Termin zgłoszeniaNazwa
15/05/2021
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R.” III EDYCJA
ogólnopolski, 10-15 lat

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przedstawiającej portret lub sylwetkę polskiego sportowca. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna. Wiek uczestników 10-15 lat. Cele konkursu: – rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci, – promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo. –  inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i…

26/02/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”
ogólnopolski, 7-19 lat

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM w Kaliszu zaprasza uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: – do 12 lat -13-16 lat – powyżej 16 lat Tematyka prac: Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rzeźbiarstwo (z wyłączeniem form przestrzennych), fotografia (dopuszc…

05/03/2021
XXV Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”: Podróż po wirtualnym świecie bajki
ogólnopolski, 3-19 lat

Tegorocznym  tematem  przewodnim  w  XXV edycji  konkursu, do którego będziecie tworzyć swoje prace plastyczne i literackie  jest: „Podróż po wirtualnym świecie bajki”. Bajki i bajeczki oglądane w  smartfonach,  tabletach,  laptopach,  na  różnych  kanałach telewizyjnych.  Dzisiejszy  świat  daje  nieograniczoną  możliwość dotarcia  do  ulubionych  bohaterów  i  postaci,  które  inspirują,  są wzorem  do  naśladowania,  niosą  pomoc,  pozytywne  wartości, przynoszą uśmiech i radość. Przedstawcie nam swoi…

22/03/2021
MUZOBAJKI - regionalny konkurs plastyczny dla dzieci
regionalny; powiaty: lubiński, legnicki, głogowski, polkowicki, klasa I-IV szkoły podstawowej

Muzobajki to hasło konkursu plastycznego dla dzieci, którego tematem jest stworzenie ilustracji do czterech bajek napisanych przez Gabrielę Donczew. Uczestnicy mogą wybrać jedną z nich lub zrobić ilustracje do wszystkich. Warunkiem jest nadesłanie maksymalnie czterech prac – jednej do każdego tekstu. Ważne, aby prace były samodzielne i twórcze. Ilustracja może odnosić się do całego tekstu bajki lub do wybranego fragmentu, bądź występujących w niej postaci. Chcesz spróbować swoich sił – stwórz z nami pięknie…

12/03/2021
ZWIASTUN WIOSNY - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
ogólnopolski, klasy l - lll

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, PT. „ZWIASTUN WIOSNY”   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na najpiękniejszą dekorację zwiastującą nadejście wiosny. Regulamin konkursu: 1.Organizatorem konkursu jest: Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu, Dobiesław 3A, 76-150 Darłowo 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 3. Cele konkursu: – pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci; – podtrzymywanie tradycji wykonywani…

12/03/2021
Ogólnopolski Konkurs na Kartkę Wielkanocną
ogólnopolski, 6-14 lat

Konkurs na Kartkę Wielkanocną   Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, pragnie zaprosić do Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Wielkanocną. Konkurs obejmuje czas związany ze Świętami Wielkanocnymi (wszystkimi przygotowaniami, obyczajami i obrzędami zarówno religijnymi, jak i świeckimi) i polega na przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.   Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w grupach nie będą oce…

09/03/2021
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: KOLAŻ - "Pejzaż zimowy - niekoniecznie prawdziwy"
Ogólnopolski, od 10 roku życia

Kolaż „Pejzaż zimowy – niekoniecznie prawdziwy” to hasło konkursu plastycznego. Punktem wyjścia jest abstrakcyjne myślenie oraz nieograniczona wyobraźnia, która kształtuje język plastyczny. Temat może być potraktowany tradycyjnie, jednak liczymy na mniej konwencjonalne podejście w przedstawieniu zimowego świata za oknem. Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących elementów pozwala na stworzenie ciekawej treści – technika kolażu jest do tego idealna. Szeroki wachlarz materiałów papierowych (wycinki z…

19/03/2021
Regionalny konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?”
Regionalny: Pogórze Dynowskie i Przemyskie, 5-6 lat

Konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” został dofinansowany ze środków PGE Obrót Detaliczny S. A. Pomysłodawcą akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy” oraz organizatorem niniejszego Konkursu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 5 i 6 lat, których Przedszkola lub miejsca zamieszkania znajdują się na  obszarze Pogórza: Dynowskiego albo Przemyskiego Udział w Konk…

09/04/2021
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"
Ogólnopolski, szkoły podstawowe klasy 1-8

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”. Konkurs skierowany są do uczniów kl. I – VIII szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: – klasy 1-3 – klasy 4-8 Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3. Szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 10 prac w każdej grupie wiekowej. Koszt …

15/03/2021
"SYCZĄCE PRZYSŁOWIA" III Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno - Plastyczny
ogólnopolski, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyski  zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym pt. „Syczące przysłowia” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Partnerem konkursu…

21/03/2021
"Zdrowo, bo sportowo" Ogólnopolski konkurs plastyczny dla klas I - III szkół podstawowych
ogólnopolski, kl. I-III szkoły podstawowej

Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla klas I – III szkół podstawowych „Zdrowo, bo sportowo” organizuje Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych. Format prac: A4 lub A3 Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace. Termin nadsyłania/składania prac: do 21.03.2021 r. Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz  wyróżnienia) otrzymają nagrody i …

05/03/2021
Emocje oczami dziecka - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli
Ogólnopolski, 5-6 lat

Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu pod patronatem AKADEMII JA, FUNDACJI KALOS i INSTYTUTU ROZWOJU EMOCJI ma  zaszczyt zaprosić dzieci  w wieku 5-6 lat do udziału  w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,EMOCJE OCZAMI DZIECKA”, którego celem jest rozpoznawanie i  nazywanie podstawowych uczuć i emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez różne formy plastyczne oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. WARUNKI UCZESTNICTWA: Wykonanie pracy pl…

25/03/2021
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - PISANKA 2021
ogólnopolski, 5-16 lat

IX Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –PISANKA 2021” organizowany jest przez Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu.   Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach w…

10/03/2021
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI "ŚNIEGIEM PRÓSZY"
ogólnopolski, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych oraz szkół specjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śniegiem Prószy”.  I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach oraz nauczyciele: mgr Karolina Konopka i mgr Karolina Rydz.    II. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Śniegiem prószy” ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastyczny…

26/02/2021
Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny "Pudełko moich marzeń"
ogólnopolski, 6-19 lat

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim. Termin nadsyłania prac:   do dnia  26.02.2021 r. (o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego) Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach: 1.    – plastycznej    2. – literackiej (poezja i proza) KATEGORIA PLASTYCZNA a.    Prace będą oceniane w czterech katego…

17/03/2021
Ogólnopolski konkurs plastyczny "Słowa Tischnera"
ogólnopolski, klasy 1-8 szkoły podstawowej

Konkurs poświęcony pamięci ks. prof. Józefa Tischnera i propagujący jego dorobek intelektualny dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie w formie graficznej wybranego cytatu Tischnera. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach: klasy I-III klasy IV-VI klasy VII-VIII Cytat powinien być wykaligrafowany i ozdobiony w sposób dopełniający treść lub tworzący zwartą przemyślaną kompozycję obrazu. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 P…

09/04/2021
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”
Ogólnopolski, szkoły podstawowe klasy 1-8

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”. Konkurs skierowany są do uczniów kl. I – VIII szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa) uczniowie klas IV-VIII (druga kategoria wiekowa). Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3. Prace przestrzenne, zwinięte …

14/05/2021
XI Ogólnopolskie biennale plastyczne „KOT 2021”
ogólnopolski, 7-24 lat

Biennale ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota. Do udziału w Biennale Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-24 lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, wszystkich typów szkół, a także osoby indywidualne. Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki. Format pracy nie może przekraczać wymiarów:- 100 x 70 cm – dla malarstwa, rysunku i grafiki;- 40…

31/03/2021
„LASY AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną II edycja
ogólnopolski, 7-20 lat

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „LASY AMAZONII – Zwierzęta Amazonii” Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz rozbudzanie zdolności uczniów. W tym roku inspiracją dla Was będzie bogata, kolorowa i niezwykła fauna lasów Amazonii. Liczymy na Was, Waszą kreatywność i wyobraźni…

31/03/2021
"Tajemniczy ogród - wiosna" Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ogólnopolski, do 19 roku życia

Minęła kolejna zima i tajemniczy ogród znów budzi się do życia. Zieleń ożywia pusty, senny krajobraz. Mieszkańcy ogrodu wychodzą ze swych kryjówek i wracają z dalekich podróży. Już kwitną pierwsze kwiaty, śpiewają ptaki, szumią gałęzie okryte młodymi listkami. Pod wiosennym, błękitnym niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie… ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81 265 Gdynia t el./fax: (58) 698 86 18 e mail: biuro@mdk.gdynia.pl Konkurs adresowany jest…

1 2 3

Komentarze są wyłaczone