Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów
szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania
pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.
Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.
Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem
technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła.

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym
formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy o nie oprawianie prac.
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką- kartą
zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon i e-mail instytucji
patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Przyjmujemy zgłoszenia
indywidualne.

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

Dom Kultury w Łapach
18 – 100 Łapy
ul. Matejki 19

Termin nadsyłania prac – 19 listopada 2019 r. - decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 25 listopada 2019 r. na stronie
internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dklapy.pl/rzeka

 

Regulamin konkursu RZEKA 2019

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 listopada

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny