Termin zgłoszeniaNazwa
28/02/2020
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
ogólnopolski, uczniowie szkół podstawowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym bezpieczeństwu na wsi. Tegoroczny temat konkursu brzmi: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna, z wyłączeniem materiałów nietrwałych Format pracy: A3 Konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo, na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Każdy uczestnik może zgłosić na konkur…

04/04/2020
PASJE i TALENTY 2020 - VIII Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę
międzynarodowy, 9-20 lat

Bielski Dom Kultury zaprasza uczestników w wieku 9-20 lat do udziału w Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę. Warunkiem uczestnictwa w VIII Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych jest wykonanie max. 3 prac plastycznych w dowolnie wybranej technice: akwarela, akryl, pastele suche i olejne, kolaż, grafika, batik itp. w formacie A-3 lub większym, o tematyce muzycznej lub teatralnej. Każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną, zawier…

28/02/2020
Świat mojej wyobraźni – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat
ogólnopolski, 5-16 lat

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w szóstej już edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Świat mojej wyobraźni”. Podzielony on jest na trzy grupy wiekowe: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska Format prac: A3 Indywidualne uczestnictwo objęte jest akredytacją w wysokości 5 zł; ucz…

19/04/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Piękno drzemiące w wulkanach - edycja IX"
ogólnopolski, 7-15 lat

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży klas I-VIII. Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną płaską techniką plastyczną (farba, tusz, kre…

28/02/2020
XXIV Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”
ogólnopolski, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły specjalne

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego „Życie bajką jest”. W tym roku motywem przewodnim konkursu jest „Bajkowe Czary- Mary”. Wróżki, krasnale, czarownice, skrzaty, kłobuki, księżniczki, rycerze, koty w butach, smoki, gadające myszy, stwory  i  stworki  ze  świata  bajek  i  baśni  niech  będą  bohaterami Waszych  prac,  niech  magiczny  świat  Waszej  wyobraźni  nie  ma ograniczeń.  Niech  powstaną  arcy…

30/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2019 R.” II EDYCJA
ogólnopolski, 10-15 lat

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności u dzieci oraz promowanie sportu. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: -10-11 lat -12-13 lat – 14-15 lat Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. Praca musi być wykonana indywidualnie, prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu. Tematyka prac: praca musi przedstaw…

10/04/2020
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”
ogólnopolski, 7-14 lat

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Papież św.  Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” Cele: przybliżenie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II; zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego; Jego związek ze sportem; edukacja artystyczna dzieci; rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników; popularyzacja działań plastycznych. Konkurs skierowany  do uczniów szkół podstawowych w Polsce p…

05/03/2020
Międzynarodowy Projekt Artystyczny Art Axis: Droga do siebie
międzynarodowy, od 5 roku życia

TEMAT 2020 ROKU: Droga do siebie CEL PROJEKTU: Zasadniczym celem Projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków,  malarzy,  grafików  itd) –z  całego  świata,  którzy  inspirują  się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami, życiowymi przeżyciami etc, i tworząc swoje myśli mają życzenie dzielić się nimi ze światem. OGÓLNE WARUNKI: Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów –malarzy, grafików, ilustratorów etc. W Projekcie może wziąć udział każda osoba, k…

10/04/2020
Konkurs plastyczny „ROWEREM PRZEZ KRAKÓW”
Małopolska, 3-13 lat

Zapraszamy do udziału w  konkursie plastycznym „ROWEREM PRZEZ KRAKÓW”! Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 13 lat mieszkających na terenie Małopolski. Prace na konkurs mogą zgłaszać rodzice/opiekunowie dzieci lub instytucje. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, dla której inspiracją będzie rower w przestrzeni miejskiej. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech grupach wiekowych: · przedszkolna · klasa 0 -I (wiek 6 -…

29/02/2020
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ciało Industrialne
woj. śląskie, od 10 roku życia

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ciało Industrialne Teatr ROZBARK zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Projekt Plastyczny, w ramach projektu animacyjno-artystycznego „Ciało industrialne”, w pięciu kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe: klasy 4-8, szkoły ponadpodstawowe, studenci, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ludzie z miasta. NAJLEPSZE PROJEKTY ZOSTANĄ PRZETWORZONE W WIELKOFORMATOWE PRACE ŚCIENNE [MURALE WEWNĄTRZ PRZESTSRZENI TEATRU ROZBARK]. Prace należy dostarczać na ad…

31/03/2020
IV Konkurs Interdyscyplinarny Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin "Historyczne miejsca, historyczne postacie Jan Paweł II w Lublinie” - Edycja ogólnopolska
ogólnopolski, 0-8 klasa

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie zapraszają do udziału w IV Konkursie Interdyscyplinarnym Poświęconym Historii i Topografii Miasta Lublin ,,Historyczne miejsca, historyczne postacie-Jan Paweł II w Lublinie” – Edycja ogólnopolska Cele konkursu: Zapoznanie uczniów z historią Lublina w kontekście Jana Pawła II. Zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy na temat topografii miasta, historii i lokalizacji dzielnic, osiedl…

11/05/2020
VIII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!
ogólnopolski, 4-25 lat

Konkurs przeznaczony jest dla indywidualnych twórców w wieku 4-25 lat. Proponowane techniki realizacji: olej, akwarela, gwasz, tempera itp., techniki własne. Prace mogą być wykonane na różnych podobraziach np.: tektura, folia, pergamin itp. Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm. Tematyka prac: dowolna informacja od Organizatora: Oczekujemy oryginalnych prac w różnych technikach malarskich, zaskakujących wrażliwością barwnych zestawień. Obiektem poszukiwań może być np.: temat m…

21/03/2020
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Świat moich marzeń"
woj. lubelskie, 7-14

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świat moich marzeń” dla uczniów klas I -VII województwa lubelskiego. Zadaniem konkursowym jest indywidualne wykonanie pracy płaskiej plastycznej A3 na temat realnych lub fantastycznych marzeń, zdarzeń, planów lub wspomnień. Regulamin konkursu i karty zgłoszenia w załączniku. Zapraszamy! SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SIÓDMEJ EDYCJ…

10/04/2020
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”
ogólnopolski, 7 -14 lat

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” Cele: przybliżenie postaci polskich sportowców biorących udział mistrzostwach Europy, świata oraz olimpiadach; popularyzacja wiedzy olimpijskiej; krzewienie uniwersalnych wartości sportu; zachęcenie dzieci do interesowania się sportem; rozwijanie szacunku do symboli tradycji narodowych, regionalnych; edukacja art…

02/04/2020
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Gmina Zelów - wielowyznaniowy dialog jedności"
ogólnopolski, szkoły podstawowe, szkoły ponad podstawowe, dorośli

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, który prowadził dialog z innymi wyznaniami ucząc tym samym otwartości i szacunku oraz pokazując piękno w inności. Wielowyznaniowość i związane z nią aspekty kulturowe to cechy wyróżniające gminę Zelów, które tworzą jej wyjątkową tożsamość. Celem podkreślenia tej wyjątkowości Gmina Zelów zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wi…

16/03/2020
III Ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży „TAJEMNICZY OGRÓD - NOC”
ogólnopolski, 14-19 lat

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza młodych twórców w wieku 14-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Tajemniczy ogród za dnia tętni życiem, które wcale nie zamiera wraz z nastaniem nocy. O czym szumi wiatr w posrebrzonych księżycowym światłem koronach drzew? Co czai się w mroku kwiatowych rabatów? Kto już zasnął a kto dopiero teraz wychodzi ze swojej kryjówki? Pod rozgwieżdżonym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie… Technika i forma prac: -m…

08/03/2020
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "EKOLOGICZNY KALENDARZ"
ogólnopolski, 9-15 lat

Ogólnopolski konkurs plastyczny EKOLOGICZNY KALENDARZ Organizator: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie Mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci wrażliwych na piękno świata i ekologię. Liczymy na Was, Waszą nieograniczoną kreatywność i wyobraźnię. Cele konkursu: – rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży, – uświadomienie młodzieży, jak mogą na co dzień dbać o środowisko, – poszuki…

28/02/2020
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „Magia zamknięta w papierze”, temat edycji: „PRZYGODA W KOSMOSIE”
ogólnopolski, przedszkolaki, klasy 1-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „Magia zamknięta w papierze” pod Patronatem Galicyjskiej Grupy Origami Temat IX edycji: „PRZYGODA W KOSMOSIE”   ORGANIZATORZY: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach   CELE KONKURSU: rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości inte…

15/04/2020
Wojewódzki konkurs twórczości plastycznej dzieci „Moja mama, mama mojej mamy i ja”
woj. wielkopolskie, 5-12 lat

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-12 lat, wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Tematyka prac powinna nawiązywać do hasła konkursu. WARUNKI UCZESTNICTWA Techniki: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, collage, itp. Format: kartka  A3 Kategorie wiekowe: Przedszkola: 5-6 lat Szkoła Podstawowa:klasa I-III 7-9 lat Szkoła Podstawowa: klasa IV-VI 10-12 lat Opis prac: na odwrocie kartki przyklejona i podpisana Karta zgłoszenia na kon…

28/02/2020
XII Festiwal Patriotyczny w Pamiątce (konkursy: Literacki, Muzyczny, Recytatorski, Plastyczny)
woj. mazowieckie , 3-19 lat

Festiwal ma na celu: propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie tradycji narodowych, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży. Temat wiodący dla konkursów literackiego i plastycznego to dwudziestolecie międzywojenne. Festiwal jest przeznaczony dla szkół i placówek przedszkolnych województwa mazowieckiego, dopuszczamy udział placówek polonijnych i polskich z zagranicy. Festiwal jest bezpłatny.  Festiwal ma dwa etapy: szkolny i wojewó…

1 2 3 4

Komentarze są wyłaczone