Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Bierzmy się do dzieła!” konkurs dla szkół podstawowych

Zaproś swoją klasę i bierzcie się do działa! Stwórzcie pracę konkursową, która w kreatywny sposób pokaże jak rozumiecie pojęcie twórcy i dzieła. To może być rysunek, piosenka, wiersz, zdjęcie, krótki film wideo… To Wy jesteście twórcami, a dzieło zaczyna się od pomysłu. W konkursie może wziąć udział grupa minimum 3 osób pod opieką nauczyciela. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przeprowadzenie przez szkołę min. czterech lekcji dotyczących praw autorskich (lekcje są dostępne na stronie organizatora konkursu).

Praca Konkursowa może być wykonana w dowolnej formie np. graficznej, literackiej, audio-wizualnej itp. (np. musical, teledysk, film, opowiadanie, scenariusz teatralny, projekt graficzny).

Dzieło Twojej klasy wraz z formularzem zgłoszeniowym wyślijcie na maila:
dodziela@jestestworca.pl lub na adres:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków

z dopiskiem „Bierzmy się do dzieła!”

Nagroda? Sprzęt audio-video dla Waszej szkoły, który pozwoli Wam tworzyć kolejne dzieła.

Kiedy: Czas na przesyłanie prac mija 27 marca 2020 r.

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Jesteś twórcą – masz prawo” jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych, że wiele ich kreatywnych działań może być dziełem, zaś skutek ich aktywności należy do nich. Przedsięwzięcie pomoże zrozumieć młodemu pokoleniu w jaki sposób efektami swojej pracy mogą się dzielić z innymi. Uczniowie dowiedzą się jak odpowiedzialnie, zgodnie z prawem, korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online. Chcemy promować wszelkie formy twórczego i pozytywnego wykorzystania zasobów sieciowych oraz nowych technologii. Przede wszystkim jednak chcemy zainspirować dzieci do twórczego działania, przy zachowaniu szacunku dla pracy i praw innych.

 

 

do pobrania ze strony organizatora:

formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu

zgoda rodzica/opiekuna


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.04.2020

Nagrody: Sprzęt audio-video dla szkoły

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy