Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

21 Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Człowiek w ruchu”

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny "Człowiek w ruchu". Do udziału zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
Technika wykonania prac: płaska - malarstwo, rysunek, grafika
Format prac: As

Tematyka prac:
Inspiracją dla konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.
Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.

Jeden autor może nadesłać jedną pracę, natomiast jeden nauczyciel może przesłać nie więcej niż 20 prac swoich podopiecznych.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 7 maja 2021 r. (liczy się data wpływu) roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice

Organizatorzy proszą placówki biorące udział w konkursie o dołączenie listy wszystkich autorów przesłanych prac z firmową pieczątką.

Lista laureatów będzie podana na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl od dnia 17 maja 2020. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie MDK Pabianice.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:
Karta dla uczestnika niepełnoletniego

Karta zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17 maja

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny