Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

33. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art „Wszystkie kolory muzyki”

33. Międzynarodowy Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art
„WSZYSTKIE KOLORY MUZYKI”

Jest to międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Goleniowski Dom Kultury, którego zwieńczeniem są warsztaty artystyczne dla laureatów. Festiwal Color Art jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku i od 1997 r. jest objęty patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO w Warszawie.  W tym roku patronat honorowy nad Festiwalem objął również UNICEF Polska.

Staramy się, aby zagadnienia będące co roku tematem konkursu były odpowiedzią na problemy świata i otwierały przestrzeń do rozmów i działań na rzecz poszanowania godności, odmienności i równouprawnienia. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu - „Wszystkie kolory muzyki” nawiązuje do misji Ambasadora Dobrej Woli UNESCO – Herbie Hancocka, podkreślającego humanistyczne wartości muzyki i jazzu, jako ważnego środka dialogu między ludźmi, sprzyjającego poszanowaniu praw człowieka i eliminowaniu dyskryminacji społecznych. Zdajemy sobie sprawę, że krzewienie idei pokoju, szacunku i tolerancji wśród najmłodszych jest nieodzowne, jeśli chcemy znaleźć rozwiązanie globalnych problemów, a tym samym wpływać na kształt i jakość świata.

Goleniowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat do udziału w konkursie plastycznym. Zgłoszenia można nadsyłać indywidualnie, a także za pośrednictwem placówek edukacyjnych i instytucji kultury. Laureaci konkursu są zapraszani do udziału
w kilkudniowych nadmorskich warsztatach prowadzonych przez artystów.

ORGANIZATOR
Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. +48 91 418 26 88
www.gdk.goleniow.pl
e- mail: sekretariat@gdk.goleniow.pl

TEMATYKA PRAC

Dotychczas konkurs był przeprowadzany w dwóch kategoriach, malarstwo oraz grafika. W tym roku Organizatorzy zapraszają także do kategorii plakat. Szczegóły poniżej:

Kategoria MALARSTWO i GRAFIKA
Temat: WSZYSTKIE KOLORY MUZYKI

Muzyka jest uniwersalnym językiem, który wyraża emocje, inspiruje, buduje więzi społeczne i kulturowe. Posiada zdolność przekazywania głębokich uczuć i myśli, które często trudno wyrazić słowami. Muzyka jest także ważnym elementem sztuki i kultury, dodaje kolorystyki i wyrazistości naszemu światu. Wolność jest wartością, która daje jednostce możliwość samostanowienia, wyrażania siebie i rozwijania swojego potencjału. Jest fundamentem demokracji i sprawiedliwości społecznej. Świat bez muzyki i wolności byłby pozbawiony wielu wartości i doświadczeń, które czynią nasze życie pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym. Świat bez muzyki i wolności byłby pusty i pozbawiony wyrazu.
Anna Giniewska

Inspiracje waszą ulubioną muzyką mogą prowadzić do malarstwa. Odczucia, wrażenia, emocje, a może i chwila refleksji podczas odbierania muzyki. Wszystko to może być zwyczajnie piękne. Słuchając muzyki, spróbujcie malować. Malując, spróbujcie słuchać siebie.
Marek Haładuda

Opowiedzcie nam o muzyce, której słuchacie. Tej z sal koncertowych i tanecznych, słuchanej na stadionie, w klubie, we własnym pokoju lub w drodze do szkoły. Powiedzcie o kolorach, które widzicie, gdy słuchając zamykacie oczy. O swoich wrażeniach i doświadczeniach z nią. Niech w waszych pracach znajdą odbicie światła scenicznych reflektorów, barwy i szelest wirujących sukien, rytmy wybijane na perkusji lub splątane dźwięki saksofonu. Inspiracji do swoich prac szukajcie zarówno w muzyce, jak i w ciszy.
Skorzystajcie również z przygotowanych przez nas materiałów, które publikować będziemy sukcesywnie na stronie internetowej Festiwalu, kanale YouTube https://www.youtube.com/@colorartfestival i w mediach społecznościowych.

Kategoria PLAKAT
Temat: KOLORY JAZZU

Jazz był zawsze blisko ludzi, zrodził się z potrzeby wolności, wyrażania siebie. Jest w nim miejsce na indywidualizm, ale również przestrzeń na twórczą współpracę i dialog. Muzyka jazzowa łączy ludzi, kultury i świat. Jazz ma wiele kolorów!
Jazz to rytm, improwizacja, kreacja, wolność tworzenia… Nie da się w opisie jazzu nie znaleźć pokrewieństwa ze sztukami plastycznymi. Nic więc dziwnego, że jazz i plakat tak bardzo ze sobą współistnieją. Przykładem tej symbiozy jest twórczość przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu, pełna subtelnych i nieoczywistych symboli, metafor, tryskająca energią.
Anna Obszyńska

Muzyka jazzowa znana jest z tego, że pozwala jej twórcom na swobodne wyrażanie siebie,
eksperymentowanie i odkrywanie nowych dźwięków. Chcemy, abyście przedstawili na swoim plakacie to uczucie wolności i kreatywności, które towarzyszy graniu jazzu.
Zanim przystąpicie do pracy, spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytania:
Co oznacza dla ciebie wolność? Jak można ją wyrazić?
Czy można ją odnaleźć w muzyce jazzowej, a może innej, która jest pochodną jazzu?
Czy możemy sobie wyobrazić świat bez dźwięków?
Czy istnieje wolność bez możliwości wyrażania siebie?
Jaka jest funkcja plakatu?
W jaki sposób i z użyciem jakich elementów graficznych można przekazać charakter muzyki jazzowej?
Postarajcie się stworzyć plakat, który będzie odzwierciedlał wyjątkowy charakter muzyki jazzowej jako wyrazu wolności, który będzie oddawał dynamikę życia społecznego oraz emocje towarzyszące życiu we współczesnym świecie.
Aby podkreślić energię i unikalny charakter jazzu, wykorzystajcie różne techniki plastyczne, kolory i kształty.
Posłuchajcie też jazzu. Poczujcie rytm, jego energię, wibracje, a potem opowiedzcie nam o nim.
Inspiracje do Waszej pracy znajdziecie w samej muzyce. Skorzystajcie też z przygotowanych przez nas materiałów, które publikować będziemy sukcesywnie na stronie internetowej Festiwalu, kanale YouTube https://www.youtube.com/@colorartfestival i w mediach społecznościowych.

KATEGORIE WIEKOWE
I grupa - 6 - 9 lat
II grupa - 10 - 13 lat
III grupa - 14 - 17 lat

TECHNIKA I FORMAT

KATEGORIA MALARSTWO I GRAFIKA - „Wszystkie kolory muzyki”
Wymiary prac w granicach formatów:
Malarstwo, rysunek, techniki mieszane - A3 do A1
Grafika (linoryt i monotypia) - A4 do A2
Prace mogą być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika (wyłącznie linoryt i monotypia), kolaż, batik, techniki mieszane płaskie. Prace na papierze, płótnie lub tkaninie. Prosimy nie używać materiałów sypkich.
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 prace

KATEGORIA PLAKAT – „Kolory jazzu”
Technika analogowa – prace wykonane na papierze
Format prac: 50 x 70 cm (pion)
Prace mogą być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika (wyłącznie linoryt i monotypia), kolaż, techniki mieszane płaskie. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 prace
Technika cyfrowa – grafika komputerowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
wymiary: 50 x 70 cm (pion)
format pliku: *JPG
kolory: CMYK
rozdzielczość: 150 - 300 dpi
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty
Plakat nie musi zawierać tytułu konkursu, ale może zostać uzupełniony autorskim hasłem.
Plakat powinien zostać podpisany wg wzoru: kraj_nazwisko_imię_tytuł.jpg

KATEGORIA PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu goleniowskiego do wykonania prac konkursowych.
Prace nadesłane na konkurs z terenu powiatu goleniowskiego zostaną ocenione przez Jury w odrębnie.
Prace mogą być zgłoszone w opisanych powyżej kategoriach: MALARSTWO I GRAFIKA oraz PLAKAT.
Plakat cyfrowy prosimy opisać wg wzoru: powiatgoleniowski_nazwisko_imię_tytuł.jpg

NADSYŁANIE PRAC
Każdy uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).
Prace należy przesyłać nieoprawione i niepodklejone.
Prace nadesłane na konkurs nie są odsyłane.

MALARSTWO I GRAFIKA ORAZ PLAKAT - prace w postaci oryginałów należy nadsyłać do dnia 17 lutego 2024 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Na odwrocie pracy prosimy trwale umieścić metryczkę, a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.gdk.goleniow.pl oraz www.colorart.goleniow.pl

Prace należy nadsyłać na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, POLSKA
Z dopiskiem: COLOR ART
PLAKAT CYFROWY - plakaty w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: colorart@gdk.goleniow.pl
w terminie do 17 lutego 2024 r

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony konkursu.

 

 

04__33-color-art__FB-wydarzenie-1200x628__RGB.jpg


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9.03.2024

Nagrody: Laureaci wraz z opiekunami otrzymują zaproszenie do udziału w kilkudniowych warsztatach artystycznych nad morzem w maju 2023 r., katalog wystawy oraz dyplom.

Przedział wiekowy: 6-17

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny