Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

8 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2021

Do udziału w konkursie zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat i ma zasięg ogólnopolski.


II. Temat

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY”.
Zadanie konkursowe polega na
zilustrowaniu tego hasła.


III. Nagroda

Udział w wystawie prac laureatów konkursu, medale, dyplomy, broszury pokonkursowe.

IV. Warunki uczestnictwa

  1. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m. in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych etc.

  2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną /techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane/

  3. Format pracy nie może przekroczyć formatu A3 tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy bądź równy temu format pracy plastycznej.

  4. Prace podzielone zostaną na kategorie wiekowe o łącznej rozpiętości 5-16 lat.

  5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.


  6. Prace nadesłane na konkurs winny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 / KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA INFORMACYJNA regulaminu, strona 3-4/. Prace na odwrocie należy opisać czytelnie według poniższego schematu:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA.....................................................................WIEK.................

NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ …............................................................................

TELEFON ............................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.....................................................................................

  1. Prace spełniające warunki formalne oceni jury, które wyłoni laureatów.


Decyzje jury są ostateczne.

Konkurs rozpoczyna się 01.02.2021 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem
14.05.2021 /termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora/. Wyniki konkursu opublikowane
zostaną do dnia 25.05.2021 a jego podsumowanie, dekoracja laureatów oraz wystawa on-line,
zaplanowane są na początek czerwca 2021 roku.Prace należy przekazać na adres Organizatora konkursu:


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
UL. KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO.


 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:


ZMTW-2021.png
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.05.2021

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy, broszury pokonkursowe

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny