Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Czarodziejskie dłonie – ogólnopolski konkurs dla grup przedszkolnych i klas 1-3

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie pisemnej, krótkiej odpowiedzi na pytanie Dlaczego dłonie babć/dziadków bywają czarodziejskie? Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace grupowe (przygotowane wspólnie w klasie lub grupie przedszkolnej). Praca konkursowa musi być krótka w formie, a zasobna w treść. Odpowiedź powinna mieć formę krótkiej odpowiedzi pisemnej, może być to hasło, wierszyk,rymowanka czy anegdota. Długość odpowiedzi powinna zawierać maksymalnie 50 słów.

Organizatorzy konkursu zapraszają nauczycieli i wychowawców dzieci 5-6 letnich oraz uczniów klas 0-III szkół podstawowych do zmierzenia się z wyzwaniem konkursowym i stworzenia krótkiej odpowiedzi. Nauczyciele mogą skorzystać z gotowych materiałów i scenariuszy dopasowanych do odpowiedniej grupy wiekowej, które ułatwią poprowadzenie zajęć z tego tematu. Materiały te dostępne są na stronie internetowej www.zdrowemyslenie.org w zakładce Edukacja.

Celem konkursu jest przeciwdziałanie uprzedzeniom wobec osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych oraz zachęcanie do pożądanych zachowań (akceptacja, tolerancja, szacunek) wobec w/w osób. Bezpośrednim celem niniejszego konkursu jest:

  1. docenienie osób starszych, ich doświadczenia życiowego i umiejętności zdobytych w ciągu wielu lat życia;

  2. wzmocnienie pozytywnego wizerunku osoby starszej w oczach dzieci;

  3. pokazanie fizycznych cech starości jako konsekwencji – lata doświadczeń budują życiową mądrość;

  4. pokazanie, że starość jest naturalną koleją rzeczy każdego człowieka

  5. pokazanie ważnej roli pokoleniowej osób starszych w budowaniu autorytetów.


 

Zgłoszenie do konkursu oraz zadanie konkursowe w wybranej  formie powinno zostać nadesłane do 25.01.2020    roku    na    adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
ul.Cysterek 5
62-005 Owińska

lub na adres email: aleksandra.krzywda@mogilenska.pl. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs Czarodziejskie Dłonie”

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) Formularz konkursowy, zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe
b) Wypełnione, podpisane, a następnie zeskanowane Oświadczenie uczestnika konkursu, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Regulamin do pobrania ze strony organizatora
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27.01.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy