Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści” – ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec serdecznie zaprasza dzieci z klas VI-VIII szkoły podstawowej do udziału w konkursie literackim inspirowanym twórczością Stanisława Lema. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Konkurs organizowany jest z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”.

Warunki uczestnictwa:
1.    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu całego kraju.
2.    Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
3.    Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
4.    Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

Tytuł: „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”
Opowiadanie lub bajka ma stanowić nawiązanie do „Bajek robotów” Stanisława Lema, ma być pewną formą kontynuacji zbioru opowiadań autora.
Forma pracy: opowiadanie lub bajka
Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej publikowane i nagradzane.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać do 31 marca 2021 r. na adres mailowy: f4@biblioteka.sosnowiec.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Bajek robotów ciąg dalszy” (decyduje data na stemplu).

 

 

do pobrania:

Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści - regulamin konkursu literackiego

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny