Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

52 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Firma Pentel zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat do udziału w 52 edycji międzynarodowego konkursu plastycznego.

Tematyka prac dowolna. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem.
Technika wykonania prac: malarstwo lub rysunek, dające efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod
warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.
Nie będą przyjmowane prace zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny
kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp.


Termin zgłaszania prac na konkurs: 5 listopada 2021 roku

Na konkurs nie można zgłaszać prac przypominających znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.

Format prac: nie większy niż 54 x 38 cm.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Uczestnik może zostać zgłoszony do konkursu tylko i wyłącznie poprzez szkołę, dom kultury lub inną placówkę edukacyjną. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się tylko poprzez formularz
elektroniczny znajdujący się pod adresem
zapisy.konkursplastyczny.pl


Kompletne zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a. Prace z naklejonym na odwrocie Formularzem nr 1 – FORM NO.1
b. Formularz  nr  2  –  FORM  NO.2  (Lista  zbiorcza) dołączony do przesyłki – NIE NAKLEJONY NA PRACĘ.
c. Podpisane  oświadczenia  rodzica  /  opiekuna  prawnego
d. Podpisane oświadczenie nauczyciela
e. Indywidualny kod QR naklejony na paczce zbiorczej

Prace należy starannie spakować w jedną paczkę i dostarczyć nie później niż w dniu 5 listopada 2021 na adres (liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora):

Pentel Poland Sp. z o.o.
ul. Ziołowa 1
86-031 Osielsko

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY i naklejonym kodem QR

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny