Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

COŚ DLA KLIMATU – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu zaprasza dzieci
i młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych, w tym ze szkół i ośrodków specjalnych, do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, wcześniejsze nasze spotkania to COŚ NIEBIESKIEGO, COŚ ZIELONEGO, COŚ MOJEGO.

COŚ DLA KLIMATU to tytuł tegorocznej edycji, ze względu na kryzys klimatyczny i chęć zwrócenia szczególnej uwagi dzieci i młodzieży na zagrożone losy naszej planety chcemy, aby nasz konkurs dotyczył tych właśnie problemów.

W swoich pracach plastycznych pokażmy zagrożenia i szkody które czyni człowiek, ale też piękno ginącej przyrody, piękno zagrożonych, ginących gatunków roślin i zwierząt.

Jesteśmy cząstką przyrody, a ochrona przyrody jest naszą koniecznością,

ZAANGAŻUJ SIĘ !!!

KATEGORIE WIEKOWE:
I grupa - Przedszkola
II grupa – I –IV szk. podstawowa
III grupa – V –VIII szk. podstawowa
IV grupa - uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych        z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa )

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.

TECHNIKA:
Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, collage, grafika,
(z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich).

Termin nadsyłania prac do 20 marca 2020r., ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu przewidziane jest na  02.04.2020r.

KRYTERIA OCENY PRAC :
- zgodność z regulaminem
- samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
- estetyka wykonania

 

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do 20 marca 2020 roku do organizatora konkursu:

SOSW im. K. Mańki w Lublińcu
ul. P. Stalmacha 90
42 – 700 Lubliniec

 

 

COŚ DLA KLIMATU REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA dot.RODO

OŚWIADCZENIE

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 02.04.2020

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny