Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY SLOW/FAST

Współczesność narzuca tempo naszemu życiu. Jedni dążą do spokoju, inni poszukują dynamiki, adrenaliny. Co preferujesz, a co cię irytuje? O jakim życiu marzysz? Za pomocą obrazów odnieś się do RYTMÓW współczesnej rzeczywistości. Wolisz SLOW czy raczej FAST, a może masz swój własny rytm? Wyraź siebie w swoim tempie stosując dowolną technikę! Pokaż tych, którzy żyją najbardziej SLOW lub FAST. Opowiedz swój FILM obrazami, nie nadużywając słowa mówionego. Stawiamy na dowolną interpretację tematu, którą możesz zaprezentować zarówno poprzez treść jak i formę.


Konkurs Filmowy SLOW/FAST, skierowany jest do szkół ponadpodstawowych organizowany przez POLICEALNE STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY “SKIBA” we Wrocławiu, kształcące między innymi w kierunkach animacji kultury w zakresie filmu i nowych mediów to idealna okazja dla młodych filmowców, do zaprezentowania swoich etiud filmowych na dużym ekranie w kinie w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i skonfrontowania swojej wizji artystycznej z propozycjami innych uczestników pod okiem profesjonalnego Jury oraz zdobycia atrakcyjnych nagród. Zapraszamy uczestników do zgłaszania swoich filmów w następujących kategoriach: animacja, dokument, krótka fabuła. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty. Mogą być sfilmowane telefonem komórkowym. Interesuje nas świeżość spojrzenia lub innowacyjność sposobu opowiedzenia konkursowego tematu.


DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY


SLOW/FAST


ZAŁOŻENIA KONKURSU :


Współczesność narzuca tempo naszemu życiu. Jedni dążą do spokoju, inni poszukują dynamiki, adrenaliny. Co preferujesz, a co cię irytuje? O jakim życiu marzysz? Za pomocą obrazów odnieś się do RYTMÓW współczesnej rzeczywistości. Wolisz SLOW czy raczej FAST, a może masz swój własny rytm? Wyraź siebie w swoim tempie stosując dowolną technikę! Pokaż tych, którzy żyją najbardziej SLOW lub FAST. Opowiedz swój FILM obrazami, nie nadużywając słowa mówionego. Stawiamy na dowolną interpretację tematu, którą możesz zaprezentować zarówno poprzez treść jak i formę.


OPIS KONKURSU:


Finał konkursu odbędzie się w dniu 20.03.2020 o godz.17 w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu


Konkurs Filmowy SLOW/FAST, skierowany jest do szkół ponadpodstawowych organizowany przez POLICEALNE STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY “SKIBA” we Wrocławiu, kształcące między innymi w kierunkach animacji kultury w zakresie filmu i nowych mediów to idealna okazja dla młodych filmowców, do zaprezentowania swoich etiud filmowych na dużym ekranie w kinie w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i skonfrontowania swojej wizji artystycznej z propozycjami innych uczestników pod okiem profesjonalnego Jury oraz zdobycia atrakcyjnych nagród. Zapraszamy uczestników do zgłaszania swoich filmów w następujących kategoriach: animacja, dokument, krótka fabuła. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty. Mogą być sfilmowane telefonem komórkowym. Interesuje nas świeżość spojrzenia lub innowacyjność sposobu opowiedzenia konkursowego tematu.


REGULAMIN


Konkurs Filmów Amatorskich


§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Policealne Studium Animatorów Kultury „SKIBA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław.
2. Pokaz filmów nagrodzonych odbędzie Muzeum Pana Tadeusza w Kinie Popiół


i Diament ul. Rynek 6, 50-106 Wrocław (Kamienica pod Złotym Słońcem) w


dniu 20.03.2020 o godz.17.00

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2019 i trwa do 10.02.2020 r.


 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.03.2020 r.
§2. KONKURS

 1. Konkurs na film krótkometrażowy skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego w kategorii wiekowej 15-23 lat.


