Wyszukiwarka konkursówOstatnio dodane

Termin zgłoszenia Nazwa
01/06/2021
"Lubię Polskę, bo...." otwarty konkurs plastyczny
ogólnopolski oraz UE, bez ograniczeń

Fundacja Książka Polska organizuje konkurs plastyczny „Lubię Polskę, bo…”. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Polski i obszaru Unii Europejskiej, bez ograniczeń wiekowych. Zadanie konkursowe: wykonanie ilustracji, w dowolnej technice, do hasła LUBIĘ POLSKĘ, BO…– w szerokim ujęciu. Organizator nie określa zakresu tematycznego Konkursu. Format pracy: A4 do A3, przy czym na Konkurs praca powinna być dostarczona w formie analogowej – oryginał zapakowany tak, aby był dobrze zabezpi…

31/05/2021
Bohater na miarę naszych czasów - ogólnopolski konkurs na komiks
ogólnopolski, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zespół Szkół nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na komiks i zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy I-IV szkoły podstawowej b) klasy V-VIII szkoły podstawowej c) klasy szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe – wykonaj pracę konkursową pt. „Bohater na miarę naszych czasów”. W tym celu zaprojektuj: a) komiks odręczny…

02/06/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane"
ogólnopolski, 10-15 lat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”. Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jako placówka, nos…

31/05/2021
23 Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców
ogólnopolski, 13-21 lat

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy już po raz 23 organizuje konkurs plastyczny pn. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców. Głównym celem Konkursu od momentu jego powstania jest stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych młodzieży z różnych środowisk Polski, oraz ocena osiągnięć plastycznych przez poddanie się werdyktowi profesjonalnego Jury. Zapraszamy młodzież szkolną od 13 – 21 lat, (nie dotyczy szkół plastycznych), której pasją jest twórczość plastyczna. Kategorie…

11/06/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Cztery żywioły w lasach”
ogólnopolski, przedszkola i szkoły podstawowe

Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 1) przedszkolaki, 2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych, 3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, 4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej…

17/05/2021
XI Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki "Ach, lubelskie jakie cudne"
międzyszkolny, od 7 do 10 lat

XI EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO –LITERACKIEGO  „ ACH, LUBELSKIE JAKIE CUDNE ”   DLA UCZNIÓW KLAS I-III UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLIC MIASTA LUBLIN    POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  ORAZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.    Cele konkursu: poznanie historii Lublina i jego zabytków zwrócenie uwagi na piękno Lublina i Lubelszczyzny motywowanie do podejmowania przez dzieci prób samodzielnego tworzenia, edukacja regionalna dzieci, rozbudzenie wyobraźni twórczej, zdoln…

05/06/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci "Oblicza autyzmu"
ogólnopolski, 3-9 lat

Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” z Oddziałami Specjalnymi, przy ul. Szymanowskiego 6 w Kołobrzegu. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku 3-9 lat z terenu całej Polski. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jakie są oblicza autyzmu?”. Technika wykonania prac: praca plastyczna płaska,  wykonana przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, fa…

15/05/2021
VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich "Młode Albatrosy 2021"
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce i ma za zadanie m.in. zainteresowanie uczniów sztuką tworzenia filmów. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki: –  gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment, teledysk, dowolny, adaptacja/ autorska interpretacja/ twórcza próba odczytania wybranej lektury/ tekstu literackiego), –  czas trwania filmów do 10 minut, – filmy zgłaszane na konk…

15/05/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja mama”
woj. kujawsko-pomorskie, 3-14 lat

Organizatorem konkursu jest Wąbrzeski Dom Kultury. Konkurs plastyczny organizowany jest z okazji przypadającego w maju Dnia Matki. Organizator zaprasza do udziału dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego. Temat pracy: Moja Mama Format i technika pracy dowolna. Prace należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 11.05.2021 r. ( decyduje data wpływu do WDK). Do wykonanej pracy musi zostać dołączony załącznik zawi…

20/05/2021
„MALUCHY, ŚREDNIAKI I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci
międzynarodowy, 3-6 lat

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu zaprasza do udziału w V edycji międzynarodowego konkursu plastycznego pt.: „MALUCHY, ŚREDNIAKI I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia   Proponujemy, aby konkurs „Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” odbył się drogą on-line. Zachęcamy do udziału. Cele konkursu: dążenie do ograniczenia ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci rozwijanie inwencji t…

1 2 3 4 5 6 7 8 9