Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

45 Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Matka w oczach dziecka”

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Dnia Matki.
Konkurs przeznaczony jest dla Placówek Wychowania Pozaszkolnego (Domy Kultury, Ogniska Pracy Pozaszkolnej itp.) Województwa Małopolskiego oraz dla przedszkoli , szkół podstawowych i średnich.
Konkurs ma zasięg wojewódzki - woj. małopolskie.

Kategorie wiekowe:
Grupa I - do 7 lat
Grupa II - od 8 do 11 lat
Grupa III - od 12 do 15 lat
Grupa IV - powyżej 16 lat

Technika wykonania pracy:
ceramika, rzeźba, malarstwo, malarstwo na szkle, fotografia, grafika.
Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż, kasza, itp., oraz prac wykonanych ze szkła, styropianu i gotowych zakupionych elementów np. sztuczne kwiaty, itp. Prace wykonane z plasteliny lub pastelami suchymi powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem.

Format prac:
A4, A3, i 50x70 cm., (wyjątek spośród technik ,,płaskich” jeśli chodzi o format stanowi malarstwo na szkle, które należy oprawić i opisać.) Prac na papierze prosimy nie oprawiać.

Zgłaszający ma obowiązek przedstawić zbiorczą  listę uczestników w formie papierowej podbitą  pieczęcią placówki wraz z dołączonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody w załączniku). Każda praca musi być podbita pieczęcią placówki oraz czytelnie opisana pismem maszynowym lub drukowanym według wzoru podanego w regulaminie.
Każda placówka może zgłosić na konkurs dowolną ilość prac.

Prace należy dostarczyć na adres:
Powiatowy Centrum Kultury
ul. Jana Kazimierza 20
34-400 Nowy Targ
-w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021r. (włącznie) -OSTATECZNY TERMIN!!!

Wyniki konkursu wraz z publikacją nagrodzonych i wyróżnionych prac  będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.org.pl  26 maja 2021r.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu, zgody

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 maja

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 19 roku życia

Region: wojewódzki - woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny