Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
30/04/2021
"MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA" - VII Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski , 6-14 lat

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz przyszkolnych  oddziałów przedszkolnych (oddziały zerowe). Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom informacji o znaczeniu i okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz roli bibliotek w życiu młodego człowieka. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane i…

30/04/2021
12. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2021
ogólnopolski, 7-25 lat

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2021po raz dwunasty organizowany jest przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. Festiwal podzielony jest na dwa odrębnie oceniane konkursy: dziecięcy i młodzieżowy. Konkurs dziecięcy – adresowany jest do dzieci w wieku 7-13 lat I grupa: roczniki 2011-2014 II grupa: roczniki 2008-2010 W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły wokalne do 5 osób. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować i przesłać dwie piosenki: – jedną z repertuaru z płyt „Młodz…

16/04/2021
XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”
woj. lubelskie, Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. Warunki konkursu: •    technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa; •    prace muszą zawierać wyraźną r…

29/04/2021
Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny "(Pod)różne historie" - "O podróżach w pandemii"
ogólnopolski, 8-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach. W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników. Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszyst…

30/04/2021
"Wypisz wymaluj ekologię" wojewódzki konkurs plastyczny
wojewódzki - Dolnośląski, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Wypisz, wymaluj ekologię” dla klas I-III.  Organizatorem konkursu plastycznego jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15im. Franciszka Juszczaka ul. Stanisławowska 38-44 54-611 Wrocław Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu na torbę promującego ekologię przy użyciu obrazu i/lub słów, nawiązując do nazwy konkursu: „Wypisz, wymaluj ekologię”. Technika wykonania prac: dowolna…

15/08/2021
Konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”
ogólnopolski, bez ograniczeń

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne i Zamojski Dom Kultury ogłaszają konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, prace będą oceniane z podziałem na dwie kategorie: dzieci i młodzież oraz dorośli. Tematyka prac dowolna. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia, fotografie mogą być wcześniej prezentowane, zgłaszane do innych konkursów. Wymagania techniczne: zdjęcia w postaci plików cyfrowych, plik .jpg, max.5 MB, 300 …

30/04/2021
V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Pejzaże"
ogólnopolski, 10-19 lat

MDK Bartoszyce zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież –  od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – ze szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Organizatorzy przewidują dla uczestników cztery kategorie wiekowe: I kategoria (A) – wiek 10 -11 lat II kategoria (B) – wiek 12 -13 lat III kategoria (C) – wiek 14 -15 lat IV kategoria (D) – powyżej 15 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach już po raz piąty zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczn…

15/09/2021
Kapliczki i zabytki sakralne Karpat - cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 10-21 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury w wieku 10-21 lat. Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe – szkoły ponadpodstawowe (średnie i wyżej) Uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 autorskich prac. Tematyka prac powinna dotyczyć elementów kultury sakralnej Karpat oraz Podkarpacia w scenerii czterech pór roku. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą prezentować przykłady dawne…

10/09/2021
XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”
ogólnopolski, do 21 roku życia

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów fotografii w wieku do 21 lat i rozgrywany jest w dwóch kategoriach: -I kategoria –do 16 lat, -II kategoria –od 17 do 21 lat. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w  dowolnej  technice fotograficznej (serie zdjęć będą traktowane jako całość). Prace zgłaszane na konkurs muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć. W celu zgłoszen…

10/05/2021
III Ogólnopolski Konkurs Aforystyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, międzynarodowy, 10 - 15 lat

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Aforystycznym dla dzieci i młodzieży MÓJ PATRIOTYZM, MOJA OJCZYZNA Motywem przewodnim III edycji konkursu są polscy żołnierze spod Monte Cassino jako wzór niezłomnej postawy w obliczy przeciwności losu. CELE KONKURSU – Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej. – Promowanie młodych talentów li…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10