Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pentel

Pentel zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. UWAGA: Organizatorzy przyjmują tylko prace zgłoszone za pośrednictwem szkół i ośrodków dydaktycznych.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zbiórka prac potrwa od 25 września 2020 roku do 6 listopada 2020 roku.

Pracą konkursową jest samodzielnie opracowana praca o tematyce dowolnej. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.

Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54x38cm, w pionie lub poziomie.

Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki. Ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.

UWAGA: nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp.

Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i  nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się tylko poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem https://zapisy.konkursplastyczny.pl

Nauczyciel zgłaszający uczestników do konkursu powinien wypełnić elektroniczny formularz, a następnie wydrukować wygenerowane dokumenty:
a.    Formularz nr 1 – FORM NO.1
b.    Formularz nr 2 – FORM NO.2 (Lista zbiorcza)
c.    Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
d.    Oświadczenie nauczyciela
e.    Indywidualny kod QR

‍Każda Praca konkursowa powinna zostać opatrzona Formularzem nr 1 (FORM NO.1) naklejonym na odwrocie pracy w prawym dolnym narożniku.

‍Kompletne zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a.    Prace z naklejonym na odwrocie Formularzem nr 1 – FORM NO.1
b.    Formularz nr 2 – FORM NO.2 (Lista zbiorcza) dołączony do przesyłki – NIE NAKLEJONY NA PRACĘ.
c.     Podpisane oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego
d.    Podpisane oświadczenie nauczyciela
e.    Indywidualny kod QR naklejony na paczce zbiorczej

Prace należy starannie spakować w jedną paczkę i dostarczyć nie później niż w dniu 6 listopada 2020 na adres:

Pentel Poland Sp. z o.o.
ul. Ziołowa 1
86-031 Osielsko

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
i naklejonym kodem QR

 

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

 

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: medal, dyplom, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny