Polska Czyta Dzieciom”, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Podkarpacki…

27/02/2020
"Zimowe miasto, zimowy Sopot" - wojewódzki konkurs fotograficzny
woj. pomorskie, bez ograniczeń

Do udziału w konkursie fotograficznym „Zimowe miasto, zimowy Sopot” zapraszamy dzieci, młodzież, a także rodziców oraz sympatyków Sopotu i sopockiego MDK z województwa pomorskiego. Prace będą oceniane w IV kategoriach wiekowych: I – klasy 4 – 6 II – klasy 7 – 8 III – szkoły ponadpodstawowe IV – kategoria OPEN /dla rodziców, sympatyków naszego miasta oraz ich najmłodszych dzieci/ Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń. Fotografie mogą przedstawiać was…

02/03/2020
"Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi" - ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski, uczniowie z klas 1-8 szkoły podstawowej

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Jan Paweł II Papieżem wszystkich ludzi. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie w formacie A 3 wykonane techniką: wydzieranki, kolażu, malarstwa, rysunku, squillingu lub origami płaskiego. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: – uczniowie klas 1-3 – uczniowie klas 4-6 – uczniowie klas 7-8 Komisja dokona wybor…

21/02/2020
VIII Ogólnopolski konkurs plastyczny "Szlakiem Orlich Gniazd" 2020
ogólnopolski, od 6 roku życia

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Szlakiem Orlich Gniazd”. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska, umożliwiająca oprawę, z wyłączeniem prac stworzonych przy użyciu materiałów nietrwałych i sypkich (jak ryż, cukier, plastelina itp). Format prac dowolny, ale nie większy niż 100 x 70 cm Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, z jednej placówki można nadesłać na konkurs maksymalnie 15 prac…

20/02/2020
XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka
międzynarodowy, 11-21 lat

Cele konkursu: Szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada. Wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół. Wiek uczestników konkursu: 11-21 lat. Tematyka t…

17/02/2020
Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej
ogólnopolski, klasy 4-8 szkoły podstawowej

Celem konkursu jest wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, a także promowanie czytelnictwa. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej. Regulamin konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas IV-VIII Każda placówka może przysłać maksymalnie 10 prac. Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3. Każda praca powinna zawi…

14/02/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"
ogólnopolski, 7-19 lat

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczestników placówek wychowania pozaszkolnego. Zadanie konkursowe: wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A3 w dowolnej technice: malarstwo,rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna, aplikacja, makrama, ilustrującej wybrany wiersz Józefa Czechowicza lub poety awangardy lubelski…

1 2 3 4 5 6 7