Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 2020 r.

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury oraz dorosłych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.


Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20+


Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii. Można także zgłaszać się indywidualnie.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.


Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.


Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i elementy roślinne).


Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie. Organizatorzy proszą by nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.


ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC!
Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 29 stycznia 2021 roku (pierwotnie: 16 grudnia 2020 r.

Decyduje data stempla pocztowego.

 

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8

tel. 857 152 300, e-mail plastyka@dkLapy.pl.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu RZEKA 2020.2 (PDF)

Zgoda uczestnika pełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Zgoda uczestnika niepełnoletniego do konkursu RZEKA (PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (PDF) -wymagana nalepka z tyłu pracy

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30 grudnia

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy

Przedział wiekowy: od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny