powyżej 14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
28/02/2020
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym bezpieczeństwu na wsi. Tegoroczny temat konkursu brzmi: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, z wyłączeniem materiałów nietrwałych Format pracy: A3 Konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo, na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Każdy uczestnik może zgłosić na konkur…

29/02/2020
XVI Konkurs Filozoficzny dla uczniów województwa zachodniopomorskiego
woj. zachodniopomorskie , uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele Szkół Podstawowych, zespół organizacyjny XVI Wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szesnastej edycji konkursu. XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej” jako organizatorzy pragną popularyzować filozofię wśród uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Odkrywanie i rozwój zasobów intelektualnych uczniów jest celem nadrzędnym konkursu. Chcemy również wspi…

04/04/2020
PASJE i TALENTY 2020 - VIII Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę
międzynarodowy, 9-20 lat

Bielski Dom Kultury zaprasza uczestników w wieku 9-20 lat do udziału w Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę. Warunkiem uczestnictwa w VIII Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych jest wykonanie max. 3 prac plastycznych w dowolnie wybranej technice: akwarela, akryl, pastele suche i olejne, kolaż, grafika, batik itp. w formacie A-3 lub większym, o tematyce muzycznej lub teatralnej. Każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną, zawier…

28/02/2020
Świat mojej wyobraźni – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat
ogólnopolski, 5-16 lat

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w szóstej już edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Świat mojej wyobraźni”. Podzielony on jest na trzy grupy wiekowe: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska Format prac: A3 Indywidualne uczestnictwo objęte jest akredytacją w wysokości 5 zł; ucz…

19/04/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Piękno drzemiące w wulkanach - edycja IX"
ogólnopolski, 7-15 lat

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży klas I-VIII. Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną płaską techniką plastyczną (farba, tusz, kre…

28/02/2020
XXIV Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”
ogólnopolski, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły specjalne

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego „Życie bajką jest”. W tym roku motywem przewodnim konkursu jest „Bajkowe Czary- Mary”. Wróżki, krasnale, czarownice, skrzaty, kłobuki, księżniczki, rycerze, koty w butach, smoki, gadające myszy, stwory  i  stworki  ze  świata  bajek  i  baśni  niech  będą  bohaterami Waszych  prac,  niech  magiczny  świat  Waszej  wyobraźni  nie  ma ograniczeń.  Niech  powstaną  arcy…

06/03/2020
"17 gram miłości - Książka..." VIII ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z dysleksją
ogólnopolski, klasa 4-8 szkoły podstawowej

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w jedynym w Polsce konkursie literackim zaadresowanym do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją. Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej. Organizatorzy zachęcają:  „Napiszcie o znaczeniu książek w waszym życiu. Na co wpływają. Czy pomagają, czy przeszkadzają. Jakby wyglądał świat bez nich.” Praca literacka musi być napisana na komputerze, format A4, czcionka 13. Prace wraz z metryc…

30/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R.” II EDYCJA
ogólnopolski, 10-15 lat

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności u dzieci oraz promowanie sportu. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: -10-11 lat -12-13 lat – 14-15 lat Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Praca musi być wykonana indywidualnie, prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu. Tematyka prac: praca musi przedstaw…

05/03/2020
Międzynarodowy Projekt Artystyczny Art Axis: Droga do siebie
międzynarodowy, od 5 roku życia

TEMAT 2020 ROKU: Droga do siebie CEL PROJEKTU: Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków,  malarzy,  grafików  itd) –z  całego  świata,  którzy  inspirują  się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem. OGÓLNE WARUNKI: Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów –malarzy, grafików, ilustratorów etc. W Projekcie może wziąć udział każda osoba, k…

13/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny "Piórem i pędzlem" - Chwilo trwaj!
ogólnopolski, 10- 15 lat

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym „Piórem i pędzlem”. Temat przewodni w 2020 roku to „Chwilo trwaj!”. Każdy z uczestników może wziąć udział w wybranej kategorii konkursu lub przesłać swoje prace w obu dyscyplinach. Edycja literacka: Każdy   z   uczestników   może   przesłać   jeden   samodzielnie   napisany   wiersz,zainspirowany tematem konkursu. Prace, napisane w formacie doc….

1 2 3 4 5 6 7