przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
06/03/2020
"17 gram miłości - Książka..." VIII ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z dysleksją
ogólnopolski, klasa 4-8 szkoły podstawowej

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w jedynym w Polsce konkursie literackim zaadresowanym do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją. Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej. Organizatorzy zachęcają:  „Napiszcie o znaczeniu książek w waszym życiu. Na co wpływają. Czy pomagają, czy przeszkadzają. Jakby wyglądał świat bez nich.” Praca literacka musi być napisana na komputerze, format A4, czcionka 13. Prace wraz z metryc…

30/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R.” II EDYCJA
ogólnopolski, 10-15 lat

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności u dzieci oraz promowanie sportu. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: -10-11 lat -12-13 lat – 14-15 lat Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Praca musi być wykonana indywidualnie, prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu. Tematyka prac: praca musi przedstaw…

10/04/2020
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”
ogólnopolski, 7-14 lat

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Papież św.  Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” Cele: przybliżenie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II; zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego; Jego związek ze sportem; edukacja artystyczna dzieci; rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników; popularyzacja działań plastycznych. Konkurs skierowany  do uczniów szkół podstawowych w Polsce p…

05/03/2020
Międzynarodowy Projekt Artystyczny Art Axis: Droga do siebie
międzynarodowy, od 5 roku życia

TEMAT 2020 ROKU: Droga do siebie CEL PROJEKTU: Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków,  malarzy,  grafików  itd) –z  całego  świata,  którzy  inspirują  się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem. OGÓLNE WARUNKI: Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów –malarzy, grafików, ilustratorów etc. W Projekcie może wziąć udział każda osoba, k…

13/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny "Piórem i pędzlem" - Chwilo trwaj!
ogólnopolski, 10- 15 lat

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym „Piórem i pędzlem”. Temat przewodni w 2020 roku to „Chwilo trwaj!”. Każdy z uczestników może wziąć udział w wybranej kategorii konkursu lub przesłać swoje prace w obu dyscyplinach. Edycja literacka: Każdy   z   uczestników   może   przesłać   jeden   samodzielnie   napisany   wiersz,zainspirowany tematem konkursu. Prace, napisane w formacie doc….

31/03/2020
„ZWIERZYNIECKIE DEBIUTY” 2020 - KONKURS WOKALNO-TANECZNY
Małopolska, 3-16

Zachęcamy do wzięcia udziału w  „Zwierzynieckich Debiutach” – corocznym konkursie talentów wokalnych i tanecznych dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą wystąpić w trzech kategoriach wiekowych: I – 3 do 6 lat, II – 7 do 12 lat, III – 13 do 16 lat. Na Państwa zgłoszenia czekamy  do końca marca br. Przesłuchania odbędą się  11 maja. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla uczestników! Formularz zgłoszeniowy:  https://przegorzaly.dworek.eu/zapi…

30/04/2020
XXII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY – TORUŃ 2020
międzynarodowy, do 19 roku życia

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zapraszają dzieci i młodzież do 19 roku życia do udziału w Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Temat prac: dowolny Format: dowolny, nie większy niż 100×70 cm Technika wykonania pracy: tradycyjne techniki graficzne (linoryt, drzeworyt, gipsoryt, kolografia, papieroryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, szablon, serigrafia oraz inne techniki druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego) oraz grafika komputerowa Prace zgł…

13/03/2020
I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2020
międzynarodowy, 5-21

I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2020 Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, celem organizatorów jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany. Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach, wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny. …

08/03/2020
II Ogólnopolski Konkurs Literacki "Fabuła z kubka"
ogólnopolski, klasa VII i VIII

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 z całej Polski. Konkurs obejmuje swym zakresem umiejętność tworzenia opowiadania zgodnie z cechami gatunkowymi literatury detektywistycznej. W konkursie uczestniczą zespoły dwuosobowe, które będą tworzyć tekst na podstawie wylosowanych wcześniej elementów świata przedstawionego. Jedną szkołę reprezentują maksymalnie 2 zespoły. Konkurs jest trzyetapowy. Etap szkolny w swojej placówce przeprowadzają nauczyciele zgłaszający uczestników. Etap rejonowy…

10/04/2020
Konkurs plastyczny „ROWEREM PRZEZ KRAKÓW”
Małopolska, 3-13 lat

Zapraszamy do udziału w  konkursie plastycznym „ROWEREM PRZEZ KRAKÓW”! Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 13 lat mieszkających na terenie Małopolski. Prace na konkurs mogą zgłaszać rodzice/opiekunowie dzieci lub instytucje. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, dla której inspiracją będzie rower w przestrzeni miejskiej. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: · przedszkolna · klasa 0 -I (wiek 6 -…

1 2 3 4 5 6 7 8