Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Dom Kultury w Łapach po raz piąty zaprasza chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Rzeka - dziedzictwo natury, tradycji, kultury".

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika, inne techniki z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe.
Format prac: A3 i A2

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży ze szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury oraz dla dorosłych. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
7-9 lat
10-12 lat
13-15 lat
16-19 lat
Dorośli powyżej 20 roku życia

Z udziału w konkursie wyłączeni są uczniowie szkół plastycznych.

Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej kategorii.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (imię, nazwisko, wiek autora pracy, adres instytucji patronującej, imię, nazwisko i telefon opiekuna artystycznego).

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 31 stycznia 2022 roku, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

adres Organizatora:

Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8
18-100 Łapy

 

 

do pobrania: regulamin konkursu

 

2021-rzeka-5 konkurs
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 28 lutego 2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież od 7 roku życia, dorośli

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny