Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

BOMBKA CHOINKOWA – konkurs plastyczny dla dzieci świetlicowych

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII uczęszczających do świetlicy. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-8

Zadanie konkursowe: stworzenie bombki choinkowej.
Bombka musi być pracą przestrzenną. Format pracy oraz materiał wykorzystywany przy tworzeniu bombki dowolne, podobnie jak technika wykonania pracy. Uwaga - konkursowa bombka musi dać się zawiesić na choince.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 06.12. 2019 r., do świetlicy górnej SP 89 w Poznaniu lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu
ul. Sochaczewska 3
60-645 Poznań
Z dopiskiem ,,Konkurs świetlica- Bombka choinkowa’’.

 

 

Regulamin konkursu

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.
Cele konkursowe:
- kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek.
- rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego
Narodzenia;
- kształtowanie wyobraźni, kreatywności i poczucia estetyki.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII uczęszczających do świetlicy.

Zasady konkursu:
- każdy z uczestników ma za zadanie wykonać jedną bombkę bożonarodzeniową, wykonaną w przestrzennym formacie w dowolnej technice i tworzywa.

Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna;
- każda bombka choinkowa musi spełniać podstawowy warunek - dać się zawiesić na choince.

Kryteria oceniania prac:
- zgodność z tematem;
- walory artystyczne;
- materiał użyty do wykonania pracy;
- estetyka.

Termin dostarczenia prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 06.12. 2019 r., do świetlicy górnej SP 89 w Poznaniu lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu
ul. Sochaczewska 3
60-645 Poznań
Z dopiskiem ,,Konkurs świetlica- Bombka choinkowa’’
Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16.12.2019 r. na stronie internetowej Organizatora.
Nagrody:

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1-3 w dwóch kategoriach klasowych I-III oraz IV-VIII.

Postanowienia końcowe:
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu.
Koordynatorzy konkursu:

Anita Orzechowska
Anita Socha
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W POZNANIU

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.12.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny