przedział wiekowy 7-10 lat

Lista:

Termin zgłoszenia Nazwa
27/12/2023
16. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Podróże Koziołka Matołka - Brazylia”
ogólnopolski, 7-14 lat

Jeśli lubicie rysować, interesujecie się komiksem i jesteście ciekawi świata to koniecznie weźcie udział w konkursie, który organizuje Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie! Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie komiksu, podróży Koziołka Matołka po Brazylii. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 7-14 lat. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy, wykonanej samodzielnie. Tematem konkursu jest podróż Koziołka Matołka po Brazylii. Aby wygrać, należy dowiedzieć się…

08/12/2023
Mój bożonarodzeniowy anioł - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 5-14

Ogólnopolski Konkurs „Mój bożonarodzeniowy anioł”  przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych. Celem Konkursu jest rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży, pielęgnowanie tradycji i zachęcenie dzieci i młodzieży do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, a także poszerzanie wiedzy poprzez szukanie inspiracji w baśniach, bajkach, malarstwie i innych formach sztuki i kultury. Prace konkursowe wraz z wypełnioną deklaracją należy składać do 8 grudnia 2023 roku w Klu…

31/12/2023
VII Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink”
ogólnopolski, 7-14

VII Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink” Regulamin konkursu: Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język. Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i …

12/12/2023
„Pan PSZOK, strażnik środowiska” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej
ogólnopolski, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Konkurs ma na celu stworzenie rysunku przedstawiającego postać Pana PSZOK, pełniącego rolę strażnika środowiska. Ta postać powinna być ukazana jako osoba posiadająca umiejętności dokładnej segregacji śmieci, zwłaszcza tych uznawanych za kłopotliwe np. elektrośmieci, które należy dostarczyć do specjalnego miejsca określanego jako „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Warto podkreślić, że ten punkt pełni funkcję zarówno domu dla Pana PSZOK, jak i miejsca przeznaczonego dla śmieci. Uczestnicy kon…

11/12/2023
"List do św. Mikołaja - święta na starej fotografii” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, 6-15 lat

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu pn. „List do św. Mikołaja”. Chcemy aby tegoroczna edycja – „Święta na starej fotografii” zachęciła Was do obejrzenia mikołajkowych i świątecznych zdjęć z albumów rodziców, dziadków czy pradziadków. Na pewno usłyszycie wiele opowieści związanych z tym niezwykłym czasem. Zadanie konkursowe jest następujące: wybierzcie jedną fotografię z rodzinnego albumu. Na kartce papieru przedstawcie scenę uchwyconą na fotografii (możliwość łączenia różnych technik plastycznych)…

08/01/2024
XI OGÓLNOPOLSKI Festiwal KOLĘD I PASTORAŁEK G L O R I A on - line
ogólnopolski, do 23 roku życia

Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach oraz Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach. Festiwal Kolęd i Pastorałek „Gloria” adresowany jest do uczestników z całej Polski  (szkoły, domy kultury, kluby, studia piosenki, placówki wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni). Kategorie wiekowe: I kategoria: soliści do 6 lat II kategoria: soliści 7- 9 lat III kategoria: soliści10 – 13 lat IV kategoria: soliści 14 – 16 lat V kategoria: soliści…

12/03/2024
XXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży Mój Świat pt."Portret"
międzynarodowy, 5-16

Konkurs adresowany  jest do dzieci i młodzieży w wieku 5- 16 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu portretu w szerokim tego słowa znaczeniu (portret w klasycznym pojęciu, autoportret, portret rodzinny) i przedstawieniu portretowanej osoby za pomocą dowolnych środków artystycznego wyrazu. Ważne jest uchwycenie podobieństwa zewnętrznego jak i wewnętrznego modela, na przykład: cechy charakteru, emocje, nastrój i tym podobne. W pracach będzie można odwołać się do różnych stylów malarskich. Warunki konk…

22/03/2024
VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY „MY TOWN”
międzynarodowy, 6-15 lat

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie. Konkurs językowo-plastyczny „My town” adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, zarówno na terenie Polski jak i za granicami kraju. Zadanie konkursowe: Uczniowie wykonują prace w języku angielskim – album pt. „My town”. Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta (miejscowości w której uczeń mieszka) w formie pisemnej i graficznej. Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techn…

15/12/2023
Konkurs filmowy "Filmeko"
Ogólnopolski, 7-19

Zadaniem uczestników jest stworzenie krótkiego (maks. 3- minutowego) filmu edukacyjnego na wybrane zagadnienie z zakresu ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności czy odnawialnych źródeł energii.  Taka forma pozwala uczestnikom dotrzeć z edukacyjnymi treściami do ich rówieśników – mogą wykorzystywać do tego media społecznościowe i portale internetowe. Krótka i edukacyjna forma filmów zapewnia zdobycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników, a jednocześnie zmusza ich do analizy zagadnienia, tak aby ważne…

20/02/2024
Lisie Sprawy - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży
ogólnopolski, 6-15 lat (Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 lat)

CK Agora zaprasza młodych artystów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Młodzieży LISIE SPRAWY. Lisy występują w wielu bajkach, wierszach i przysłowiach, a na całym świecie występuje ich około 12 różnych gatunków m.in. lis rudy, lis polarny czy lis piaskowy. Kojarzą się głównie z przebiegłością i sprytem. Ale czy naprawdę są tak bardzo psotnymi stworzeniami, które w nocy kradną kury z kurników? Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej niezwykłą sylwe…

1 2 3 4