 1. Konkurs skierowany jest do twórców niezależnych, amatorów tworzących poza systemem komercyjnym.


 1. W Konkursie wezmą udział filmy wyłonione na drodze Selekcji.


 1. Zasady dopuszczenia filmu do Selekcji Konkursowej:
- nieprzekraczalny czas trwania filmu od 30 sek. – do 3 minut,


- realizacja filmu po 31 grudnia 2018 roku,


- tematyka filmu – powinna być związana z odniesieniem się do tempa współczesności, propagowaniem postaw pro sportowych, pro ekologicznych, promocją zdrowego trybu życia, świadomych wyborów oraz uważności względem miejsca człowieka w przyrodzie,


- technika – dowolna


- liczba filmów nadesłanych na Konkurs – 1,


- karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.skiba.edu.pl,


- film powinien być dostarczony wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mailowy konkurs.slowfast.skiba@gmail.com za pomocą transferu danych lub osobiście na dysku pamięci. Wielkość filmu nie może przekraczać 2GB,.


- kompresja wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4., MOV.


- format: sd, hd,

 • wielkość filmu nie może przekraczać 2GB.


 1. Celem konkursu jest:


 1. rozbudzanie świadomości estetycznej,
 2. propagowanie postaw twórczych, pro sportowych, pro ekologicznych, promocją zdrowego trybu życia, świadomych wyborów oraz uważności względem miejsca człowieka w przyrodzie,
 3. zaangażowanie młodzieży w ustosunkowanie się do współczesnej postawy SLOW lub FAST,
 4. inspirowanie młodzieży do działań twórczych i proekologicznych,
 5. rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej
 6. postrzeganie sztuki filmowej jako narzędzia zmiany społecznej.


 1. Zgłoszenie filmu do selekcji konkursowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem go do Konkursu.


 1. Film wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 10.02.2020r.


 1. Lista filmów nagrodzonych w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.skiba.edu.pl. Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu.


 1. Osoba zgłaszająca film do Konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich. W innym przypadku jest zobowiązana dołączyć do filmu oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.


 1. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej oraz mediach.


 1. Policealne Studium Animatorów Kultury „SKIBA” we Wrocławiu umieści wybrane filmy lub ich fragmenty na swojej stronie internetowej oraz funpage'ach. Youtube szkoły.


 1. Autor zgłaszanego filmu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przeprowadzenia rekrutacji do Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).


 1. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.


 1. Warunkiem otrzymania zdobytych nagród jest obecność twórcy lub osoby upoważnionej na gali finałowej.
 2. W kwestiach spornych, nie objętych regulaminem, lub wymagających dodatkowej interpretacji decydujący głos posiadają Organizatorzy.
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie może brać udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych indywidualnie lub w zespołach.
 2. Do Konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Film zgłoszony do konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery.
 4. Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie http://skiba.edu.pl/ w aktualnościach.
§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. zgodność z tematem i celami konkursu,
  2. atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
  3. twórcze podejście do zagadnienia.


 3. Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
 2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na stronie internetowej organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
 3. Nadesłane na konkurs nośniki z plikami filmowymi przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.
 4. Informacja dot. RODO: Zgłoszenie filmu do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego film, w tym wykorzystanie jego wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia selekcji oraz konkursu filmowego a także do promocji i budowania pozytywnego wizerunku Konkursu SLOW/FAST, na stronie internetowej, w prasie, tablicach informacyjnych oraz na profilach portali społecznościowych. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w konkursie filmowym SLOW/FAST. Zgłoszenie filmu do konkursu stanowi także potwierdzenie, iż zgłaszający zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, zgodnie z art. 13 RODO
 5. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:1. Administratorem państwa danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA”, ul. Niemcewicza 2, Wrocław. 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Konkursu SLOW/FAST na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Policealnym Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu.4. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac konkursowych do niniejszego konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace konkursowe złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób widniejących na fotografiach i filmach uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.
 2. Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 52-238 Wrocław.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej organizatora (http://skiba.edu.pl/).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 

 

 

 

……………………………………………………………..


(miejscowość, data)


Tytuł filmu:


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


Autorzy filmu:


1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… kl……


2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… kl……


3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… kl……


4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… kl……


Nazwa i adres szkoły:


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


Adres e-mail do kontaktu:


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


Nr telefonu do kontaktu:


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


Krótki opis Waszego pomysłu na oszczędzanie wody:


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


……………………..……………………………………………………………………………………………..........................................


Podpisy autorów filmu:


1………………………………………………………………………………………..


2………………………………………………………………………………………..


3………………………………………………………………………………………..


4………………………………………………………………………………………..

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.03.2020

Nagrody: atrakcyjne nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 15-23

Region: dolnośląski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki