przedział wiekowy 11-14 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
31/05/2021
Bohater na miarę naszych czasów - ogólnopolski konkurs na komiks
ogólnopolski, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zespół Szkół nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na komiks i zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy I-IV szkoły podstawowej b) klasy V-VIII szkoły podstawowej c) klasy szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe – wykonaj pracę konkursową pt. „Bohater na miarę naszych czasów”. W tym celu zaprojektuj: a) komiks odręczny…

30/04/2021
Jurajski Ptak Fantastyczny - konkurs plastyczny dla dzieci
regionalny - jurajski, Przedszkole i Szkoła Podstawowa

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Tematem Konkursu jest Jurajski Ptak Fantastyczny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I. Przedszkole; II. Szkoła Podstawowa, klasy I do III; III. Szkoła Podstawowa, klasy IV do VIII. Zadanie konkursowe: uczestnicy konkursu na podstawie ogólnej wiedzy o ptakach, powinni dokonać próby wykreowania ptaka fantastycznego, wymyślonego, nierealnego, bajkowego i nazwać go (możn…

02/06/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane"
ogólnopolski, 10-15 lat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”. Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jako placówka, nos…

11/06/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Cztery żywioły w lasach”
ogólnopolski, przedszkola i szkoły podstawowe

Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 1) przedszkolaki, 2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych, 3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, 4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej…

01/06/2021
"Lubię Polskę, bo...." otwarty konkurs plastyczny
ogólnopolski oraz UE, bez ograniczeń

Fundacja Książka Polska organizuje konkurs plastyczny „Lubię Polskę, bo…”. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Polski i obszaru Unii Europejskiej, bez ograniczeń wiekowych. Zadanie konkursowe: wykonanie ilustracji, w dowolnej technice, do hasła LUBIĘ POLSKĘ, BO…– w szerokim ujęciu. Organizator nie określa zakresu tematycznego Konkursu. Format pracy: A4 do A3, przy czym na Konkurs praca powinna być dostarczona w formie analogowej – oryginał zapakowany tak, aby był dobrze zabezpi…

25/05/2021
"Wyjątkowy pomnik przyrody" wojewódzki konkurs fotograficzny
woj. dolnośląskie, uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica- Myślibórz organizuje konkurs fotograficzny pn „Wyjątkowy pomnik przyrody”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Zadanie konkursowe: praca zgłaszana na konkurs musi być związana z prawnie chronionym tworem przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,historycznej lub krajobrazowej. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę. Zdjęcie powinno przeds…

10/05/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka
ogólnopolski, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym, organizowanym z okazji Dnia Dziecka. Zadanie konkursowe: przygotowanie autoportretu lub portretu innego znajomego dziecka (rodzeństwa, kolegi lub koleżanki). Technika wykonania prac dowolna plastyczna, format również dowolny. Organizatorzy zapewniają: Docenimy różnorodne i oryginalne prace w wybranej  technice plastycznej. Liczymy na Waszą pomysłowość! Zgłoszenia w…

1 2 3 4 5 6 7