przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
29/02/2020
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ciało Industrialne
woj. śląskie, od 10 roku życia

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ciało Industrialne Teatr ROZBARK zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Projekt Plastyczny, w ramach projektu animacyjno-artystycznego „Ciało industrialne”, w pięciu kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe: klasy 4-8, szkoły ponadpodstawowe, studenci, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ludzie z miasta. NAJLEPSZE PROJEKTY ZOSTANĄ PRZETWORZONE W WIELKOFORMATOWE PRACE ŚCIENNE [MURALE WEWNĄTRZ PRZESTSRZENI TEATRU ROZBARK]. Prace należy dostarczać na ad…

31/03/2020
IV Konkurs Interdyscyplinarny Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin "Historyczne miejsca, historyczne postacie Jan Paweł II w Lublinie” - Edycja ogólnopolska
ogólnopolski, 0-8 klasa

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie zapraszają do udziału w IV Konkursie Interdyscyplinarnym Poświęconym Historii i Topografii Miasta Lublin ,,Historyczne miejsca, historyczne postacie-Jan Paweł II w Lublinie” – Edycja ogólnopolska Cele konkursu: Zapoznanie uczniów z historią Lublina w kontekście Jana Pawła II. Zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy na temat topografii miasta, historii i lokalizacji dzielnic, osiedl…

29/02/2020
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Śladami Leona Wyczółkowskiego - łowcy światła"
ogólnopolski, bez ograniczeń

Tegorocznym tematem przewodnim jest właśnie światło, które stało się jedną z najważniejszych wartości w malarstwie i przewija się również przez całą twórczość Leona Wyczółkowskiego. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych, nie zajmujących się zawodowo fotografią, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”. Temat tegorocznej edycji powinien być szczególnie bliski wielbicielom fotografii gdyż poświęcony jest światłu. Przykłady prac L. Wyczółkowsk…

11/05/2020
VIII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!
ogólnopolski, 4-25 lat

Konkurs przeznaczony jest dla indywidualnych twórców w wieku 4-25 lat. Proponowane techniki realizacji: olej, akwarela, gwasz, tempera itp., techniki własne. Prace mogą być wykonane na różnych podobraziach np.: tektura, folia, pergamin itp. Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm. Tematyka prac: dowolna informacja od Organizatora: Oczekujemy oryginalnych prac w różnych technikach malarskich, zaskakujących wrażliwością barwnych zestawień. Obiektem poszukiwań może być np.: temat m…

21/03/2020
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Świat moich marzeń"
woj. lubelskie, 7-14

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świat moich marzeń” dla uczniów klas I -VII województwa lubelskiego. Zadaniem konkursowym jest indywidualne wykonanie pracy płaskiej plastycznej A3 na temat realnych lub fantastycznych marzeń, zdarzeń, planów lub wspomnień. Regulamin konkursu i karty zgłoszenia w załączniku. Zapraszamy! SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SIÓDMEJ EDYCJ…

10/04/2020
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”
ogólnopolski, 7 -14 lat

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” Cele: przybliżenie postaci polskich sportowców biorących udział mistrzostwach Europy, świata oraz olimpiadach; popularyzacja wiedzy olimpijskiej; krzewienie uniwersalnych wartości sportu; zachęcenie dzieci do interesowania się sportem; rozwijanie szacunku do symboli tradycji narodowych, regionalnych; edukacja art…

02/03/2020
Konkurs "English Math" - dla województwa łódzkiego
województwo łódzkie, 13-14 lat

Celami konkursu są: – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, – pogłębianie wiedzy i umiejętności z matematyki i języka angielskiego, – promowanie nauk matematycznych, – posługiwanie się językiem obcym w praktycznym działaniu, w tym wzbogacanie zasobu słownictwa, – kształcenie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, – kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, – pobudzanie twórczego myślenia, – motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z…

10/03/2020
Międzynarodowy konkurs na logo z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa miast Biłgoraj-Crailsheim
międzynarodowy, do 19 roku życia

Przypadająca w tym roku 20 rocznica nawiązania przez Biłgoraj partnerstwa z niemieckim Crailsheim, wieloletnia przyjaźń z tamtejszym Gimnazjum im. Alberta Schweitzera oraz prowadzone wspólnie od 1996 roku programy wymian uczniowskich stały się inspiracją dla nauczycieli I LO im. ONZ  w Biłgoraju do zorganizowania konkursu na projektu logo nawiązującego do jubileuszu. Główne cele konkursu to zwrócenie uwagi opinii publicznej na to ważne wydarzenie oraz podkreślenie roli biłgorajskiego liceum w promowaniu mię…

02/04/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Gmina Zelów - wielowyznaniowy dialog jedności"
ogólnopolski, szkoły podstawowe, szkoły ponad podstawowe, dorośli

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, który prowadził dialog z innymi wyznaniami ucząc tym samym otwartości i szacunku oraz pokazując piękno w inności. Wielowyznaniowość i związane z nią aspekty kulturowe to cechy wyróżniające gminę Zelów, które tworzą jej wyjątkową tożsamość. Celem podkreślenia tej wyjątkowości Gmina Zelów zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wi…

29/02/2020
VI MAŁY FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ - dla województwa łódzkiego
województwo łódzkie, 7-14 lat

Organizatorami festiwalu są Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Partnerami festiwalu są Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie, Alliance Française w Łodzi oraz wydawnictwa: Nowela, Edukator. VI Mały Festiwal Piosenki Francuskiej ma zasięg wojewódzki i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, klas I – VIII.  Celem festiwalu jest: – przegląd talentów i zainteresowań uczniów szkół podstawowych, – spotkanie się nauczycieli, dzieci uczących si…

1 2 3 4 5 6 7 8