przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
07/07/2021
Moja Przygoda w Muzeum - XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży "Dlaczego tęsknię za Muzeum?"
międzynarodowy, 5-18 (25) lat

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała  hasło  przewodnie:„Dlaczego  tęsknię  za  Muzeum?” W ten sposób Organizator konkursu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, umożliwia wzięcie  udziału  w konkursie  również  tym  uczestnikom,  którzy  z  różnych  przyczyn  (zamknięcie  instytucji,  lockdown, kwarantanna, izolacja itp) nie mogli osobiście odwiedzić Muzeu…

21/05/2021
Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Fotograficzny pt. „Matematyka migawką uchwycona"
wojewódzki - województwo śląskie, 10-15

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego pt. „Matematyka migawką uchwycona” Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej. Cele konkursu: Podniesienie poziomu świadomości uczniów o różnych obliczach matematyki i uwiecznianie jej w kadrze; Wpływ na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i spostrzegania matematyki w sporcie, turystyce, rekreacji oraz zdrowym i aktywnym trybie życia; Rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości…

15/09/2021
Kapliczki i zabytki sakralne Karpat - cztery pory roku. Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 10-21 lat

Konkurs adresowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kultury w wieku 10-21 lat. Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe – szkoły ponadpodstawowe (średnie i wyżej) Uczestnik może zgłosić na konkurs do 10 autorskich prac. Tematyka prac powinna dotyczyć elementów kultury sakralnej Karpat oraz Podkarpacia w scenerii czterech pór roku. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą prezentować przykłady dawne…

15/08/2021
Konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”
ogólnopolski, bez ograniczeń

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne i Zamojski Dom Kultury ogłaszają konkurs fotograficzny „ZDJĘCIE ROKU 2021”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, prace będą oceniane z podziałem na dwie kategorie: dzieci i młodzież oraz dorośli. Tematyka prac dowolna. Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia, fotografie mogą być wcześniej prezentowane, zgłaszane do innych konkursów. Wymagania techniczne: zdjęcia w postaci plików cyfrowych, plik .jpg, max.5 MB, 300 …

10/09/2021
XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”
ogólnopolski, do 21 roku życia

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów fotografii w wieku do 21 lat i rozgrywany jest w dwóch kategoriach: -I kategoria –do 16 lat, -II kategoria –od 17 do 21 lat. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w  dowolnej  technice fotograficznej (serie zdjęć będą traktowane jako całość). Prace zgłaszane na konkurs muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć. W celu zgłoszen…

14/05/2021
Konkurs plastyczny "Moja Mama, Mamusia, Mamunia" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
ogólnopolski, 10-24

Regulamin konkursu plastycznego „Moja Mama, Mamusia, Mamunia…” Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB oraz Zespół Szkól Specjalnych im K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, zapraszają uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 10-24 lat do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA MAMA MAMUSIA MAMUNIA… pod patronatem prof. Ernesta Zawady. W tym roku tematem konkursu jest „Moja Mama jak z bajki”. Cel konkursu: rozwijanie twórczej postawy, wyobraźn…

17/05/2021
XIII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży "Pięciolinia Marzeń"
woj. łódzkie , 7-19 lat

XIII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży PIĘCIOLINIA  MARZEŃ 2021 Termin: 3-29.05.2021 To już XIII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży „Pięciolinia Marzeń”. Przesłuchania odbywają się w czterech grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat. Projekt adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w zajęciach wokalnych i instrumentalnych w placówkach kulturalnych i oświatowych. Formy prezentacji: –  prezentacje wokalne (so…

15/05/2021
VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich "Młode Albatrosy 2021"
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce i ma za zadanie m.in. zainteresowanie uczniów sztuką tworzenia filmów. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki: –  gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment, teledysk, dowolny, adaptacja/ autorska interpretacja/ twórcza próba odczytania wybranej lektury/ tekstu literackiego), –  czas trwania filmów do 10 minut, – filmy zgłaszane na konk…

15/05/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja mama”
woj. kujawsko-pomorskie, 3-14 lat

Organizatorem konkursu jest Wąbrzeski Dom Kultury. Konkurs plastyczny organizowany jest z okazji przypadającego w maju Dnia Matki. Organizator zaprasza do udziału dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego. Temat pracy: Moja Mama Format i technika pracy dowolna. Prace należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 11.05.2021 r. ( decyduje data wpływu do WDK). Do wykonanej pracy musi zostać dołączony załącznik zawi…

31/05/2021
23 Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców
ogólnopolski, 13-21 lat

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy już po raz 23 organizuje konkurs plastyczny pn. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców. Głównym celem Konkursu od momentu jego powstania jest stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych młodzieży z różnych środowisk Polski, oraz ocena osiągnięć plastycznych przez poddanie się werdyktowi profesjonalnego Jury. Zapraszamy młodzież szkolną od 13 – 21 lat, (nie dotyczy szkół plastycznych), której pasją jest twórczość plastyczna. Kategorie…

1 2 3 4 5 6