Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Czas w szarości. 15 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Rawicz 2020

Zapraszamy do udziału w już 15 edycji naszego konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem przemijania czyli upływu czasu posługując się bogactwem tylko czerni, szarości i bieli. Nie używamy koloru!
Problem upływu czasu dotyczy nie tylko nas wszystkich ale i wszystkiego co nas otacza. Już z pierwszą chwilą po narodzinach stajemy się coraz starsi, rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się i umieramy. To samo obserwujemy w świecie roślinnym i zwierzęcym.

Również przemijaniu podlegają przedmioty, budynki... Odmienny pogląd reprezentował Albert Einstein - uważał on, że czas jest pojęciem względnym tzn. zarówno to co się wydarza, wydarzy, ale i to co się wydarzyło - dzieje się teraz. Stwórzcie więc pracę pod tytułem „Czas w szarości”. Być może właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii zatrzymamy naszą przemijającą rzeczywistość chociaż na chwilę.

Cele konkursu:
- popularyzacja technik plastycznych,
- sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców,
- kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,
- rozwój talentów plastycznych,
- kształtowanie postawy tolerancji.

Kategorie wiekowe:
a) 5- 8 lat
b) 9- 12
c) 13- 15
d) 16-18

Technika:
- rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel - powinien być utrwalony),
- malarstwo,
- grafika (warsztatowa, komputerowa),
- fotografia,
- collage.

UWAGA! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs muszą być wykonane w czerni, bieli lub szarości. Użycie nawet najmniejszych odcieni innych kolorów powoduje dyskwalifikację.

Format prac: A4 (21 x 29.7 cm), A3 (29.7 x 42 cm), A2 (42 x 59.4 cm), A1(59.4 x 84.1 cm).
- organizatorzy przyjmują tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).
- prosimy nie oprawiać prac,
- prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla prosimy utrwalić,
- prosimy nie rolować (zwijać) prac.

Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac.

Osoba której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!

Każda praca musi zawierać opis według wzoru podanego w regulaminie konkursu oraz powinna mieć przyklejone na trwałe na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1 do regulaminu.

Prace należy nadsyłać na adres:

KONKURS PLASTYCZNY – CZAS W SZAROŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JANUSZA KORCZAKA W RAWICZU
UL. PRZYJEMSKIEGO 35
63-900 RAWICZ

Terminy:
13 marca 2020 - ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).
Kwiecień 2020 – Posiedzenie komisji konkursowej.
15 kwietnia 2020 o godzinie 13.00 - Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach konkursu
Druga połowa kwietnia 2018 - otwarcie wystawy i wręczenie nagród.

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2020

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, honorowe wyróżnienia

Przedział wiekowy: 5-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny