Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

100 bajek Jana Brzechwy – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym poświęconym twórczości Jana Brzechwy. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 125 rocznicy urodzin Jana Brzechwy - poety, autora bajek oraz wierszy dla dzieci.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych:
kategoria I – do lat 6
kategoria II – od 7 do 10 lat
kategoria III – od 11 do 14 lat
kategoria IV – powyżej 15 lat
kategoria V – rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia
i ich rodziców lub prawnych opiekunów)

Zadanie konkursowe: wykonanie ilustracji, kukiełki, pracy komputerowej lub pracy przestrzennej związanej z twórczością Jana Brzechwy.

Warunki techniczne:
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii (ilustracja,
kukiełka, praca komputerowa lub praca przestrzenna).

a) Ilustracja - format od A4 do formatu 100 x 70 cm, - technika dowolna. Na odwrocie pracy
powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość,
numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria. Organizatorzy proszą, aby NIE naklejać formularza zgłoszenia na pracy.

b) Praca komputerowa – wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym (praca
musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje:
nazwa programu w którym wykonano pracę, imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość,
numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria. Organizatorzy proszą, aby NIE naklejać formularza zgłoszenia na pracy.

c) Praca przestrzenna – technika dowolna. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria.

d) Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju. Dopuszczalna dowolna wielkość
kukiełki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię
i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria

Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem,
b) indywidualność interpretacji,
c) stopień trudności techniki,
d) staranność i dbałość wykonania,
e) ogólne wrażenie estetyczne

Terminy

Zgłoszenia prac do 24 listopada 2023 r.
Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 7 grudnia 2023 r. o
godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12.

Prace należy przesyłać na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla
ul. Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
„100 bajek Jana Brzechwy”

 

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania ze strony konkursu

 

plakat_brzechwa_1695647428

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 grudnia 2023

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 18 roku życia oraz kategoria rodzinna

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy