Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

“Bliżej sztuki – artystycznie o mitologii słowiańskiej” wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach ogłasza XIII KONKURS PLASTYCZNY
na pracę plastyczną nawiązującą do mitologii słowiańskiej, której celem będzie promocja Polkowic, polkowickiej Biblioteki, książki i czytelnictwa

Termin składania prac do: 18 maja 2022 roku

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa
dolnośląskiego od 5 roku życia wzwyż. Prace będą oceniane w następujących kategoriach
wiekowych:
I grupa wiekowa: 5 – 7 lat;
II grupa wiekowa: 8 – 9 lat;
III grupa wiekowa: 10 – 13 lat;
IV grupa wiekowa: 14 – 17 lat;
V grupa wiekowa: 18 lat wzwyż;
VI grupa: uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych
Nagroda GRAND PRIX

FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
- praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) może być wykonany z użyciem dowolnych
technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, również grafika komputerowa –
wówczas prosimy o dostarczenie pracy w dwóch formach – papierowej i elektronicznej –
płyta), z wykluczeniem materiałów sypkich; praca musi być niebrudząca, płaska (bez
elementów przestrzennych)
- układ pracy pionowy lub poziomy
- format pracy min. A5, max. A3

ZASADY UCZESTNICTWA
- do 18 maja należy nadesłać lub dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę
- jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie trzy prace (z czego nagrodzona
zostanie maksymalnie jedna z nich), prace nie mogą być wykonywane w grupach
- zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach oraz nie była wcześniej
prezentowana
- pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię,
nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę do której aktualnie uczęszcza uczestnik konkursu,
adres, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail (dane niezbędne do kontaktu)

ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
Prace oznaczone czytelną metryczką (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, numer
telefonu, ewentualnie adres e-mail) wraz z oświadczeniem należy do 18 maja br dostarczyć na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna ul. Skalników 6
59-101 Polkowice

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Klauzula –  Bliżej sztuki

BLIŻEJ SZTUKI - REGULAMIN

BLIŻEJ SZTUKI OŚWIADCZENIA


 

 

blisko1.jpg

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.05.2022

Nagrody: grand prix plus nagrody za miejsce

Przedział wiekowy: 5-100

Region: wojewódzki - dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny