Konkursy malarskie

Termin zgłoszeniaNazwa
07/07/2021
Moja Przygoda w Muzeum - XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży "Dlaczego tęsknię za Muzeum?"
międzynarodowy, 5-18 (25) lat

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała  hasło  przewodnie:„Dlaczego  tęsknię  za  Muzeum?” W ten sposób Organizator konkursu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, umożliwia wzięcie  udziału  w konkursie  również  tym  uczestnikom,  którzy  z  różnych  przyczyn  (zamknięcie  instytucji,  lockdown, kwarantanna, izolacja itp) nie mogli osobiście odwiedzić Muzeu…

31/05/2021
"Jak wygląda muzyka?" ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, 3-10 lat

Organizatorem konkursu jest Fundacja Fabryka Sztuki, a sam konkurs stanowi część ogólnopolskiego  projektu „Nie boję się muzyki 2021”. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z terenu całej Polski. zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jak wygląda muzyka?”. W tym roku inspiracją dla Was do tworzenia dzieł będzie utwór „Życzenie” Fryderyka Chopina. Technika wykonania pracy: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe,…

22/04/2021
Warszawa jest klawa – ogólnopolski konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
ogólnopolski, klasy 4-8 szkoły podstawowej

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) do udziału w konkursie. Uczestnikiem może być cała klasa wraz z opiekunem klasy, który dokonuje zgłoszenia projektu do konkursu. Jedna klasa może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, a jeden opiekun klasy może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Projekt może być przygotowany indywidualnie przez uczniów klasy, przy czym w takim przypadku  powinien zostać zebrany w całość i w takiej formie powinien zostać przesłany Organizato…

30/04/2021
V Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Pejzaże"
ogólnopolski, 10-19 lat

MDK Bartoszyce zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież –  od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – ze szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Organizatorzy przewidują dla uczestników cztery kategorie wiekowe: I kategoria (A) – wiek 10 -11 lat II kategoria (B) – wiek 12 -13 lat III kategoria (C) – wiek 14 -15 lat IV kategoria (D) – powyżej 15 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach już po raz piąty zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczn…

04/05/2021
Wojewódzki konkurs plastyczny "Co zawdzięczam pszczołom?"
woj. lubelskie, 3-10 lat

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  zaprasza dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?” Zadanie konkursowe: narysować lub namalować odpowiedź na konkursowe pytanie „co zawdzięczam pszczołom?” Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna płaska, malarstwo, rysunek, wydzieranka itp Format pracy: A3 lub A4, format poziomy Bezpośrednio na pracy nie mogą znaleźć się informacje o aut…

30/04/2021
"MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA" - VII Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski , 6-14 lat

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz przyszkolnych  oddziałów przedszkolnych (oddziały zerowe). Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom informacji o znaczeniu i okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz roli bibliotek w życiu młodego człowieka. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane i…

16/04/2021
XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”
woj. lubelskie, Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. Warunki konkursu: •    technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa; •    prace muszą zawierać wyraźną r…

10/05/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Być jak Anna”
ogólnopolski, klasy 4-8 szkoły podstawowej

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Zespole Szkół w Błażowej. Konkurs jest organizowany z okazji nadania szkole imienia Anny Jenke. Urodziła się ona sto lat temu 3 kwietnia 1921r. w Błażowej. Zawsze kochała ludzi i przyrodę, a dzieci chętnie się do niej garnęły. Uczyła je czytać, pisać, opiekowała się nimi. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w pracę na rzecz bliźnich organizując zbiórki żywności, leków, przygotowując paczki dla …

04/05/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zamki i pałace w Polsce"
ogólnopolski, 7-19 lat

Powiatowy Młodzieżowy  Dom  Kultury w Będzinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzież działających w kołach plastycznych na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, a także dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe: Uczestnicy wykonują pracę pt. ,,Zamki i pałace w Polsce”. Warunki techniczne – technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika…

03/05/2021
VIII Wojewódzki konkurs fotograficzno-plastyczny "Światło i cień - kontrasty"
woj. wielkopolskie , 12-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat z woj. wielkopolskiego do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2 (technika dowolna: ołówek, kredka, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne  i komputerowe, kolaż, itp.)  lub fotograficznej w formacie A4 lub A3. Temat tegorocznej edycji konkursu: KONTRASTY. W poszukiwaniu inspiracji rozej…

30/04/2021
Jurajski Ptak Fantastyczny - konkurs plastyczny dla dzieci
regionalny - jurajski, Przedszkole i Szkoła Podstawowa

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Tematem Konkursu jest Jurajski Ptak Fantastyczny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I. Przedszkole; II. Szkoła Podstawowa, klasy I do III; III. Szkoła Podstawowa, klasy IV do VIII. Zadanie konkursowe: uczestnicy konkursu na podstawie ogólnej wiedzy o ptakach, powinni dokonać próby wykreowania ptaka fantastycznego, wymyślonego, nierealnego, bajkowego i nazwać go (możn…

11/06/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Cztery żywioły w lasach”
ogólnopolski, przedszkola i szkoły podstawowe

Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 1) przedszkolaki, 2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych, 3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, 4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych. Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy plastycznej…

1 2

Komentarze są wyłaczone