Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Darujmy światu pokój” Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza uczestników w wieku 7-19 lat do udziału w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój".

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Zasady uczestnictwa:
Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.
Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
7-10 lat,
11-13 lat,
14-16 lat,
17-19 lat

Opis prac na odwrocie:
- imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac),
- wiek,
- adres e-mail, adres autora lub adres placówki w przypadku zgłaszania prac przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.).

Termin i miejsce składania prac:

Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać w nieprzekraczalnym
terminie do 30.06.2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.

Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Terminarz konkursu:
Nadsyłanie prac do 30 czerwca 2021 r.
Ocena prac do 20 sierpnia 2021 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do 25 sierpnia 2021r. na stronie internetowej OCK: www.ock.org.pl
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się we wrześniu 2021 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Darujmy światu pokój 2021 regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 25 sierpnia

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny