Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

14. Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na komiks „PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA – WĘGRY”

Jeśli lubicie rysować, interesujecie się komiksem i jesteście ciekawi świata to konkurs właśnie dla Was. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-14 lat do udziału w konkursie na komiks. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy, wykonanej samodzielnie. Tematem konkursu jest podróż Koziołka Matołka po Węgrzech. Aby wygrać, należy dowiedzieć się jak najwięcej o tym kraju, wymyślić scenariusz przygód, a potem narysować komiks i wypełnić dymki. Oceniane będą: technika i walory artystyczne, atrakcyjność fabuły oraz odniesienie do dziedzictwa kulturowego Węgier.

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu na komiks. W tej odsłonie konkursu Koziołek Matołek zawita na Węgry, a zadaniem uczestników będzie opisanie jego wizyty w formie komiksu. Komiks nie może przekraczać 6 jednostronnych, pionowych kartek, format A4.

Komiks wraz z kartą zgłoszenia oraz potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie należy przesłać na adres Organizatora do 27 grudnia 2021 r., liczy się data stempla pocztowego. Opłata za udział w Konkursie wynosi 20 zł za jeden zgłoszony komiks.

Komiks należy przesłać w formie papierowej. Praca nie może być oprawiona.

Kryteria oceny prac:
a.    technika i walory estetyczne,
b.    atrakcyjność fabuły (scenariusz),
c.    odniesienie do dziedzictwa kulturowego Węgier.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie centrumbajki.pl do dnia 10 stycznia 2022 roku. Partnerem konkursu jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi.

Pula nagród wynosi 3 000 zł, przy czym o sposobie podziału dla laureatów I, II i III miejsca decyduje jury. Dodatkowo, zwycięzca otrzyma tablet graficzny o wartości do 1 000 zł, a osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Kontakt w sprawie konkursu:

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

tel. 41 376 50 88, e-mail – wydarzenia@pacanow.eu
Osoba do kontaktu: Katarzyna Jamroży

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

 

 

koziołek matołek konkurs na komiks

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 stycznia 2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny